Strona główna » Japonia

Japonia

Zobacz więcej w National Geographic: Japonia
Kup przewodnik NG »Japonia

Japonia - Oficjalna nazwa: Cesarstwo Japonii
Japonia - Ustrój: monarchia konstytucyjna
Japonia - Stolica: Tokio
Japonia - Język: japoński
Japonia - Waluta: 1 jen

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Japonia - zdjęcia Japonia - szczepienia, porady zdrowotne Japonia - filmy z wakacji Japonia - porady i wskazówki Japonia - kuchnia, potrawy, alkohole
Japonia - pogoda, temperatura, klimat Japonia - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Japonia - relacje i reportaże
Na przełomie XVIII i XIX w. Japonia przekształciła się w wschodnioazjatyckie mocarstwo, pokonując m.in. Chiny (1894), Rosję (1904), anektując Koree (1905).

Opowiadając się w I wojnie światowej po stronie aliantów Japonia uzyskała niemieckie posiadłości na Oceanie Spokojnym. W 1933 Japonia zajmuje Mandżurie. Spotkał się z ostrym sprzeciwem opinii międzynarodowej, skutkiem czego Japonia wystąpiła w 1933 z Ligi Narodów.

W 1937 wybuchła wojna z Chinami, w wyniku której wojska japońskie opanowały niemal wszystkie ważne miasta Chin.

W 1941 Japończycy rozpoczęli wojnę niszcząc stacjonującą w Pearl Harbour na Hawajach amerykańską flotę Pacyfiku. Amerykanie pokonali ich w 1945. Amerykanie wprowadzili w Japonii demokratyczny system sprawowania władzy.

Odbudowana gospodarka japońska, dzięki pomocy amerykańskiej, od początku prezentowała wysoki poziom zaawansowania techniczno-technologicznego. Japonia dynamicznie rozwijała się, szybko stając się potęgą przemysłową i handlową w skali świata.

Od 1989 władcą Japonii jest cesarz Akihito. Uchwalona w 1946 konstytucja zabrania używania wojsk japońskich poza terenami kraju.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język japoński, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Japonii mieszka 128 085 000 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 339 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Japonii wynosi 377 873 km².
Strefa czasowa: GMT +9.00

Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów

Kod telefoniczny +81
Policja: 110
Straż pożarna, pogotowie: 119

Elektryczność

Elektryczność: 100V / 50/60 Hz (wschód kraju: 50 Hz, zachód kraju: 60 Hz)

Przepisy prawne

Prawo japońskie nakłada bardzo surowe kary za przemyt narkotyków, broni, amunicji i pornografii. Przedłużenie pobytu bez ważnej wizy jest według prawa japońskiego przekroczeniem przepisów imigracyjnych, zagrożonym karą wydalenia z Japonii na własny koszt z zakazem wjazdu na jej terytorium przez 5 lat.

Ubezpieczenia

Z reguły polisy polskich firm ubezpieczeniowych nie są honorowane. Przed przyjazdem należy sprawdzić, czy wykupione ubezpieczenie jest ważne w Japonii, oraz uzyskać nazwę i numer telefonu miejscowego przedstawicielstwa firmy ubezpieczeniowej.

Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością jest znikome. Ulice w Tokio należą do najbezpieczniejszych na świecie. Morderstwa, rozboje, gwałty zdarzają się bardzo rzadko. W dzielnicach rozrywki należy zachować ostrożność.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Japonii
ul. Szwoleżerów 8, 00-464 Warszawa
tel. 696 50 00; fax 696 50 01

Wydział Konsularny
tel. 696 50 05; fax 696 50 06

Wydział Informacji i Kultury
al. Ujazdowskie 51
00-584 Warszawa
(Dom Dochodowy), 4 piętro
tel. 584 73 00; fax 584 73 01
e-mail: info-cul@emb-japan.pl
Internet: www.emb-japan.pl

Ambasada RP
2-13-5 Mita, Meguro-ku, Tokyo 153-0062.
tel. (81) 3- 5794-7020 Wydział Konsularny: (81) 3-5794-7040
fax. (81) 3-5794-7024 (z Japonii).
e-mail: polamb@poland.or.jp
strona www: www.poland.or.jp

Wydział Ekonomiczno - Handlowy Ambasady RP w Tokio
adres j.w.
Tel. (81) 3-5794-7050
Fax.(81) 3-5794-7053
e-mail: brhtokio@twics.com

Konsulat Generalny RP w Osace
Generalny Konsul Honorowy: Koichi Takashima
3-1-1, Nakamiya Ohike, Hirakata, Osaka 573-0004
tel. (81) 72-849-2218
fax. (81) 72-848-5315
e-mail: ktakashima@pol-conslt-osk.or.jp

Cło, wizy, paszport

Między Polską a Japonią został zniesiony obowiązek wizowy przy wjazdach do 90 dni pobytu w celach turystycznych, prywatnych lub służbowych. Natomiast obywatele polscy udający się do Japonii w innym celu (podjęcie pracy, studiów) obowiązani są do uzyskania wizy w japońskim urzędzie konsularnym w kraju zamieszkania. Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Nie wymaga się okazania biletu powrotnego przy wjeździe, niemniej posiadanie go (lub środków finansowych na jego zakup) może mieć wpływ na decyzję o pozwoleniu na wjazd podejmowaną przez urzędników imigracyjnych bezpośrednio na przejściu granicznym. Obywatele polscy nie mają formalnego obowiązku dysponowania określoną kwotą pieniędzy na każdy dzień pobytu. W zależności jednak od deklarowanego celu podróży urzędnicy imigracyjni na przejściu granicznym mogą zażądać udokumentowania posiadania środków finansowych i ocenić, czy są wystarczające do pokrycia kosztów pobytu w Japonii. Obcokrajowcy, którzy nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi na cały okres pobytu, mogą być posądzeni o przyjazd w celach zarobkowych i w konsekwencji urzędnik imigracyjny może nie wyrazić zgody na ich wjazd i pobyt na terytorium Japonii. Przy wjeździe bezwizowym (do 90 dni) paszport powinien być ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego wjazdu na terytorium Japonii, a w przypadku wjazdu na podstawie wizy – odpowiednio dłużej, tak aby umożliwiał powrót do kraju jeszcze w okresie ważności paszportu. W uzasadnionych, ważnych sytuacjach losowych można przedłużyć pobyt w Japonii (ponad 90 dni) pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku w urzędzie imigracyjnym w Tokio co najmniej 10 dni przed wygaśnięciem prawa pobytu.

Można wwieźć dowolną ilość pieniędzy, ale kwotę przekraczającą 1 mln JPY (w przeliczeniu na walutę japońską) należy zadeklarować. Należy też zadeklarować złoto w sztabkach. Wykaz towarów zwolnionych z cła: ubrania, artykuły toaletowe, przedmioty osobistego użytku oraz przedmioty potrzebne do wykonywania zawodu podczas pobytu w Japonii. Alkohol i wyroby tytoniowe mogą bez cła wwozić osoby dorosłe (po ukończeniu 20. roku życia) w następujących ilościach: 3 butelki alkoholu (1 butelka = ok. 760 cc), cygara (100 szt.), papierosy (400 szt.), inny rodzaj tytoniu (500 g); ponadto 2 uncje perfum (1 uncja = ok. 28 cc), prezenty i przedmioty osobiste­go użytku (w ilości nie wskazującej na to, że są przeznaczone na sprzedaż), których łączna wartość (w cenach z kraju zakupu) nie przekracza 200 tys. JPY. Do Japonii można wwieźć zwierzęta pod warunkiem przedstawienia ich świadectwa zdrowia. Koty i psy muszą mieć zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Przy przekraczaniu granicy zwierzęta są ponadto obowiązkowo badane przez urzędników decydujących o konieczności kwarantanny i na ogół są jej poddawane na koszt właściciela co najmniej przez dwa tygodnie. Do Japonii można wwieźć zapas leków na własny użytek na okres 2 miesięcy oraz 24 szt. paraleków do stosowania zewnętrznego. W przypadku przekroczenia tych limitów należy kontaktować się z regionalnymi biurami ds. zdrowia i opieki (na lotniskach). Obowiązuje zakaz wwożenia żywności pochodzenia zwierzęcego, owoców, roślin, nasion i kwiatów. Ponadto obowiązuje bezwzględny zakaz wwożenia narkotyków, stymulantów (amfetamina, metaamfetamina), substancji psychotropowych, przedmiotów imitujących monety czy papierowe banknoty, książek, rysunków i innych przedmiotów o treści pornograficznej, przedmiotów chronionych prawem patentowym, wobec których są zastrzeżone prawa autorskie (np. projekty), broni i amunicji.

Meldunek

Obcokrajowiec przybywający do Japonii na okres do 90 dni nie podlega obowiązkowi meldunkowemu.

Komunikacja

Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po Japonii. Kraj ten ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć połączeń autobusowych, kolejowych i lotniczych.

Informacje dla kierowców

Obowiązuje ruch lewostronny. Wydane w Polsce międzynarodowe prawo jazdy nie jest uznawane przez władze japońskie. Aby ubiegać się o japońskie prawo jazdy, należy złożyć w centrum prawa jazdy legitymację Allien Card wydawaną obcokrajowcom zamieszkałym i pracującym na terenie Japonii (mającym stałe miejsce zameldowania), kserokopię paszportu, tłumaczenie polskiego prawa jazdy na język japoński, wykonać badania okulistyczne oraz wnieść stosowną opłatę. Procedura ta uniemożliwia wypożyczenie i prowadzenie pojazdu podczas krótkiego pobytu turystycznego w tym kraju.

Zdolności płatnicze i przykładowe ceny

Pieniądze można wymieniać w bankach lub w kantorach wymiany walut (nielicznych) po kursie dnia. Obowiązuje okazanie paszportu. Możliwość korzystania z kart kredytowych wydanych w Polsce jest ograniczona; nie wszystkie karty są honorowane.

Wybór miejsc do zakwaterowania w Japonii jest duży, ale ceny noclegów są wysokie, szczególnie w Tokio. Opłaty za dobę pobytu w hotelu są zróżnicowane w zależności od kategorii, miejscowości i czasu pobytu (im dłuższy pobyt, tym niższa cena); cena za pokój jednoosobowy w Tokio waha się od 7 do 18 tys. JPY. Zazwyczaj w cenę nie jest wliczone śniadanie. W Japonii można nocować w tradycyjnym zajeździe – ryokan. Najniższa opłata wynosi tam 10 tys. JPY. Schroniska młodzieżowe na ogół są prowadzone w stylu japońskim. Łóżko we wspólnej sypialni kosztuje tam ok. 3 tys. JPY, a w sa­lach jedno i dwuosobowych – ok. 5 tys. JPY (bez śniadania). Rezerwacji należy dokonywać przynajmniej z 4miesięcznym wyprzedzeniem (przez internet: www.jnto.go.jp).

Najtańszymi barami szybkiej obsługi są bary całodobowe sieci Yoshinoya. Cena posiłku (ryż z dodatkami, warzywa, mięso) wynosi 400–700 JPY. W sklepach spożywczych oraz całodobowych można kupić gotowe zestawy obiadowe do 1000 JPY i poprosić o ich podgrzanie. W porze lunchu ceny w barach i restauracjach są zazwyczaj niższe niż w godzinach wieczornych. Poza większymi miastami niewiele jest restauracji wegetariańskich. Z kuchni międzynarodowych najwięcej jest restauracji chińskich, włoskich i francuskich.

Jak dojechać

Do Japonii można bez problemu dolecieć z wielu miast na świecie. Z Korei Południowej, Chin, Tajwanu i Rosji dotrzeć można również promem.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Japonii

Kultura

Trzeba pamiętać, że w Japonii obowiązują odmienne niż w Europie zasady obyczajowe. Aby uniknąć niezręcznych sytuacji, należy respektować ważniejsze zwyczaje miejscowe: nie wchodzić w butach do domu czy świątyni, nie używać mydła w wannie (wanna służy do relaksu), wystrzegać się wycierania nosa w miejscach publicznych. W Japonii nie ma zwyczaju dawania napiwków. Właściwym gestem przy powitaniu czy pożegnaniu jest ukłon. Wsiadając do metra czy autobusu, należy ustawić się w kolejce osób oczekujących. Wiecej o kulturze Japonii

Zalecane szczepienia, higiena

W Japonii nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Od osób przybywających nie wymaga się okazywania zaświadczeń o szczepieniach. Kwarantanną są objęci wyłącznie obywatele tych państw, które w danym momencie zostały uznane za zagrożone epidemią. W zakresie usług medycznych panuje duża konkurencja. Cena standardowej wizyty lekarskiej waha się od 8 do 25 tys. JPY. Doba pobytu w szpitalu kosztuje od 10 do 30 tys. JPY. Zakres usług stomatologicznych szeroki, ceny zróżnicowane (np. ekstrakcja od 5 do 10 tys. JPY). Komunikacja tylko w języku japońskim. Osoby, które z uwagi na swój stan zdrowia stale zażywają leki, powinny zabrać ich zapas na cały okres pobytu oraz list od lekarza (w języku angielskim), który może być potrzebny w razie kontroli celnej. Przed dłuższym pobytem w Japonii warto opłacić międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne. Wiecej o zdrowiu w Japonii

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Obszar Japonii jest zróżnicowany klimatycznie co związane jest z dużą rozciągłością południkową kraju. Wyspy Japońskie leżą w dwóch w strefach klimatycznych: - klimat umiarkowany ciepły - północ - klimat podzwrotnikowy - południe Wiecej o pogodzie w Japonii

Kuchnia

Japończycy wykorzystują w kuchni bardzo dużo ryb i owoców morza. Jada się tu wiele dań z surowych rybi i wodorostów. Dużą popularnością cieszą się również zupy a także jedzenie mięs, ryb i warzyw zanurzanych we wrzątku. Wiecej o kuchni w Japonii

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

Odyssei Forum Podr�nika

Japonia - opowiadania i relacje z podróży


> Japonia - więcej opowiadań i relacji


Japonia - miasta

» Akita
» Fukuoka
» Hiroshima
» Kawasaki
» Kioto
» Kobe
» Naha
» Okinawa City
» Osaka
» Sakai

   Japonia - więcej miast

Cesarstwo Japonii

Cesarstwo Japonii

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Japonia - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki