Strona główna » Portugalia

Portugalia

Zobacz więcej w National Geographic: Portugalia
Kup przewodnik NG »Portugalia

Portugalia - Oficjalna nazwa: Republika Portugalska
Portugalia - Ustrój: demokracja parlamentarna
Portugalia - Stolica: Lizbona
Portugalia - Język: portugalski
Portugalia - Waluta: 1 euro (€) = 100 centów

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Portugalia - zdjęcia Portugalia - szczepienia, porady zdrowotne Portugalia - filmy z wakacji Portugalia - porady i wskazówki Portugalia - kuchnia, potrawy, alkohole
Portugalia - pogoda, temperatura, klimat Portugalia - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Portugalia - relacje i reportaże
Po okresie rozkwitu w XVI i XVII wieku, Portugalia utraciła większość swej potęgi i bogactwa. Przyczyniły się do tego trzęsienie ziemi w Lizbonie w 1755 roku, francuska okupacja w czasie wojen napoleońskich i utrata Brazylii w 1822 roku. Rewolucja w 1910 roku obaliła monarchię, przez sześć następnych dziesięcioleci krajem kierowała dyktatura. W 1974 roku przeprowadzono zbrojny lewicowy zamach stanu, który doprowadził do demokratycznych reform. W rok później Portugalia przyznała wolność wszystkim swoim afrykańskim koloniom. Do UE wstąpiła w 1995 roku.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Co ze sobą zabrać?
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język portugalski, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Portugalii mieszka 10 566 212 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 114 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Portugalii wynosi 92 389 km².
Strefa czasowa: GMT - Greenwich Mean Time

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +351

Elektryczność

Elektryczność: 230V / 50 Hz

Bezpieczeństwo

Portugalia nie jest krajem mniej bezpiecznym niż inne kraje UE. W miejscach wzmożonego ruchu, takich jak dworce, środki komunikacji i miejsca odwiedzane masowo przez turystów, zdarzają się kradzieże kieszonkowe. Ponieważ samochody zaparkowane w miejscach publicznych są okradane, lepiej nie zostawiać w nich na widocznym miejscu przedmiotów mogących skusić złodzieja. W Lizbonie, w Palácio Foz, na Praça dos Restauradores, znajduje się posterunek policji przeznaczony dla turystów (Polícia de Segurança Pública, Esquadra de Turismo), gdzie bez problemu można się porozumieć w języku angielskim. W nagłych sytuacjach policję lub pogotowie ratunkowe można wezwać, telefonując pod numer 112.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Republiki Portugalskiej
ul. Francuska 37, 03-905 Warszawa
tel. 511 10 10-12; fax 511 10 13
e-mail: embaixada@embport.internetdsl.pl

Wydział Wizowy
tel. 511 10 00/1

Biuro Attaché Obrony
tel. 511 10 06

Biuro Handlowe i Turystyczne
ul. Francuska 37, 03-905 Warszawa
tel. 617 64 60, 617 43 40
fax 617 44 77, 617 23 99
e-mail: icepvars@icep.pl

Ambasada RP
Avenida das Descobertas 2, 1400-092 Lisboa, Portugal
tel. (0351 21) 3012-350, 21 3014-200, 21 30414-10 fax 21 3010-202
e-mail: embpol@mail.telepac.pt; www.emb-polonia.pt
adres internetowy sekcji konsularnej: konsulat@mail.telepac.pt

Konsulat RP w Porto
Konsul Honorowy: Rui Miguel Duarte Alegre
Rua da Corticeira, 34, 4536-902 Mozelos VFR
Tel: (351) 22 747-5875
Fax: 747-5803

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Portugalskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). W Regionach Autonomicznych Madery i Azorów obowiązują takie same zasady wjazdu, pobytu i opieki zdrowotnej jak w części kontynentalnej terytorium Portugalii. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów Unii Europejskiej”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i poby­tu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.

W Portugalii pobyt krótszy niż 3 miesiące nie wymaga żadnych dodatkowych formalności. Przy dłuższych pobytach należy wystąpić do lokalnego oddziału Urzędu ds. Cudzoziemców i Granic (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF) z wnioskiem o wydanie karty pobytu. Aby ją uzyskać, należy udokumentować posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego i środków wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania oraz ewentualnie przedstawić inne dokumenty, w zależności od celu pobytu (np. potwierdzenie przyjęcia na studia lub prowadzenia działalności gospodarczej). Opłata za wydanie karty pobytu obywatela UE wynosi 2,54 EUR.

Praca. Osoby zamierzające podjąć w Portugalii pracę jako pracownicy najemni obowiązane są w ciągu pierwszych 90 dni pobytu na terenie Portugalii zwrócić się do lokalnego oddziału Urzędu ds. Cudzoziemców i Granic z wnioskiem o wydanie kar­ty pobytu obywatela UE z prawem do pracy na umowę (Cartão de Residência trabalhador por conta de outrém) na terenie Portugalii. Jednym z wymaganych dokumentów jest obietnica pracy z podaniem daty rozpoczęcia i wygaśnięcia umowy lub umowa o pracę. Szczegółowe informacje i lista pozostałych wymaganych dokumentów dostępne są pod nr. 00351 217115110 lub na stronie internetowej: www.sef.pt. Każdy, kto chce być zatrudniony w Portugalii, musi złożyć podanie o przyznanie portugalskiego numeru identyfikacji podatkowej (Número de Contribuinte). Taki numer otrzymuje się w Wydziale Finansowym (Repartição de Finanças). Szczegółowe informacje dostępne są pod nr. 00351 808241107 lub na stronie internetowej: www.lojadocidadao.pt.

Informacje dla kierowców

Turyści mogą posługiwać się polskim prawem jazdy. Rezydenci powinni je wymienić na portugalskie. Zielona karta nie jest wymagana. Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych siedzeniach. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 promila. Zabronione jest rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu. Istnieje dobrze rozwinięta sieć płatnych autostrad (opłata w zależności od przejechanych kilometrów). Nie należy wjeżdżać na autostrady przez bramki oznaczone jako Via Verde, ponieważ są one zarezerwowane dla pojazdów mających elektroniczne czytniki umożliwiające pobieranie opłaty bezpośrednio z konta bankowego. Uwaga: Od grudnia 2005 r. w Portugalii wprowadzono surowe przepisy w zakresie sprawdzania ważności polis ubezpieczenia OC. Jeśli policja stwierdzi brak ważnej polisy, może ukarać kierowcę mandatem w wysokości od 500 do 2500 EUR, a także zatrzymać pojazd do czasu wyjaśnienia i opłacenia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem ważności polisy ubezpieczeniowej.

Zdolności płatnicze i przykładowe ceny

Walutę można wymieniać w bankach i kantorach zlokalizowanych najczęściej w centrach dużych miast i na lotniskach. Pobierana jest niewielka prowizja. W powszechnym użyciu są karty płatnicze i kredytowe.

Co zabrać ze sobą?

• Lekkie, bawełniane ubranie • Środek przeciw owadom • Okulary przeciwsłoneczne, filtr ochronny, kapelusz do ochrony przed słońcem

Jak dojechać

Polska nie ma bezpośredniego połączenia lotniczego z Portugalią. Najkorzystniejszym połączeniem jest lot na trasie Warszawa - Frankfurt - Lizbona lub bezpośredni przelot do Hiszpanii, a stamtąd przejazd do Portugalii pociągiem lub autokarem.

Także pociągiem brak bezpośredniego połączenia z Portugalią, a najkrótsze to: Warszawa - Paryż - Lizbona. Podróż trwa 3 dni.

Istnieją stałe połączenia autokarowe między Polską a Portugalią na trasie Słowacja - Austria - Francja (Nicea), tam przesiadka do autokaru do Portugalii (Lizbony lub Porto). Podróż z Warszawy liczy więcej niż 60 godzin.

Samochodem trzeba pokonać ok. 3.700 km, czyli średnio 3-4 dni. Najszybszy dojazd przez Berlin - Paryż - Bordeaux - Hendaya - Burgos - Vilar Formoso.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Portugalii

Kultura

W Portugalii nie obowiązują szczególne normy zwyczajowe, których nieprzestrzeganie mogłoby powodować sytuacje konfliktowe. Wiecej o kulturze Portugalii

Zalecane szczepienia, higiena

Nie występują zagrożenia sanitarne i nie wymaga się specjalnych szczepień. Doraźną pomoc medyczną można uzyskać w przyszpitalnych oddziałach pogotowia ratunkowego (Urgências). Istnieje rozwinięta sieć prywatnych placówek medycznych. Cena standardowej prywatnej wizyty wynosi ok. 70 EUR. Wiele lekarstw dostępnych jest bez recepty, a pracownicy aptek zwykle są w stanie udzielić fachowej porady. W Portugalii obowiązuje współpłacenie za świadczenia. Ze względu na kolejki w państwowej służbie zdrowia i wysokie koszty opieki medycznej wskazane jest wykupienie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia. Osoby opłacające w Polsce składki na Narodowy Fundusz Zdrowia mogą korzystać w Portugalii z publicznych placówek opieki zdrowotnej.

Uwaga: od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111 umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl. Wiecej o zdrowiu w Portugalii

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Portugalia położona jest w strefie klimatu śródziemnomorskiego oceanicznego. Wiecej o pogodzie w Portugalii

Kuchnia

Kuchnia Portugalska – jest kuchnią mało znaną , składa się z dań prostych lecz pożywnych i zdrowych. Swym smakiem nie przypomina żadnej innej kuchni – jest to spowodowane tradycjami kucharskim przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Wiecej o kuchni w Portugalii

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

Odyssei Forum Podr�nika

Portugalia - opowiadania i relacje z podróży


> Portugalia - więcej opowiadań i relacji


Portugalia - miasta

» Albufeira
» Amarante
» Aveiro
» Belmonte
» Braga
» Cascais
» Castelo Branco
» Castro Marim
» Coimbra
» faro

   Portugalia - więcej miast

Republika Portugalska

Republika Portugalska

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Portugalia - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki