Strona główna » Kuba

Kuba

Zobacz więcej w National Geographic: Kuba
Kup przewodnik NG »Kuba

Kuba - Oficjalna nazwa: Republika Kuby
Kuba - Ustrój: republika socjaistyczna
Kuba - Stolica: Hawana
Kuba - Język: hiszpański
Kuba - Waluta: 1 kubański peso (Cu$) = 100 centavos

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Kuba - zdjęcia Kuba - szczepienia, porady zdrowotne Kuba - filmy z wakacji Kuba - porady i wskazówki Kuba - kuchnia, potrawy, alkohole
Kuba - pogoda, temperatura, klimat Kuba - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Kuba - relacje i reportaże
Od zwycięstwa armii powstańczej w 1959 kraj jest rządzony żelazną ręką przez Fidela Castro. Od lat 60-tych do 80-tych, dzięki poparciu ZSRR, Kuba wspierała rewolucyjne ruchy komunistyczne w krajach Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Kuba powoli podnosi się z poważnej recesji gospodarczej powstałej po wycofaniu w 1990 roku dotacji z ZSRR (wynoszących 4-6 mld USD rocznie). Hawana za problemy gospodarcze wini embargo nałożone przez USA w 1962 roku.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Co ze sobą zabrać?
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język hiszpański, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: Na Kubie mieszka 11 346 670 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 111 osób/km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Kuby wynosi 100 860 km².
Strefa czasowa: GMT -5.00

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +53. Koszt połączenia telefonicznego z Polską waha się w granicach 7 CUC za 1 minutę.

Elektryczność

Elektryczność: 110 / 60 Hz

Przepisy prawne

Tutejsze władze ostro zwalczają przestępczość narkotykową. Za posiadanie, przemyt czy handel narkotykami lub środkami odurzającymi grozi kara do 30 lat pozbawienia wolności. Sankcje za przestępstwa związane z narkotykami, za posiadanie narkotyków: - pozbawienie wolności na okres od 1 roku do 3 lat lub kara grzywny od 300 do 1000 peso za nielegalne posiadanie kokainy lub innych podobnych substancji; - pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 2 lat lub kara grzywny od 200 do 500 peso za nielegalne posiadanie marihuany; - pozbawienie wolności na okres od 3 miesięcy do 1 roku lub kara grzywny od 100 do 300 peso za nielegalne posiadanie substancji psychotropowych. Sankcje za produkcję, przemyt i handel: - pozbawienie wolności od 4 do 10 lat za przemyt, produkcję, nabywanie lub posiadanie w celach przemytu; - pozbawienie wolności od 4 do 10 lat za zatajenie znalezienia narkotyków; - pozbawienie wolności na okres od 4 do 10 lat oraz konfiskatę ziemi za uprawę marihuany. Ostatnio nastąpiło podwyższenie kar przewidywanych za przestępstwa narkotykowe i wyrok może sięgać 15 lub 20 lat oraz dożywocia. Wysokie kary więzienia grożą również za organizowanie lub sprzyjanie nielegalnej emigracji obywateli kubańskich. Za każdy dzień pobytu w areszcie imigracyjnym pobierana jest opłata w wysokości 17 CUC. Strona kubańska przestrzega w zasadzie postanowienia Konwencji konsularnej, podpisanej przez Polskę i Kubę. Nie ma stosownych przepisów umożliwiających cudzoziemcom odzyskanie przy wyjeździe podatku VAT za zakupione na wyspie towary. Brak uregulowań prawnych umożliwiających kupno gruntów na wyspie.

Ubezpieczenia

Zaleca się wykupienie w Polsce polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Należy się przy tym upewnić, czy firma ubezpieczeniowa ma przedstawiciela uprawnionego do działania na obszarze Ameryki Łacińskiej i z jaką instytucją kubańską współpracuje. Co prawda, firma ASISTUR S.A. (adres w Hawanie: Prado 208, między Colon i Trocadero) oferuje usługi w zakresie ubezpieczeń, lecz proponowane przez nią stawki mogą się jednak okazać zaskakująco wysokie.

Bezpieczeństwo

Mimo że Kuba jest jednym z bezpieczniejszych krajów regionu Karaibów i Ameryki Południowej, przestępczość pospolita wzrasta tu systematycznie i wprost proporcjonalnie do zubożenia społeczeństwa. Nasila się w szczególności liczba napadów rabunkowych z użyciem broni palnej i białej. Częstsze są włamania do samochodów, kradzieże torebek damskich, biżuterii, sprzętu fotograficznego i telefonów komórkowych. Sprawcy tych przestępstw są coraz bardziej zdeterminowani i brutalni. Nie należy za bardzo liczyć na pomoc wszędobylskich milicjantów, patrolujących 24 godziny na dobę najważniejsze punkty w miastach. W stolicy unikać należy poruszania się, zwłaszcza po zachodzie słońca, po takich dzielnicach jak Centro Habana (okolice dawnego barrio Colon, ulice Ami-stad i Monte), Habana Vieja (ulice Sol, Jesus Maria, Aguacate), a także Lavton, Cerro, 10 de Octubre, San Miguel del Padron, Arroyo Naranjo.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Republiki Kuby
ul. Rejtana 15 m. 8
02-516 Warszawa
tel. 848 17 15, 646 11 78
fax 848 22 31
e-mail: embacuba@medianet.pl

Ambasada RP
Calle G no.452 esq. 19, Vedado,
Ciudad de la Habana apartado 6650, La Habana Cuba,
Zona Postal: 6
tel. (0-0537) 66-24-39/40
fax. 66-24-42
e-mail: havpolemb@ct.futuro.pl
strona www: www.embajadapolonia.cu

Cło, wizy, paszport

Obywatel polski udający się na Kubę zobowiązany jest do posiadania wizy odpowiedniej do celu planowanego pobytu lub tzw. karty turysty (Tarjeta de Turi-sta). Wizy wydaje konsulat kubański w Warszawie, a karty (indywidualne lub grupowe) są do nabycia w konsulacie kubańskim lub na przejściu granicznym na lotnisku w Hawanie. Cena karty wynosi 20-25 CUC. Przy przekraczaniu granicy wymagany jest 3-miesięczny okres ważności paszportu, licząc od planowanej daty wyjazdu z Kuby. Turysta zobowiązany jest okazać również bilet powrotny lub na dalszą trasę. Służby graniczne mogą odmówić prawa przekroczenia granicy w przypadku braku biletu. Osoby przyjeżdżające na Kubę z zamiarem wykonywania pracy dziennikarskiej muszą mieć odpowiednią akredytację. Jej brak może być powodem wydalenia z kraju. Przed odprawą paszportową każdy turysta obowiązany jest wypełnić formularz Tarjeta Internacional de Embarque y Desembarque. Podstemplowany formularz należy zachować, ponieważ bez niego niemożliwe jest opuszczenie Kuby, a uzyskanie nowego wymaga wielu zabiegów. Turyści przyjeżdżający na wypoczynek zorganizowany nie są obowiązani do udokumentowania ilości posiadanych środków pieniężnych. Turyści przyjeżdżający indywidualnie powinni mieć do dyspozycji przynajmniej 100 CUC (lub równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej) na każdy dzień planowanego pobytu. Służby graniczne egzekwują rygorystycznie ten wymóg. Posiadanie kart kredytowych traktowane jest jako spełnienie tego warunku. W razie pobytu dłuższego niż 30 dni wizę można przedłużyć na miejscu. Formalności załatwia się we właściwych urzędach imigracyjnych Inmigración y Extranjeria (adres w Hawanie: calle Factor y Final, Nuevo Vedado, Plaza de la Revolucion), zakupiwszy uprzednio znaczki opłaty skarbowej na sumę 25 CUC w jednym z oddziałów Banco de Credito y Comercio. Należy przedłożyć, do wglądu, paszport, bilet lotniczy i rachunek za opłacone zakwaterowanie. Przy wylocie z Kuby należy wnieść obowiązkową opłatę lotniskową w wysokości 25 CUC. Wszelkie próby uchylenia się od tego obowiązku mogą się skończyć zatrzymaniem podróżnego w areszcie imigracyjnym.

Nie podlegają ocleniu rzeczy przeznaczone do użytku osobistego. Zezwala się na wwóz 2 butelek alkoholu i 200 szt. papierosów oraz lekarstw na użytek własny (poza lekami psychotropowymi, insuliną). Zezwala się ponadto na wwóz towarów, których łączna wartość nie przekracza 250 USD, przy czym kwota 200 USD podlega opodatkowaniu w wysokości 100%. Nie zezwala się na wwóz zamrażarek, klimatyzatorów, odtwarzaczy wideo i magnetowidów, odtwarzaczy i nagrywarek DVD, kuchenek elektrycznych, mikrofalówek, urządzeń łączności radiowej itd. Przepisy fitosanitarne zakazują wwozu owoców, warzyw, sadzonek, nasion i pokarmów dla zwierząt. Zakaz dotyczy również serów, wędlin, mięs i ich przetworów nie opakowanych hermetycznie, przy czym opakowanie powinno mieć oznakowania: producenta, terminu przydatności do spożycia i wagi produktu. Wskazane jest zadeklarowanie wwozu gotówki powyżej 5 tys. USD. Turysta, którego bagaż przekracza limit wagowy określony przez przewoźnika, musi wnieść pewną opłatę na rzecz państwa kubańskiego. Bez rachunku potwierdzającego zakup można wywieźć jedynie 23 szt. cygar pakowanych luzem. Normy CITES zakazują wywozu zwierząt morskich i lądowych, endemicznych lub będących pod ochroną (np. żółwi, iguan, krokodyli, papug), jak i skór oraz wyrobów z tych zwierząt. Na wywóz antyków i dzieł sztuki, w tym również wyrobów rękodzieła i rzemiosła artystycznego większej wartości, należy uzyskać zezwolenie wydawane przez Registro Nacional de Bienes Culturales Departamentu Dziedzictwa w Ministerstwie Kultury. Na wywóz większej ilości złota czy srebra należy mieć zezwolenie Banco Nacional de Cuba. Nie zezwala się na wywóz więcej niż 3 dużych muszli. Wywóz alkoholu ograniczony jest do 4 butelek. Obowiązuje zakaz wywozu miejscowej waluty, tj. peso cubano.

Meldunek

Istnieje obowiązek meldunkowy. Formalność tę załatwia się w terytorialnie właściwej delegaturze Inmigración y Extranjeria (należy przy tym wnieść opłatę w CUC).

Komunikacja

Brak ograniczeń w podróżowaniu po kraju, z wyjątkiem oznakowanych stref specjalnych (w tym amerykańskiej bazy wojskowej w Guantanamo). Odradza się podróżowania na wyspę w okresie od czerwca do listopada, gdyż na Oceanie Atlantyckim, na Morzu Karaibskim i w Zatoce Meksykańskiej tworzą się w tym czasie liczne huragany, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Z obserwacji wynika, że w okresie listopad-marzec warunki pogodowe są najlepsze do podróżowania po wyspie.

Firmy przewozowe: TRANSTUR S.A. (e-mail: webmaster@transtur.com.cu) VIAZUL (e-mail: via-zul@transnet.cu)

Można się przemieszczać po kraju również koleją. Istnieją dwa rodzaje pociągów: normal i especial. Bilet na pociąg especial na przejazd trasą Hawana Santiago de Cuba kosztuje 72 CUC (w cenę biletu wliczony jest koszt poczęstunku). Bilet na tę samą trasę pociągiem normal kosztuje 30 CUC. Podróż trwa 14 lub 16 godzin, w zależności od rodzaju pociągu. Godziny odjazdu i przyjazdu pociągów są umowne (normę stanowią 4-5 godzinne opóźnienia). W okresie letnim bilet należy kupować z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wycieczki po kraju można załatwić w agencjach turystycznych: Havanatur S.A., Cu-batur, Cubanacan, Gaviota Tours, Paradiso, Rumbos Cuba. Wynajęcie samochodu jest możliwe w sieci rent-a-car. Koszt wynajmu samochodu na 3 dni wynosi przykładowo: 200 CUC kaucji + 57 CUC (doba) + 10 za ubezpieczenie + benzyna (0,95 CUC za 1l) + opłata za każdy kilometr przejechany ponad wyznaczony limit. Można korzystać bezpiecznie z usług korporacji taksówko-wych Panataxi (tel. 55-55-55) lub Turistaxi(tel. 33-66-66). Opłata za przejazd taksówką wynosi: 1 CUC za złamanie licznika + 0,50 CUC za każdy kilometr. Cudzoziemiec, który nie korzysta z usług hoteli, może się zatrzymać na nocleg jedynie w tzw. ca-sas particulares, mających odpowiednie licencje uprawniające do przyjmowania turystów (cena za pokój ok. 20 CUC).

Informacje dla kierowców

Obowiązuje ruch prawostronny. Sygnalizacja świetlna umieszczana jest za skrzyżowaniem. Na rondzie pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony. Polskie prawo jazdy jest honorowane przez władze kubańskie przez okres 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy. Zaleca się jednak posiadanie międzynarodowego prawa jazdy. Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC, AC czy NW. Spółka ASISTUR S.A. oferuje usługi w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczenie wymagane jest jednak w przypadku wynajmu pojazdu kołowego lub jednostki pływającej. Jest ono z reguły wliczane w cenę wynajmu. Należy tego dopilnować we własnym dobrze pojętym interesie. Polskie polisy komunikacyjne nie są uznawane. Niektóre odcinki autostrad są płatne od 2 do 4 CUC. Litr paliwa kosztuje od 0,95 do 1,10 CUC. Paliwo należy tankować wyłącznie na stacjach benzynowych ORO NEGRO lub CUPET.

Zdolności płatnicze i przykładowe ceny

Od listopada 2004 r. na obszarze całej Republiki wycofano z obiegu dolary amerykańskie (USD). W rozliczeniach gotówkowych na rynku wewnętrznym USD zastąpiono tzw. peso convertible - CUC. Jest to bon Narodowego Banku Kuby (występujący w postaci bilonu i banknotów), który reprezentuje określoną wartość jedynie w sposób symboliczny, a jego siła nabywcza wynika z prawnego przymusu przyjmowania w nim zapłaty. Operacja wymiany USD obłożona jest obligatoryjnym 10-procentowym podatkiem. Na terenie Kuby do obiegu są dopuszczone inne waluty: euro, dolar kanadyjski, funt szterling, frank szwajcarski.

Jest możliwość przekazania środków pieniężnych z Polski. Operacji tej dokonuje się za pośrednictwem Agencji ASISTUR S.A. (adres w Hawanie j.w.; te l. 53-7- 862-86-24, 53-7-862-87-94, fax 53-7-866-55-67). Środki winny być przekazane via Dresdner Bank Lateinamerika-Hamburg (bank korespondent) na rzecz ASISTUR (beneficjent), numer konta: 000769, kod SWIFT: BFICCUHHXXX, do Banco Financiero Internacional S.A., adres banku: 5 ave. Esq. 92, Playa - La Habana, Cuba. Wpłata musi być dokonana w euro. Agencja Western Union realizuje wyłącznie limitowane przekazy pieniężne z terytorium USA na rzecz osób zamieszkałych na stałe na wyspie.

W porównaniu z Polską ceny na Kubie są średnio 3-krotnie wyższe. Cudzoziemcy są zobligowani do zaopatrywania się w produkty w sklepach dewizowych należących do sieci handlowych Tiendas Panamericanas, Cubalse, Palco.

Co zabrać ze sobą?

• Okulary przeciwsłoneczne, filtr ochronny, kapelusz do ochrony przed słońcem • Papier toaletowy • Drobne pieniądze (do zapłaty w taksówkach) • Latarka (często zdarzają się przerwy w dostawie prądu) • Zapas potrzebnych lekarstw • Lekkie, bawełniane ubranie

Jak dojechać

Na wyspę można się dostać, podróżując liniami lotniczymi Iberia, Air France, LTU/Condor, KLM/Martinair, Cubana, Aeroflot, Air Europa lub liniami czarterowymi.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych na Kubie

Kultura

Unikać należy zawierania przypadkowych znajomości. Tubylcy, którzy się przesadnie spoufalają, są podejrzanie przyjacielscy, uprzedzająco wylewni i skorzy do wygłaszania krytycznych uwag pod adresem panującego na wyspie reżimu, mogą się okazać „tajniakami", prowokatorami lub zwykłymi naciągaczami. Dotyczy to również prostytutek, które często są na usługach tutejszych służb bezpieczeństwa. Wiecej o kulturze Kuby

Zalecane szczepienia, higiena

Nie są wymagane żadne szczepienia ochronne. Występuje okresowo zagrożenie takimi chorobami, jak: ameba, denga, krwotoczne (wirusowe) zapalenie spojówek. Jednak najczęściej występują zatrucia pokarmowe. Nie wolno pić nieprzegotowanej wody ani spożywać niemytych warzyw i owoców. Odradza się spożywanie sałaty i rzodkiewek. Częste są również przypadki poparzeń skóry spowodowane nadmiernym nasłonecznieniem oraz zaburzenia funkcjonowania układu krążenia wywołane wysoką temperaturą powietrza, jego dużą wilgotnością i raptownymi skokami ciśnienia (zwłaszcza w okresie huraganów). W okresie huraganów nasilają się stany apatii, depresji lub rozdrażnienia. Z uwagi na występujące okresowo burze elektromagnetyczne osobom mającym wszczepione rozruszniki serca zaleca się zasięgnięcie przed podróżą opinii i porady lekarzy specjalistów. Nie wszystkie tutejsze biura podróży zapewniają opiekę lekarską uczestnikom wycieczek grupowych. W niektórych większych hotelach jest lekarz pierwszego kontaktu (konsultacja kosztuje ok. 40 CUC). W Hawanie specjalistyczną opiekę medyczną na dość dobrym poziomie oferują: Centro de Investigaciones Medico-Quirurgicas CIMEQ (calle 216 y 11B Siboney), Clínica Central Cira García (calle 20 y aveni-da 41 No. 4101, Miramar), Hospital Hermanos Ameijeiras (calle San Lazaro 701, Centro Habana), Hospital Ortopedico Frank Pais (avenida 51 nr 19603, Marianao), Centro Internacional de Retino-sis Pigmentaria (calle L y 13, Vedado), Apteka międzynarodowa (avenida 41 y calle 20, Miramar). Dzień pobytu na oddziale (z wyżywieniem) kosztuje ok. 80 CUC, wizyta u internisty 25 CUC, zabiegi stomatologiczne 11-50 CUC, analizy 7-30 CUC, operacja (np. usunięcie wyrostka robaczkowego) może kosztować wraz z kilkudniową hospitalizacją nawet 800 CUC. Placówki te honorują karty kredytowe, o ile nie są one wydane przez banki amerykańskie lub z kapitałem amerykańskim. Za usługi wystawiane są rachunki, które mogą stanowić podstawę do ubiegania się od ubezpieczyciela zwrotu poniesionych kosztów leczenia. Placówki służby zdrowia dla cudzoziemców znajdują się ponadto w Pinar del Rio, Varadero, Villa Clara, Cienfuegos, Trinidad, Guardalavaca i Santiago de Cuba. Wiecej o zdrowiu na Kubie

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Kuba objęta jest działaniem dwóch kliamtów: podrównikowego wilgotnego i równikowego wybitnie wilgotnego w południowej części kraju. Wiecej o pogodzie na Kubie

Kuchnia

Kuchnia kubańska nie jest kuchnią, która zaskoczy nas swoimi wyrafinowanymi potrawami, jednak jest na pewno smaczna i zdrowa. Podstawowym składnikiem wykorzystywanym w tej kuchni jest ryż. Do najbardziej ulubionych dań Kubańczycy zaliczają Christianos y Moros (czarna fasola z ryżem). Wiecej o kuchni na Kubie

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

  Kuba - filmy z wakacji
El sueno de Cuba
Dodane przez: elsuenodecuba
5/5
Komentarzy (3066)
  > Kuba - wszystkie filmy z wakacji
Odyssei Forum Podr�nika

Kuba - opowiadania i relacje z podróży


> Kuba - więcej opowiadań i relacji


Kuba - miasta

» Banes
» BARACOA
» Bayamo
» Camagüey
» Cardenas
» Chivirico
» Ciego De Avila
» Cienfuegos
» Guantanamo
» Hawana

   Kuba - więcej miast

Republika Kuby

Republika Kuby

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Kuba - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki