Strona główna » Wielka Brytania

Wielka Brytania

Zobacz więcej w National Geographic: Wielka Brytania
Kup przewodnik NG »Wielka Brytania

Wielka Brytania - Oficjalna nazwa: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Wielka Brytania - Ustrój: monarchia konstytucyjna
Wielka Brytania - Stolica: Londyn
Wielka Brytania - Język: angielski
Wielka Brytania - Waluta: 1 funt brytyjski = 100 pensów

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Wielka Brytania - zdjęcia Wielka Brytania - szczepienia, porady zdrowotne Wielka Brytania - filmy z wakacji Wielka Brytania - porady i wskazówki Wielka Brytania - kuchnia, potrawy, alkohole
Wielka Brytania - pogoda, temperatura, klimat Wielka Brytania - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Wielka Brytania - relacje i reportaże
Wielka Brytania, dziewiętnastowieczna potęga morska i przemysłowa, odegrała wiodącą rolę w rozwoju demokracji parlamentarnej oraz literatury i nauki. U szczytu swojej potęgi imperium brytyjskie władało jedną czwartą powierzchni Ziemi. W pierwszej połowie XX wieku potęgą Wielkiej Brytanii poważnie nadwerężyły dwie wojny światowe. W drugiej połowie stulecia rozpadło się imperium kolonialne i Wielka Brytania przeszła transformację w dobrze prosperujące, nowoczesne państwo. Obecnie Wielka Brytania rozważa, w jakim stopniu zintegrować się z kontynentem. Wielka Brytania jest członkiem Unii Europejskiej, ale zdecydowała się nie przystępować do Europejskiej Unii Monetarnej. Istotne dla kraju jest przeprowadzenie reformy konstytucyjnej. W 1999 roku w Walii, Szkocji i Irlandii Północnej powstały regionalne zgromadzenia parlamentarne o zróżnicowanych uprawnieniach.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Przepisy prawne
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Co ze sobą zabrać?
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język angielski, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Wielkiej Brytanii mieszka 60 441 457 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 245 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Wielkiej Brytanii wynosi 244 820 km².
Strefa czasowa: GMT - Greenwich Mean Time

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +44

Elektryczność

Elektryczność: 230V / 50 Hz

Przepisy prawne

Zabrania się wwożenia m.in. narkotyków (kara do 24 lat pozbawienia wolności), materiałów o tematyce pornograficznej, podrobionych markowych wyrobów, pirackich nagrań. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywożenia narzędzi niebezpiecznych (noże składane, kordziki, kastety, sprzęt do wschodnich sztuk walki itp.), których posiadanie w miejscu publicznym jest niedozwolone. W Wielkiej Brytanii, w odróżnieniu od innych krajów, nie wydaje się typowych zaświadczeń o niekaralności. Osoba, która musi dokument ten przedstawić w urzędzie, powinna skontaktować się z brytyjskim posterunkiem policji właściwym dla miejsca zamieszkania lub bezpośrednio z New Scotland Yard.

Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością jest podobne jak w innych państwach Europy Zachodniej. Ofiary przestępstw mają prawo starać się o odszkodowanie; instytucją powołaną do pomocy w tych sprawach jest Criminal Injuries Compensation Authority (CICA). Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.cica.gov.uk. Warto podkreślić, że dla Polaków, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii i padli ofiarą przestępstw, policja brytyjska uruchomiła specjalną infolinię. Pod numerem 0044 20 7321 8289 można zostawić po polsku informację o zdarzeniu oraz własny kontaktowy numer telefonu lub adres.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Al. Róż 1, 00-556 Warszawa
tel. 311 00 00; fax 311 03 11
e-mail: info@britishembassy.pl

Wydziały Handlowy, Konsularny i Wizowy
ul. Emilii Plater 28, II piętro,
00-688 Warszawa
tel. 311 00 00; fax 311 02 50

Ambasada RP
47 Portland Place, London W1B 1JH
tel. (0.044) 87-07-74-27-00 (centr.), 87-07-74-27-02 (sekr.),
fax. 20-73-23-40-18
adres www: www.polishembassy.org.uk
e-mail: polishembassy@polishembassy.org.uk

Konsulat Generalny RP w Londynie
73 New Cavendish Street, London W1W 6LS
tel. (centr.) (00 44) 870 774-2800
tel. (sekr.) (00 44) 870 774-2802
fax. (0-044) 207 323-2320
e-mail: konsulat@polishconsulate.co.uk

Konsulat Generalny RP w Edynburgu
2 Kinnear Road, Edinburgh EH3 5PE
tel. (0-044 131) 552-0301
tel./fax 552-1086
modem: (0.044131) 551-4562
e-mail: edinburgh@polishconsulate.org
www.polishconsulate.org

Konsulat RP w Bristolu
Konsul Honorowy: Ireneusz G. Peszyński (polski, angielski)
132 Henleaze Road, Henleaze, Bristol BS9 4LB
tel/fax. 0044117-962-10-86,
e-mail: peszynski@polishconsul.fsnet.co.uk
www.polishconsulbristol.co.uk

Konsulat RP w Gibraltarze
Konsul Honorowy: Anthony J.P. Lombard (angielski)
35, Governor´s Parade, Gibraltar
tel. (350) 745-93
fax. 794-91

Konsulat RP w Hull
Konsul Honorowy: Joseph R. Carby-Hall (angielski)
41, North Bar Without, Beverley, East Yorkshire, HU17 7 AG
tel. (001482) 465 799
fax. (001482) 466 208
e-mail: j.r.carby-hall@law.hull.ac.uk

Konsulat RP w Kidderminster
Konsul Honorowy: Michael M.G. Oborski (angielski)
6, Osborne Close, Kidderminster, Worcs DY10 3YY
tel. (0-01562) 63-05-23
fax. 861-145
e-mail: consul@polish.zzn.com
www.polishconsulate.org.uk

Konsulat RP w Sheffield
Konsul Honorowy: Dr Graham E. White (angielski)
4 Palmerston Road, Sheffield S10 2TE
tel. (00114) 27 66 513
strona www: www.shef.ac.uk/projects/pc

Konsulat RP w Jersey
Konsul Honorowy: Rodney Hodges
3rd Floor, 38 Esplanade
St. Helier
Jersey, Channel Islands
JE4 8QL
tel. (001534) 504 700
fax. (001534) 504 701

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Wielkiej Brytanii jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów Unii Europejskiej”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie.

W Wielkiej Brytanii pobyt powyżej 90 dni nie wymaga legalizacji zarówno w przypadku pobytu turystycznego, jak i związanego z podjęciem studiów czy wykonywaniem pracy. Od 1 maja 2004 r. Polacy jako obywatele rozszerzonej UE mogą podjąć legalne zatrudnienie w Wielkiej Brytanii. Osoby pracujące są objęte programem rejestracji pracowników (Workers Registration Scheme). Dlatego też w ciągu pierwszego miesiąca od podjęcia pracy należy się zarejestrować. Potrzebne informacje można uzyskać na stronach internetowych www.ind.homeoffice.gov.uk oraz www.workingintheuk.gov.uk, a także pod numerem telefonu 01142074074 (Work Permit Contact Center) lub pod adresem: Work Permit, P.O. Box 3468, Sheffield. Przy zatrudnieniu konieczne jest posiadanie numeru ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number – NIN) oraz podanie go pracodawcy, co zapewni właściwy zapis wszystkich składek ubezpieczenia społecznego. Osoby nie mające tego numeru powinny zgłosić się do lokalnego biura Jobcentre Plus, Jobcentre albo biura ubezpieczeń społecznych. Pracodawca może być w tym pomocny, lecz złożenie wniosku o NIN jest obowiązkiem pracownika. W Wielkiej Brytanii można także podjąć pracę na zasadzie samozatrudnienia, tzw. selfemployment. Osoba samozatrudniająca się nie jest obowiązana do rejestracji w ramach Workers Registration Scheme. Szczegółowe informacje o prawach pracowników można znaleźć na stronie internetowej związków zawodowych: www.tuc.org.uk lub skorzystać z ich infolinii – tel. 0870 600 4882. Biura porad obywatelskich (Citizen’s Advice Bureau, skrót ang. CAB) udzielają bezpłatnych porad prawnych. Adresy lokalnych biur można znaleźć poprzez wyszukiwarkę na stronie internetowej: www.citizensadvice.org.uk.

Nie ma ograniczeń w przywożeniu ani wywożeniu pieniędzy na terytorium Wielkiej Brytanii. Posiadanie większej kwoty pieniędzy na granicy musi być odpowiednio udokumentowane, np. wyciągiem z banku, ponieważ zachodzić może podejrzenie o „pranie brudnych pieniędzy”. W Wielkiej Brytanii przewożone towary uznaje się za przeznaczone do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają następujących ilości: 200 szt. papierosów (nie ma limitu na inne produkty tytoniowe, jeżeli są przeznaczone do własnego użytku), 10 l alkoholi spirytusowych, 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (porto, sherry), 90 l wina, 110 l piwa. Przewóz zwierząt domowych. Osoby podróżujące z psami, kotami itp. do Wielkiej Brytanii obowiązane są zadbać o to, by zwierzę oznakowane było mikrochipem i miało paszport. W dokumencie tym powinny znaleźć się informacje dotyczące szczepienia przeciw wściekliźnie, badania krwi określającego poziom przeciwciał przeciw wściekliźnie (zwierzę może być przywiezione do Wielkiej Brytanii po upływie 6 miesięcy od daty uzyskania wyniku badania krwi u zwierzęcia). Na 24 godziny, jednak nie więcej niż 48 godzin przed wjazdem na teren Wielkiej Brytanii zwierzę powinno zostać odrobaczone przeciwko kleszczom i tasiemcowi (informacja ta powinna znajdować się w paszporcie). Badanie to zastępuje kwarantannę. Psy określonych ras nie mogą być w ogóle wwożone do Wielkiej Brytanii. Podstawowe warunki podróżowania ze zwierzętami są dostępne na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa Wielkiej Brytanii: www.defra.gov.uk. Uwaga: ponieważ takie same przepisy obowiązują w Irlandii, zwierzęta, które przeszły całą procedurę przy wjeździe do Wielkiej Brytanii, mogą z terenu Wielkiej Brytanii zostać przywiezione do Irlandii bez konieczności jej powtarzania. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 00353 1607 2827, pod adresem internetowym: www.agriculture.gov.ie/pets bądź też wysłać zapytanie pod adresem email: pets@agriculture.gov.ie.

Meldunek

Nie ma obowiązku meldunkowego.

Komunikacja

W Anglii istnieje liczna siec połączeń autobusowych - opłata za przejazd zależy od długości trasy, ale nie jest mniejsza niż 90 pensów. Pomiędzy większymi miastami kursują samoloty, dobrze funkcjonuje również kolej, pociągi są szybkie i wygodne.

Informacje dla kierowców

W Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch lewostronny. Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych siedzeniach. Rozmowa przez telefon komórkowy podczas prowadzenia pojazdu jest zabroniona. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierującego pojazdem wynosi 0,8 promila. Zielona karta nie jest dokumentem obowiązkowym, nadal jednak służy ona za dowód ubezpieczenia i w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania; pożądane jest wykupienie ubezpieczenia AutoCasco. Nie ma obowiązku wymiany polskiego prawa jazdy na brytyjskie, ale można tego dokonać. W tym celu należy pobrać na poczcie formularz D1, wypełnić go i wysłać do DVLA (Driving and Vehicle Licensing Agency, Swansea, SA99 1BT, www.dvla.gov.uk) wraz z polskim prawem jazdy, dowodem potwierdzającym tożsamość i opłatą w wysokości 38 funtów brytyjskich (GBP). Należy załączyć także list aplikacyjny potwierdzający, że kierujący wie, iż wymiana nie jest obowiązkowa, i robi to na własne życzenie.

Zdolności płatnicze i przykładowe ceny

Karty kredytowe są powszechnie akceptowane. Podobnie jest z czekami podróżnymi, którymi najlepiej posługiwać się w funtach szterlingach (unika się w ten sposób dodatkowych opłat prowizyjnych).

Koszty żywności w Wielkiej Brytanii są ogólnie 2, 3 razy wyższe niż w Polsce. Na przykład 1 kg kiełbasy kosztuje ok. 8 GBP, bochenek chleba – przeciętnie 1 GBP, litr mleka – ok. 60 pensów, 1 kg jabłek – ok. 1,5 GBP.

Wynajęcie w Londynie pokoju dwuosobowego to wydatek rzędu 200 GBP tygodniowo i więcej. Ceny zależą od okolicy i standardu mieszkania; często wymagany jest depozyt za 1, 2 tygodnie lub miesiąc z góry. Obecnie minimalna płaca za godzinę wynosi 5,05 GBP dla pracowników w wieku 22 lat i powyżej.

Tygodniowy bilet na autobus w Londynie kosztuje 13,5 GBP; jednodniowy – 3,5 GBP; jednorazowy przejazd – 1,5 GBP. Bilety na metro i pociąg są znacznie droższe, np. jednorazowy przejazd metrem to wydatek 3 GBP, a tygodniowa Travelcard (na pociąg, metro i autobusy) na 4 strefy to wydatek 31,6 GBP.

Co zabrać ze sobą?

• Ubranie przeciwdeszczowe, parasolkę

Jak dojechać

Polscy przewoźnicy autokarowi oferują turystom połączenia do następujących miast Wielkiej Brytanii: Birmingham, Bournemouth, Bradford, Bringhton, Bristol, Cantenbury, Cardiff, Coventry, Darlinghton, Dover, Eastbourn, Edinburgh, Folkestone, Glasgow, Hastings, Holyhead, Leeds, Leicester, Londyn, Luton, Manchaster, Newcastle, Northampton, Nothinggam, Reading, Sheffield, Slough, Southampton, Stoke On Trent, Swansea, Swindon. Samolotem dolecieć można z Warszawy i Krakowa.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Wielkiej Brytanii

Kultura

Wiecej o kulturze Wielkiej Brytanii

Zalecane szczepienia, higiena

Nie ma zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego. Opieka lekarska jest bezpłatna, trzeba jednak zarejestrować się w rejonowej przychodni i wybrać lekarza rodzinnego, tzw. General Practitioner. Osoby nie płacące ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii (National Insurance) muszą mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jest ona wydawana przez oddziały NFZ w Polsce (szczegółowe informacje pod adresem internetowym: www.nfz.gov.pl).

Uwaga: od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111 umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków.

Aby uzyskać opiekę zdrowotną, można korzystać ze świadczeń placówek National Health Service – NHS (Narodowej Służby Zdrowia) – lekarzy rodzinnych (GP), przychodni (NHS Walkin Centres) i szpitali NHS. Należy przedstawić lekarzowi Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz dowód tożsamości. Na leczenie specjalistyczne i szpitalne potrzebne jest skierowanie, lecz w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio na oddział ratunkowy szpitala (Accident and Emergency Department). Adresy lekarzy NHS można uzyskać pod numerem tel. NHS Direct – 0845 46 47 (adres internetowy: www.nhsdirect.nhs.uk), a także w lokalnym urzędzie ds. opieki zdrowotnej (w Anglii są to Primary Care Trusts, w Walii – Local Health Boards, w Szkocji – Health Boards, a w Irlandii Północnej – Health and Social Services Boards. Opłaty za świadczenia zdrowotne: leki na receptę wydawane są bezpłatnie dzieciom do lat 16, uczniom do 18. roku życia, kobietom w ciąży i osobom powyżej 60. roku życia; pozostałe osoby muszą wnieść opłatę ryczałtową w wysokości 6,50 funta brytyjskiego (GBP) za każdą receptę. Uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz praktykujący w ramach NHS. Część kosztów trzeba ponieść także w przypadku leczenia stomatologicznego: zryczałtowaną opłatę za badanie oraz 80 proc. kosztów leczenia. Z opłat zwolnione są kobiety w ciąży oraz do 1 roku po urodzeniu dziecka, jak również dzieci do 16. bądź do 18. roku życia (jeśli się uczą). Transport sanitarny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta. Leczenie prywatne: w przypadku skorzystania z opieki placówki działającej poza systemem NHS trzeba opłacić pełne koszty leczenia, bez prawa do ich zwrotu. Numer pogotowia – 999 lub 112. Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów to oryginały rachunków, dowodów zapłaty. W razie wątpliwości informacje można uzyskać w Department for Work and Pensions, The Pension Service, International Pension Centre, Tyneview Park, NE98 1BA Newcastle Upon Tyne, United Kingdom, tel. 0044 191 2187547, faks 0044 191 2187375 lub NHS Direct tel. 08454647. Na Jersey oraz Guernsey należy liczyć się z ograniczonym dostępem do świadczeń socjalnych. Podejmując pracę, należy zarejestrować się u lekarza rodzinnego, co umożliwi dostęp do państwowej służby zdrowia. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest akceptowana. Wiecej o zdrowiu w Wielkiej Brytanii

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Wielka Brytania położona jest w strefie klimatu umiarkowanego morskiego z łagodzącym wpływem ciepłego Prądu Zatokowego. Wiecej o pogodzie w Wielkiej Brytanii

Kuchnia

Sztuka kulinarna Wielkiej Brytanii nie jest niestety uważana za szczególnie wyszukaną. Tradycyjnie Brytyjczycy jadali stosunkowo dużo mięs i prostych, sycących potraw. Dania angielskie miały być łatwe do przyrządzenia i zaspokajające głód na długi czas. Pod tym względem - praktyczności przedkładanej nad doznania smakowe i estetyczne - Anglicy przypominają nieco Niemców. Wiecej o kuchni w Wielkiej Brytanii

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

  Wielka Brytania - filmy z wakacji
Leeds
Dodane przez: awakening
1/5
Komentarzy (1)
  > Wielka Brytania - wszystkie filmy z wakacji
Odyssei Forum Podr�nika

Wielka Brytania - opowiadania i relacje z podróży


> Wielka Brytania - więcej opowiadań i relacji


Wielka Brytania - miasta

» Aberdeen
» Aberystwyth
» Barnstaple
» Bath
» Beachy Head
» Beaulieu
» Belfast
» Birmingham
» birmingham
» Blackpool

   Wielka Brytania - więcej miast

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Wielka Brytania - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki