Strona główna » Łotwa

Łotwa

Zobacz więcej w National Geographic: Łotwa
Kup przewodnik NG »Łotwa

Łotwa - Oficjalna nazwa: Republika Łotewska
Łotwa - Ustrój: demokracja parlamentarna
Łotwa - Stolica: Ryga
Łotwa - Język: łotewski
Łotwa - Waluta: 1 łat = 100 santimów

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Łotwa - zdjęcia Łotwa - szczepienia, porady zdrowotne Łotwa - filmy z wakacji Łotwa - porady i wskazówki Łotwa - kuchnia, potrawy, alkohole
Łotwa - pogoda, temperatura, klimat Łotwa - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Łotwa - relacje i reportażeZiemie dzisiejszej Łotwy od XIII w. były rządzone przez Niemców, Polaków, Szwedów i Rosjan. W 1940 roku, po krótkim okresie niepodległości w latach międzywojennych, Łotwa została zaanektowana przez ZSRR.

Niepodległość odzyskała w 1991 roku, po rozpadzie ZSRR. Ostatnie oddziały wojsk rosyjskich opuściły Łotwę w 1994 roku, ale Rosja w dalszym ciągu interesuje się statusem zamieszkującej Łotwę mniejszości rosyjskiej, stanowiącej około 30% ludności. Łotwa kontynuuje reformy gospodarcze, mające na celu przystosowanie do współpracy z różnorodnymi instytucjami gospodarczymi i politycznymi Europy Zachodniej.

1 maja 2004 roku Łotwa weszła w skład Unii Europejskiej.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Przepisy prawne
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język łotewski, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: Na Łotwie mieszka 2 290 237 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 35 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Łotwy wynosi 64 589 km².
Strefa czasowa: GMT +2.00

Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów

Kod telefoniczny +371

W sytuacjach nagłych należy dzwonić: policja – tel. 112 lub 02, pogotowie ratunkowe – tel. 112 lub 03.

Elektryczność

Elektryczność: 220V / 50 Hz

Przepisy prawne

Nielegalny przywóz, posiadanie, produk¬cja narkotyków i substancji psychotropowych oraz handel nimi są przestępstwem zagrożonym wysokimi karami pozbawienia wolności.

Bezpieczeństwo

Na Łotwie nie ma podwyższonego zagrożenia przestępczością, jednak policja zaleca zachowanie podstawowych środków ostrożności w dużych skupiskach ludzi, szczególnie na dworcach kolejowych i autobusowych. Turyści powinni unikać sytuacji stwarzających okazję dla złodziei kieszonkowych. Należy wystrzegać się przypadkowych znajomości i samotnych spacerów w rejonach odludnych, szczególnie po zmroku.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Republiki Łotewskiej
ul. Królowej Aldony 19, 03-928 Warszawa
tel. 617 43 89 , 617 45 89
fax 617 42 89
e-mail: embassy.poland@mfa.gov.lv

Ambasada RP w Rydze
Mednieku iela 6B, LV-1010 Riga, Latvija
tel. (0.0371) 7031500, 7031509(całodobowy)
fax. (0.0371) 7031549
e-mail: ambpol@apollo.lv

Attache obrony, wojskowy, morski i lotniczy
tel. (0.0371) 7031506
fax. 7031540
e-mail: emb5@ambpolriga.lv

Wydział Konsularny
adres - j.w.
tel (0.0371) 7031504
fax. (0.0371) 7031554
e-mail: emb7@ambpolriga.lv

Wydział Ekonomiczno-Handlowy
Elizabetes iela 11, LV-1010, Riga, Latvija
tel . (00371) 735 82 51, 735 82 52
fax. (00371) 735 82 50
e-mail: weh@poltrade.lv
internet: www.poltrade.lv

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Łotewskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów EU/EOG”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.

W Unii Europejskiej nie ma granic celnych między jej krajami członkowskimi. Polacy podróżujący po krajach UE, w tym po Łotwie, podlegają jednak ograniczeniom dotyczącym wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego. Odsprzedaż towarów jest naruszeniem prawa, za co grozi ich konfiskata oraz ewentualne kary dodatkowe. Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych.

Meldunek

Osoby przebywające na Łotwie w celach turystycznych do 90 dni nie podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Osoby planujące pobyt dłuższy niż 90 dni w ciągu pół roku (licząc od dnia pierwszego wjazdu) powinny w terminie 3 miesięcy od dnia wjazdu zameldować się w Urzędzie ds. Obywatelstwa i Migracji, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy.

Komunikacja

Sieć komunikacyjna Łotwy jest dość dobrze rozwinięta. Korzystanie z dróg jest bezpłatne. Opłaty za przejazd komunikacją miejską, kolejową i autobusową nie są wysokie. Standard świadczonych usług jest zróżnicowany.

Informacje dla kierowców

Z wyjątkiem tras tranzytowych i prowadzących do stolicy na drogach Łotwy panuje nie­wielki ruch samochodowy. Piesi nie mogą liczyć na życzliwość prowadzących pojazdy; wchodząc na jezdnię, powinni uważać. Przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania. Od 1 grudnia do 1 marca istnieje obowiązek używania opon zimowych (lub wielosezonowych). Policja drogowa zwraca szczególną uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości (w mieście 50 km/ godz., poza miastem 90 km/godz., a ciężarówki o masie ponad 7,5 tony – 80 km/godz.) oraz na prawidłowe parkowanie. Kierowca prowadzący pojazd, którego nie jest właścicielem, powinien liczyć się z żądaniem okazania notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa do podróżowania tym pojazdem (w języku łotewskim, angielskim lub rosyjskim). 14.10.2005 r. weszły w życie nowe, zaostrzone przepisy o ruchu drogowym, szczególnie dotkliwe dla prowadzących w stanie nietrzeźwym. Obecnie nie wolno prowadzić samochodu po spożyciu nawet nieznacznej ilości alkoholu (grożą za to dotkliwe i skutecznie egzekwowane kary).

Zdolności płatnicze i przykładowe ceny

Sieć punktów wymiany walut jest dobrze rozwinięta, wymia¬na pieniędzy w większych miastach nie nastręcza trudności. Sporadycznie można wymienić także złotówki. Powszechne w użyciu są karty kredytowe i bankomatowe.

Jak dojechać

Z Warszawy do Rygi dolecieć można samolotem i dojechać autobusem.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych na Łotwie

Kultura

Łotwa jest krajem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym. W większych miastach można spotkać świątynie wszystkich głównych wyznań chrześcijańskich. Różnice obyczajowe między Polską a Łotwą są niewielki Wiecej o kulturze Łotwy

Zalecane szczepienia, higiena

Na terenie Łotwy nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie ma wymogu obowiązkowych szczepień.

Uwaga: od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111 umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w in­nych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl.

Nie ma utrudnień dla Polaków w dostępie do placówek publicz­nej służby zdrowia. Należy jednak pamiętać, że – podobnie jak w Polsce – aby skorzystać z porady specjalisty, trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego. Ceny usług medycznych w gabinetach prywatnych są zróżnicowane: np. wizyta u internisty kosztuje 5 LVL, wizyta u lekarza specjalisty, w zależności od regionu i specjalizacji – od 8 do 12 LVL, wizyta u dentysty (rtg, znieczulenie i wypełnienie) 15 LVL, doba pobytu w szpitalu pacjenta bez ważnego ubezpieczenia – do 15 LVL (bez dopłat za niektóre materiały i niektóre specjalistyczne zabiegi). Wiecej o zdrowiu na Łotwie

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Łotwa położona jest w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego z zaznaczonymi wpływami morskimi w części zachodniej kraju. Wiecej o pogodzie na Łotwie

Kuchnia

Tradycyjna kuchnia łotewska jest chyba najmniej urozmaiconą i najbardziej oszczędną z kuchni europejskich. Tradycyjne dania opierają się głównie na rybach, ponieważ warzywa (oprócz płodów leśnych jak np. rzepy), owoce a nawet mięso zawsze były trudno dostępne. Potrawy Łotyszy są ciężkie, proste, a nawet bardzo proste, ale za to sycące. Wiecej o kuchni na Łotwie

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

  Ostatnie pytania dot. tego kraju Zobacz wszystkie
Odyssei Forum Podr�nika

Łotwa - opowiadania i relacje z podróży


> Łotwa - więcej opowiadań i relacji


Łotwa - miasta

» Aluksne
» Cesis
» Daugavpils
» Dundaga
» Dyneburg
» Jełgawa
» Jurmała
» Kolka
» Kuldiga
» Kuressaare

   Łotwa - więcej miast

Republika Łotewska

Republika Łotewska

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Łotwa - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki