Strona główna » Słowenia

Słowenia

Zobacz więcej w National Geographic: Słowenia
Kup przewodnik NG »Słowenia

Słowenia - Oficjalna nazwa: Republika Słowenii
Słowenia - Ustrój: republika demokratyczno-parlamentarna
Słowenia - Stolica: Lublana
Słowenia - Język: słoweński
Słowenia - Waluta: 1 euro (€) = 100 centów

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Słowenia - zdjęcia Słowenia - szczepienia, porady zdrowotne Słowenia - filmy z wakacji Słowenia - porady i wskazówki Słowenia - kuchnia, potrawy, alkohole
Słowenia - pogoda, temperatura, klimat Słowenia - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Słowenia - relacje i reportaże
W 1918 roku Słoweńcy wspólnie z Serbami i Chorwatami utworzyli nowe państwo, które w 1929 roku przyjęło nazwę Jugosławia. Po zakończeniu II wojny światowej Słowenia stała się republiką nowej Jugosławii, państwa komunistycznego, ale niepoddanego wpływom ZSRR. Niezadowoleni z demonstrującej swą siłę większości serbskiej, Słoweńcy w 1991 roku odzyskali niepodległość. Historyczne związki z Europą Zachodnią dają Słowenii szanse na członkostwo w Unii Europejskiej.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Ubezpieczenia
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język słoweński, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Słowenii mieszka 2 011 070 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 99 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Słowenii wynosi 20 273 km².
Strefa czasowa: GMT +1.00

Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów

Kod telefoniczny +386

Telefony alarmowe: policja 113, straż pożarna i pogotowie ratunkowe 112, pomoc drogowa AMZS 987.

Elektryczność

Elektryczność: 220V / 50 Hz

Ubezpieczenia

Turyści indywidualni nie mają obowiązku wykupienia polisy ubezpieczeniowej.

Bezpieczeństwo

Słowenia jest krajem stosunkowo bezpiecznym. W miejscowościach wypoczynkowych i miejscach popularnych wśród turystów zdarzają się kradzieże dokumentów oraz pieniędzy.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Republiki Słowenii
ul. Starościńska 1 m. 23-24,
02-516 Warszawa
tel. 849 82 82, 849 84 84
fax 848 40 90
e-mail: vvr@mzz-dkp.gov.si

Ambasada RP: XV Cesta, št. 18, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel. (00-3861) 423-28-82, 423-28-83
fax. 423-28-81
Od 27.10.2004 nowy adres:
Lublana 1000, Bežigrad 10,
tel. (00-3861) 436 47 12,
fax. (00-3861) 436 25 21
e-mail: ambpol.si@siol.net
strona www: www.poland-embassy.si

Konsulat RP Nova Gorica
Konsul Honorowy: Nedjan Bratasevec (słoweński, polski, włoski, angielski)
5000 Nova Gorica
Vipavska ulica 13, Slovenija
Tel. (00386 5) 331 52 45
Fax. 331 52 36
E-mail: arcgroup@libero.it

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Słowenii do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Do czasu planowanego na 2007 r. przystąpienia Słowenii do układu Schengen zostaje utrzymana kontrola paszportowa na granicach z Austrią, Włochami i Węgrami. Natomiast na granicy słoweńsko-chorwackiej, będącej od 1 maja 2004 r. granicą zewnętrzną UE, obowiązuje pełny system kontroli paszporto-wocelnej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie ze względu na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów EU/EOG”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się. Obywatele państw UE zamierzający przebywać w Słowenii dłużej niż trzy miesiące powinni przed upływem tego okresu złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w wydziale ds. cudzoziemców urzędu rejonowego (upravna enota) właściwego dla miejsca ich pobytu. Zezwolenie na pobyt jest wydawane w związku z zatrudnieniem lub pracą, prowadzeniem działalności gospodarczej, studiami, doskonaleniem zawodowym lub połączeniem rodziny.

Zgodnie z normami unijnymi dozwolony jest zakup i przewóz towarów, pod warunkiem że są przeznaczone do użytku osobistego i nie podlegają odsprzedaży. Towary o łącznej wartości do 350 EUR uznaje się praktycznie za przeznaczone do użytku osobistego. Podczas przewozu zwierząt domowych (psy, koty) wymagane jest posiadanie tzw. jednolitego europejskiego dokumentu podróży dla zwierząt („niebieska książeczka”), zawierającego informację o szczepieniach i stanie zdrowia zwierzęcia.

Meldunek

Cudzoziemiec jest obowiązany dopełnić obowiązku meldunkowego – w ciągu trzech dni od wjazdu powinien zgłosić pobyt na najbliższym posterunku policji. W przypadku pobytu w hotelu lub innych obiektach turystycznych rejestracji dokonują te instytucje.

Komunikacja

Pomiędzy Lublaną, Mariborem i Portoroz kursują samoloty. Po kraju poruszać się można również szybkimi i niedrogimi pociągami. Do mniejszych miejscowości dojeżdżają autobusy.

Informacje dla kierowców

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. Od cudzoziemców wjeżdżających samochodami zarejestrowanymi w państwie członkowskim Unii nie jest wymagana tzw. zielona karta. Jej posiadanie jest jednak wskazane, ponieważ jako dowód ubezpieczenia pojazdu może ułatwić załatwienie formalności związanych z uzyskaniem odszkodowania w razie wypadku drogowego. W Słowenii istnieje obowiązek jazdy przez cały rok z włączonymi światłami mijania. W okresie od 15 listopada do 15 marca samochód powinien być wyposażony w opony zimowe, a w niektórych rejonach dodatkowo w łańcuchy na koła napędowe. Przestrzeganie przepisów drogowych jest rygorystycznie egzekwowane. Limit prędkości na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/godz., poza obszarem zabudowanym – 90 km/godz., na autostradach – 130 km/godz. Obowiązuje zapinanie pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach, które są w nie wyposażone. Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, jak też odmowa poddania się badaniom są zagrożone bardzo wysokimi mandatami. Jeżeli obcokrajowiec nie ma środków na opłacenie mandatu, funkcjonariusz policji może zatrzymać dokument podróży do depozytu i skierować sprawę do sędziego ds. wykroczeń, który podejmuje decyzję w ciągu 24 godzin. Autostrady w Słowenii są płatne. Opłaty (cestnina) pobierane są w tolarach bądź w euro, można także płacić popularnymi kartami kredytowymi (Visa, MasterCard). Na stronie internetowej www.amzs. info/cestnina znajdują się informacje o wysokości opłat za poszczególne odcinki autostrad.

Zdolności płatnicze

Pieniądze można wymieniać w bankach, kantorach (menjalnica) lub hotelach.

Jak dojechać

Nie ma bezpośredniego połączenia autobusowego z Polski do Słowenii. Autobusem możemy dojechać do Wiednia i później pociągiem do Lublany. Ponieważ nie ma też bezpośredniego połączenia lotniczego z Polski do Słowenii, możemy zdecydować się na rejs samolotem z Krakowa lub Warszawy do Wiednia, a tam przesiąść się na samolot do Lublany.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Słowenii

Kultura

Wiecej o kulturze Słowenii

Zalecane szczepienia, higiena

Z uwagi na występujące przypadki ukąszeń przez kleszcze zaleca się szczepienie przeciwko boreliozie. Inne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne nie występują. Uwaga: od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111 umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl. Osoby nie mające Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego opłacają koszty pomocy medycznej we własnym zakresie. Wizyta u lekarza prywatnego kosztuje ok. 40 EUR. W wypadkach nagłych można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala bez skierowania, okazując EKUZ. Wiecej o zdrowiu w Słowenii

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Słowenia położona jest w strefie klimatu śródziemnomorskiego na wybrzeżu i umiarkowanie kontynentalnego w głębi kraju. Wiecej o pogodzie w Słowenii

Kuchnia

Kuchnia Słoweńska jest typową kuchnią narodów słowiańskich - spożywa się dużo potraw mącznych, ziemniaków i fasoli. Za danie narodowe Słowacji uchodzi zupa ziemniaczano - fasolowa z dodatkiem kiszonej kapusty - jota. Wiecej o kuchni w Słowenii

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

Odyssei Forum Podr�nika

Słowenia - opowiadania i relacje z podróży


> Słowenia - więcej opowiadań i relacji


Słowenia - miasta

» Bled
» Bohinj
» Celje
» Hrastovlje
» Izola
» Jagodije
» Kamnik
» Kobarid
» Koper
» Kranj

   Słowenia - więcej miast

Republika Słowenii

Republika Słowenii

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Słowenia - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki