Strona główna » Macedonia

Macedonia

Zobacz więcej w National Geographic: Macedonia
Kup przewodnik NG »Macedonia

Macedonia - Oficjalna nazwa: Republika Macedonii
Macedonia - Ustrój: republika
Macedonia - Stolica: Skopje
Macedonia - Język: macedoński, albański
Macedonia - Waluta: 1 denar macedoński (MKD) = 100 deni

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Macedonia - zdjęcia Macedonia - szczepienia, porady zdrowotne Macedonia - filmy z wakacji Macedonia - porady i wskazówki Macedonia - kuchnia, potrawy, alkohole
Macedonia - pogoda, temperatura, klimat Macedonia - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Macedonia - relacje i reportaże

Macedonia, stanowiąca dawniej część Jugosławii, w 1991 roku uzyskała niepodległość. Uznanie niepodległości przez inne kraje opóźniało się z powodu zastrzeżeń Grecji do używania przez Macedonią helleńskiej nazwy oraz symboli.

W 1995 roku Grecja zniosła blokadę handlową i obydwa kraje unormowały wzajemne stosunki. Liczna albańska mniejszość narodowa i kwestia niepodległości sąsiedniego Kosowa stanowią punkty zapalne dla konfliktów etnicznych w Macedonii.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język macedoński, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Macedonii mieszka 2 045 262 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 80 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Macedonii wynosi 25 333 km².
Strefa czasowa: GMT +1.00

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +389

Elektryczność

Elektryczność: 220V / 50 Hz

Przepisy prawne

Za posiadanie wszelkiego rodzaju narkotyków i środków halucynogennych grożą surowe kary. Osoby wchodzące w konflikt z macedońskim prawem mogą zostać wydalone z kraju, aresztowane lub osadzone w więzieniu. Drobne wykroczenia mogą być karane surowiej niż w Polsce. Uczestnicy wypadków i kolizji drogowych podlegają procedurze karnej z procesem sądowym. Osoby nawet nieświadomie naruszające macedońskie prawo mogą zostać aresztowane, wydalone lub osadzone w więzieniu.

Ubezpieczenia

Nie ma regulacji dotyczących konieczności posiadania ubezpieczeń zdrowotnych. Zielone karty wydawane przez polskie towarzystwa ubezpieczeniowe są honorowane, pod warunkiem wyszczególnienia w nich Macedonii (symbol MK). Wymagane jest ubezpieczenie pojazdu OC.

Bezpieczeństwo

Po konfliktach etnicznych w 2001 r. sytuacja ustabilizowała się i stale się poprawia. Przyczyną sporadycznych lokalnych incydentów (eksplozji bomb i strzelanin), stwarzających zagrożenie także dla turystów, są głównie porachunki świata przestępczego. Częściowo dochodzi do nich także na tle etnicznym. Zagrożenie przestępczością pospolitą nie odbiega od przeciętnego europejskiego poziomu. Najbardziej niebezpieczne pod tym względem są tereny północno-zachodnie kraju. Ogólnie dominują pospolite kradzieże uliczne, włamania do sa¬mochodów, głównie w miejscowościach turystycznych w sezonie letnim. Rośnie liczba przestępstw dokonywanych z użyciem przemocy. Podróżujący do Macedonii powinni unikać demonstracji i zgromadzeń publicznych, w tym zdarzających się blokad dróg. Zagrożeniem naturalnym występującym na terenie Macedonii są wstrząsy sejsmiczne i powodzie.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Republiki Macedonii
ul. Królowej Marysieńki 40
02-954 Warszawa
tel 651 72 91, fax 651 72 92
e-mail: ambrmwar@zigzag.pl
Internet: www.ambasadarm.zigzag.pl

Ambasada RP
ul. Djuro Djaković 50
1000 Skopje
tel. (00 389 2) 3119 744, 3112 647
tel. sprawy konsularne (00-3892) 3133057
e-mail: ambpol@unet.com.mk

Cło, wizy, paszport

Obowiązek wizowy dla obywateli polskich został zniesiony (dotyczy to posiadaczy paszportów, pobytu do 90 dni oraz tranzytu). Szczegółowych informacji na temat warunków wjazdu i pobytu na terytorium Macedonii udziela Ambasada Republiki Macedonii w Warszawie. Informacje znaleźć można także na stronie internetowej macedońskiego MSZ: http://www.mfa.gov.mk/default_en.as

Przepisy celne nie odbiegają od norm międzynarodowych. Macedońscy celnicy drobiazgowo przestrzegają regulacji dotyczących wwozu lub wywozu z Macedonii niektórych dóbr, w tym przedmiotów uznanych za wartościowe lub o znaczeniu historycznym. Surowo karane są wwóz, wywóz, handel oraz posiadanie wszelkiego rodzaju narkotyków i środków halucynogennych. Osoby skazane za ich przemyt nie mogą liczyć na odbywanie wyroku w polskim więzieniu. Gdy celem przyjazdu jest pobyt lub przejazd tranzytem, można wwozić jedynie towary na potrzeby osobiste. Należy zadeklarować wwóz bądź wywóz kwot wyższych niż 2000 EUR. Służby celne mogą zażądać udokumentowania pochodzenia pieniędzy. Praktycznie nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT.

Meldunek

Istnieje obowiązek meldunkowy przy pobycie przekraczającym 3 dni. W przypadku noclegów organizowanych we własnym zakresie meldunku dokonuje się na miejscowym posterunku policji. W innych sytuacjach obowiązek ten ciąży na właścicielu hotelu, pensjonatu, kempingu lub kwatery.

Komunikacja

W Macedonii nie ma specjalnych regulacji w zakresie ruchu turystycznego. Wolno podróżować po całym terytorium z wyjątkiem miejsc wyłączonych odrębnymi przepisami (obszary przygraniczne, które poza przejściami granicznymi są strefami zmilitaryzowanymi). Fotografowanie obiektów, które mogą być uznane za mające znaczenie wojskowe lub za istotne dla bezpieczeństwa, może być przyczyną problemów z miejscowymi władzami. Podróżując w północno-zachodniej części kraju, położonej przy granicy z Kosowem i Albanią, należy zachować szczególną ostrożność. Ze względu na zagrożenie minowe nie zaleca się podróżowania po nie utwardzonych, mało uczęszczanych drogach lokalnych w tych regionach. Pozostałą część kraju uznać należy w zasadzie za bezpieczną. Należy zatrzymywać się w miejscach nie budzących wątpliwości, nocować w zarejestrowanych motelach lub kwaterach prywatnych. Ceny w lepszych hotelach są dla cudzoziemców przeważnie wyższe. Można znaleźć nocleg również w pensjonatach i na kempingach. Ceny ulegają sezonowym wahaniom. Sieć informacji turystycznej jest słabo rozwinięta. Przed przyjazdem warto odwiedzić strony internetowe z informacjami turystycznymi: www.exploringmacedonia.com, www.economy.gov.mk, www.idividi.com.mk. Środki publicznego transportu są raczej bezpieczne, choć w złym stanie technicznym.

Informacje dla kierowców

Polskie prawo jazdy jest honorowane. Jednak w przypadku dłuższych pobytów, np. przekraczających 3 miesiące, wskazane jest posługiwanie się międzynarodowym prawem jazdy. Jeśli podróżujący nie jest właścicielem pojazdu, powinien mieć stosowne pełnomocnictwo. Dozwolona prędkość na obszarze zabudowanym wynosi 60 km/godz., na obszarze nie zabudowanym 80 km/godz., na autostradzie 120 km/ godz. (uwaga na znaki). Autostrady są płatne, ale dość tanie. Koszty opłat autostradowych podczas tranzytu przez Macedonię (stan z 15.12.2005 r.) z Serbii do Grecji wynoszą odpowiednio dla samochodu osobowego 160 MKD (ok. 2,6 EUR), dla autokaru 450 MKD (ok. 7,3 EUR), dla samochodu ciężarowego 900 MKD (ok. 15 EUR). Opłata za przejazd przyjmowana jest w walucie miejscowej lub w euro - wówczas jednak jest relatywnie wyższa. Także w denarach płaci się za tankowanie na stacjach benzynowych. Ceny paliw (benzyna bezołowiowa i super, diesel 1 i 2) uzależnione są od rynku światowego i nie odbiegają od polskich. Stan autostrad i głównych dróg jest dobry, lokalne często są zaniedbane i słabo oznakowane. Na drogach wiodących przez góry kierowcy mogą natrafić na kamienie, odłamki skalne, martwe zwierzęta, zgubiony ładunek. Drogi rzadko bywają zatłoczone (wyjątkiem są przejścia graniczne z Grecją), natomiast stosunek kierowców do zasad ruchu i przepisów bywa dość nonszalancki. Do podstawowych wykroczeń drogowych należy przejazd na czerwonym świetle i wymuszanie pierwszeństwa. Obecnie Macedonia plasuje się wśród krajów o proporcjonal­nie najwyższej liczbie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Wiele samochodów jest w złym stanie technicznym. Po zmroku lub przy ograniczonej widoczności nierzadko poruszają się bez tylnych lub przednich świateł. Bez świateł i często pod prąd jeżdżą rowerzyści. W sezonie zimowym (15 listopada-15 marca) do obowiązkowego wyposażenia należą łańcuchy. Zakres usług i dostęp do pomocy drogowej - ograniczone. Telefony alarmowe: policja 192, pogotowie ratunkowe 194, pomoc drogowa 196. Uwaga: przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania. Za niestosowanie się grożą wysokie mandaty (2000 MKD = ok. 32 EUR).

Zdolności płatnicze

Dewizy można wymieniać w bankach i kantorach - nie ma różnic w kursie. Niektóre sklepy i hotele przyjmują euro. Generalnie płatności realizuje się gotówką. Kartą (American Express, Visa, Diners, MasterCard/EuroCard, Maestro) można płacić prawie we wszystkich hotelach, restauracjach, w dużych sklepach.

Jak dojechać

Nie ma bezpośredniego połączenia lotniczego Warszawa-Skopje. Na terenie Macedonii znajdują się dwa lotniska międzynarodowe: w Skopje (tel. ++389 2 31 48 333) i w Ochrydzie (tel. ++389 46 33 656). Internetowa informacja o połączeniach lotniczych: www.airports.com.mk.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Macedonii

Kultura

Dominuje prawosławie i islam. Osoby przyjeżdżające na zaproszenie tutejszych organizacji religijnych muszą ubiegać się o specjalną wizę zezwalającą na udział i odprawianie obrzędów religijnych. Nie ma szczególnych, odbiegających od polskich norm prawnych i zwyczajowych. Macedończycy są tradycyjnie gościnni, do Polski i Polaków odnoszą się z dużą życzliwością. Wiecej o kulturze Macedonii

Zalecane szczepienia, higiena

Nie ma obowiązku szczepień dla turystów z krajów europejskich przed przyjazdem ani w czasie pobytu. Nie występują też szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, w tym ptasią grypą. Infekcje wirusowe są groźne jesienią i wiosną. Aktualne informacje o epidemiach chorób zakaźnych dostępne są na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): http://www.who.int. Zaleca się picie wyłącznie wody przegotowanej lub butelkowanej. Żywność najlepiej kupować w sprawdzonych miejscach. W nieszczęśliwych wypadkach doraźnej pomocy udziela pogotowie ratunkowe. W pozostałych przypadkach należy korzystać z płatnej opieki medycznej, która - zwłaszcza na prowincji - może mieć ograniczony zakres. Cena wizyty lekarskiej (płatnej od ręki) w zależności od specjalizacji waha się od 500 do 1500 MKD. Poziom wykształcenia macedońskich lekarzy jest dobry. Wyposażenie szpitali i klinik odbiega od standardów europejskich. Dostępne są podstawowe usługi medyczne. Leczenie specjalistyczne może być problemem. Wiecej o zdrowiu w Macedonii

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Macedonia położona jest w przejściowej strefie klimatów: śródziemnomorskiego i umiarkowanego kontynentalnego. Wiecej o pogodzie w Macedonii

Kuchnia

Kuchnia macedońska jest typową kuchnią bałkańską. Tak jak w sąsiednich państwach (Albania, Serbia i Czarnogóra, Bułgaria i Grecja) widać tu wyraźny wpływ sztuki kulinarnej Turcji. Wiecej o kuchni w Macedonii

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

Odyssei Forum Podr�nika

Macedonia - opowiadania i relacje z podróży


> Macedonia - więcej opowiadań i relacji


Macedonia - miasta

» Bitola
» gevgelija
» Gostiwar
» Kiczewo
» Kumanowo
» Ochryd
» Prilep
» Skopje
» Sveti Naum
» Sztip

   Macedonia - więcej miast

Republika Macedonii

Republika Macedonii

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Macedonia - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki