Strona główna » Malta

Malta

Zobacz więcej w National Geographic: Malta
Kup przewodnik NG »Malta

Malta - Oficjalna nazwa: Republika Malty
Malta - Ustrój: demokracja parlamentarna
Malta - Stolica: Valletta
Malta - Język: maltański, angielski
Malta - Waluta: 1 lira maltańska (LM) = 100 centów

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Malta - zdjęcia Malta - szczepienia, porady zdrowotne Malta - filmy z wakacji Malta - porady i wskazówki Malta - kuchnia, potrawy, alkohole
Malta - pogoda, temperatura, klimat Malta - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Malta - relacje i reportaże
Wielka Brytania formalnie zajęła Maltę w 1814 roku. Wyspa zagorzale popierała Wielką Brytanię w czasie obydwu wojen światowych i pozostała we Wspólnocie Brytyjskiej po odzyskaniu niepodległości w 1964 roku. Dziesięć lat później Malta została proklamowana republiką.

W ciągu ostatnich 15 lat Malta stała się ważnym punktem przeładunkowym frachtowców, centrum finansowym i celem dla turystów. 1 maja 2004 wstąpiła do struktur Unii Europejskiej.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Przepisy prawne
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Co ze sobą zabrać?
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język maltański, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: Na Malcie mieszka 398 534 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 1261 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Malty wynosi 316 km².
Strefa czasowa: GMT +1.00

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +356

Elektryczność

Elektryczność: 240V / 50 Hz

Przepisy prawne

Na Malcie, jak w całej UE, obowiązują podstawowe prawa chroniące konsumenta, m.in. w odniesieniu do wyjazdów zorganizowanych, bezpieczeństwa produktów, nieuczciwych warunków zawieranych umów oraz reklam wprowadzających w błąd. Wszelkie informacje i pomoc w tej sprawie można uzyskać na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenta: www.europa.eu.int.

Bezpieczeństwo

Przestępczość nie stanowi większego zagrożenia.

Placówki dyplomatyczne

Najbliższa Ambasada Malty:
Ambasada Republiki Malty
Tiergarten Dreieck Blk 4
Klingelhöferstrasse 7, D-10785 Berlin
tel. (0-0 49 30) 26 39 110
fax (0-0 49 30) 26 39 11 23
tel. (dyżurny) (0-0 49) 170 83 19 236
e-mail: maltaembassy.berlin@gov.mt

Nie ma polskiej placówki dyplomatycznej. Republika Malty podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Rzymie (Włochy). W Valletta rezyduje konsul honorowy RP.

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Malty do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów UE/EOG”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie. W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.

Zgodne z normą unijną. Nie ma ograniczeń co do ilości produktów, które można kupić i zabrać ze sobą, jeżeli są one przeznaczone na własny użytek. Przewóz zwierząt domowych. Od 1 października 2004 r. pies, kot czy fretka towarzyszące właścicielom w podróży do państw Unii Europejskiej muszą mieć paszporty, co jest wymogiem prawa unijnego. Do wyrobienia paszportu zwierzęcia z emblematami UE potrzebne są dokumenty zawierające dane o właścicielu zwierzęcia oraz informacje na temat imienia zwierzęcia, jego gatunku, rasy, płci, daty urodzenia i umaszczenia. Niezbędne jest także przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach zwierzęcia i przebytych chorobach. Zwierzę musi mieć identyfikator w postaci elektronicznego chipu, którego numer i miejsce umieszczenia odnotowuje się w paszporcie. Zdjęcie zwierzęcia w paszporcie nie jest obowiązkowe. Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Meldunek

Turyści nie podlegają obowiązkowi meldunkowemu.

Komunikacja

Najpraktyczniejszym środkiem lokomocji są autobusy. Przejazdy są w miarę tanie, bilety kosztują 10–40 centów. Mapkę z zaznaczonymi strefami oraz trasami autobusów i nocnych busów można dostać w centrum informacji w Valletta lub znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Maltańskiego Transportu Publicznego (www.atp.com.mt). Na stronie władz maltańskiego transportu (www.maltatransport.com) znajduje się mapka – po kliknięciu na wybraną miejscowość otrzymać można dokładny rozkład jazdy autobusów z podanymi godzinami odjazdów z pierwszego i ostatniego przystanku.

Informacje dla kierowców

W czasie wyjazdów turystycznych można posługiwać się polskim prawem jazdy. Nie ma żadnych specjalnych wymagań związanych z ubezpieczeniami samochodowymi i wypadkowymi. Ruch samochodowy jest lewostronny.

Zdolności płatnicze i przykładowe ceny

Posługiwanie się kartą jest powszechne. Sieć bankomatów jest również dość rozbudowana. Nie ma problemów z realizacją czeków podróżnych i Euroczeków.

Co zabrać ze sobą?

• Lekkie, bawełniane ubranie • Okulary przeciwsłoneczne, filtr ochronny, kapelusz do ochrony przed słońcem

Jak dojechać

Na Maltę najszybciej i najprościej można dostać się samolotem. Na wyspę można dotrzeć również drogą lądową przez Włochy, a następnie z Sycylii promem na Maltę (promy wypływają m.in. z Salerno i Genui oraz z Catanii i Pozzallo).

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych na Malcie

Kultura

Wiecej o kulturze Malty

Zalecane szczepienia, higiena

Od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła do­tychczasowy druk E111 umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się, by wykupili dodatkowe ubezpieczenia prywatne, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie oraz koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. Szczegółowe informacje o EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl. Wiecej o zdrowiu na Malcie

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Malta położona jest w strefie klimatu podzwrotnikowego, śródziemnomorskiego. Wiecej o pogodzie na Malcie

Kuchnia

Kuchnia maltańska jest kuchnią charakteryzującą się daniami prostymi oraz pożywnymi. Dania ze względu na klimat śródziemnomorski są przyrządzane szybko oraz prosto, ponieważ upał nie pozwala na zbyt długie przygotowywanie posiłków w kuchni. Wiecej o kuchni na Malcie

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

Odyssei Forum Podr�nika

Malta - opowiadania i relacje z podróży


> Malta - więcej opowiadań i relacji


Malta - miasta

» Valetta

   Malta - więcej miast

Republika Malty

Republika Malty

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Malta - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki