Strona główna » Izrael

Izrael

Zobacz więcej w National Geographic: Izrael
Kup przewodnik NG »Izrael

Izrael - Oficjalna nazwa: Państwo Izraela
Izrael - Ustrój: republika
Izrael - Stolica: Jerozolima
Izrael - Język: hebrajski
Izrael - Waluta: 1 szekel izraelski (NIS) = 100 agorot

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Izrael - zdjęcia Izrael - szczepienia, porady zdrowotne Izrael - filmy z wakacji Izrael - porady i wskazówki Izrael - kuchnia, potrawy, alkohole
Izrael - pogoda, temperatura, klimat Izrael - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Izrael - relacje i reportaże
Na mocy traktatu pokojowego z Egiptem zawartego w 1979 roku, 25 kwietnia 1982 roku Izrael wycofał się z Synaju.

Wszelkie spory terytorialne z Jordanią zakończyć podpisany 26 października traktat pokojowy. Od konferencji w Madrycie w październiku 1991 ze zmiennym szczęściem toczą się rozmowy z Syrią i Palestyną. Zamieszki trwające od jesieni 2000 roku ponownie postawiły pod znakiem zapytania proces pokojowy.*

* Informacje te nie dotyczą terytoriów zajętych przez Izrael w 1967 roku.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Ubezpieczenia
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Co ze sobą zabrać?
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język arabski, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Izraelu mieszka 6 990 700 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 336 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Izraelu wynosi 20 770 km².
Strefa czasowa: GMT +2.00

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +972

Elektryczność

Elektryczność: 230V / 50 Hz (Jeruzalem: 220V / 50 Hz)

Ubezpieczenia

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane. Ze względu na bardzo wysokie koszty usług medycznych warto wykupić stosowne ubezpieczenia. Ubezpieczenia komunikacyjne są obowiązkowe. Osoby wjeżdżające do Izraela pojazdami mechanicznymi powinny mieć międzynarodową polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (green card).

Bezpieczeństwo

Ze względu na zdarzające się kradzieże kieszonkowe szczególną ostrożność należy zachować w miejscach zatłoczonych i często odwiedzanych przez turystów. Napięta sytuacja polityczna wzmaga groźbę potencjalnych zamachów terrorystycznych, co dotyczy praktycznie całego terytorium Izraela. Trzeba bezwzględnie stosować się do wymogów i zaleceń władz dotyczących zachowania środków bezpieczeństwa (np. rewizje toreb przy wejściu do sklepów i restauracji) oraz być przygotowanym na szczegółową kontrolę bagażu przy wyjeździe z Izraela. Na lotnisku należy być co najmniej 3 godziny przed planowanym wylotem. Z drugiej strony – zagrożenie przestępczością kryminalną nie jest wysokie.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Państwa Izraela
ul. Krzywickiego 24
02-078 Warszawa
tel. 825 00 28, 825 09 23, 825 63 84
fax 825 16 07
e-mail: publicaffairs@warsaw.mfa.gov.il
Internet: www.israel.pl

Ambasada RP
16, Soutine St., Tel-Aviv 64-684, Israel
tel. 0-0972 (3) 52 40 186/8, 5240 191
fax. 0-0972 (3) 523 78 06
e-mail: embpol@netvision.net.il
www.polemb.org

Wydział Konsularny
adres j.w.
tel. 0-0972 (3) 52 76 664
tel. dyżurny 0-0972 (3) 52 40 186/8
fax. 0-0972 (3) 52 74 726

Konsulat RP w Hajfie
Konsul Honorowy: Jan Robinsohn
(hebrajski, jidysz, polski, angielski, niemiecki, francuski)
3, Shmaryahu Levin Str., 33101 Hajfa
tel./fax. (0-097204) 86 27-278

Konsulat RP w Jerozolimie
Konsul Honorowy: Zeev Baran
27, Jabotinsky St., Jerusalem 92 141
tel. (02) 5665 845
fax. (02) 5665 790
e-mail: zbaran@power.co.il

Konsulat RP w Tel Awiwie
16, Soutine Street 64-684
Konsul Honorowy: Peretz Unikowski (jidysz, polski)
tel.:0-0972(3) 52-76-664
tel. dyżurny: 0-0972 (3)52-40-18678
fax.: 0-0972(3)52-74-726

Wydział Ekonomiczno-Handlowy
79 Yehuda Hamaccabi Street Tel Aviv
tel.: 0-0972 (3) 54-46-246, 54-63-523
fax.:0-0972 (3) 54-46-247
e-mail: brhtlv@inter.net.il

Cło, wizy, paszport

Zgodnie z polsko-izraelską umową o ruchu bezwizowym obywatele polscy legitymujący się paszportem ważnym co najmniej 3 miesiące mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Izraela bez wizy do 90 dni. Należy jednak zwracać uwagę na stemple umieszczane w paszporcie przez służby graniczne Izraela. Zdarzają się bowiem przypadki, że władze mocą decyzji własnej jednostronnie ograniczają czas pobytu polskich turystów, wpisując na stemplach zgodę na krótszy pobyt, np. do 1 miesiąca lub do 2 tygodni. O takiej decyzji i jej przyczynach turyści nie są informowani. Przekroczenie okresu zapisanego na pieczęci może być uznane za pobyt nielegalny i spowodować odmowę wjazdu przy kolejnych wizytach. Nie dotyczy to przyjazdów w celu podjęcia pracy, innej działalności zarobkowej lub pobytu stałego, do czego wymagane są wizy. Przy wjeździe i wyjeździe z Izraela izraelskie służby graniczne przeprowadzają krótkie rozmowy na temat celu i charakteru podróży. Należy się liczyć ze stosunkowo dociekliwymi pytaniami władz granicznych. Mogą one odmówić prawa wjazdu do Izraela osobom, co do których istnieje podejrzenie, że faktyczny cel ich przyjazdu jest inny niż deklarowany, jak również osobom, które przebywały poprzednio w Izraelu bez ważnej wizy pobytowej. Nie są również wpuszczane osoby, których krewni przebywają w Izraelu nielegalnie. Dodatkowym warunkiem, od którego może być uzależniona decyzja o zgodzie na wjazd do Izraela, jest udokumentowanie posiadania równowartości 100 USD na każdy dzień pobytu. Decyzje izraelskich władz granicznych są podejmowane arbitralnie i są nieodwołalne. Osoba, której odmówiono prawa wjazdu do Izraela, wraca do kraju, z którego przyleciała, tymi samymi liniami lotniczymi. Jeśli ma bilet powrotny – na własny koszt, jeśli ma bilet tylko w jedną stronę – na koszt przewoźnika. Zdarza się, że z przyczyn organizacyjnych nie jest możliwy powrót do kraju w dniu przylotu, w związku z czym osoby takie są przez izraelskie władze imigracyjne umieszczane w areszcie deportacyjnym na lotnisku na czas niezbędny do zorganizowania ich powrotu do kraju. Osoby przebywające w areszcie mają prawo do kontaktu telefonicznego z placówką dyplomatyczno-konsularną. Obywatele polscy mający prawo stałego pobytu i przebywający na stałe na obszarze podległym Palestyńskiej Władzy Narodowej w przypadku planowania podróży zagranicznych powinni liczyć się z koniecznością przejazdów przez Kair (osoby zamieszkałe w Strefie Gazy) lub Amman (mieszkańcy Zachodniego Brzegu Jordanu). Wynika to z ogólnego zakazu wprowadzonego przez władze izraelskie, uniemożliwiającego przejazd przez lotnisko w Tel Awiwie osobom o podwójnym obywatelstwie (tzn. mającym obywatelstwo państwa obcego oraz prawo stałego pobytu na obszarze podległym Palestyńskiej Władzy Narodowej). Wyjątek w tym względzie stanowią przypadki natury humanitarnej. Wojskowe władze izraelskie podejmują wówczas decyzje indy­widualne, które każdorazowo konsultowane są ze specjalistami w dziedzinie medycyny.

Do Izraela turysta może wwieźć w gotówce środki finansowe w dowolnej walucie. Wartość dopuszczalnej do wwozu i wywozu kwoty nie może przekroczyć 80 000 szekli (obecnie ok. 16 000 USD). Wwóz i wywóz większych kwot wymaga zezwolenia. Restrykcyjne przepisy fitosanitarne nie pozwalają wwozić żywności, roślin i chemikaliów. Ograniczeniom podlega również wwóz żywych zwierząt zarówno domowych, jak i użytkowych. Ponadto zakazuje się wwozu stylizowanych monet, matryc do ich produkcji oraz urządzeń i automatów do gier hazardowych. Ograniczeniami objęty jest również wwóz napojów alkoholowych (o zawartości alkoholu poniżej 40 proc. – do 2 l, powyżej 40 proc. – 1 l), papierosów (400 szt.) i perfum (250 ml). Zakazany jest wwóz substancji narkotycznych.

Meldunek

Nie ma obowiązku meldunkowego. Z uwagi na zdarzające się uliczne kontrole izraelskich służb imigracyjnych i policji cudzoziemcy powinni stale mieć przy sobie dokumenty podróży. Jeśli podczas kontroli turyści nie będą ich mieli, miejscowe służby mogą ich zatrzymać do czasu wyjaśnienia, czy ich pobyt w Izraelu jest legalny. Osoby przebywające w Izraelu nielegalnie (ponad okres, na który władze izraelskie wydały zgodę) mogą być zatrzymane, osadzone w areszcie deportacyjnym, a następnie deportowane.

Komunikacja

Na terenach podległych Palestyńskiej Władzy Narodowej może dochodzić do starć zbrojnych, demonstracji i zamieszek. Strefa Gazy i główne palestyńskie ośrodki miejskie na Zachodnim Brzegu (m.in. Betlejem, Hebron, Jerycho, Nablus, Dżenin) bywają okresowo niedostępne dla turystów, a sta¬le stanowią terytorium, na którym przebywanie wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Wjazd do Strefy Gazy wymaga zezwolenia władz izraelskich. Zdobycie takiej zgody nie jest łatwe, a procedura może trwać kilka, a nawet kilkanaście dni. Turyści planujący odwiedzić tereny podległe Palestyńskiej Władzy Narodowej winni wziąć pod uwagę ryzyko związane z takim wyjazdem. Może on przy tym nie być możliwy w zaplanowanym przez turystę terminie. Okresowo perturbacje występują także na pozostałym obszarze podległym Palestyńskiej Władzy Narodowej, tj. na Zachodnim Brzegu Jordanu. Zdarzają się przypadki ostrzelania i obrzucania kamieniami samochodów. Do niepokojów dochodzi też sporadycznie w Jerozolimie Wschodniej oraz w zamieszkanych przez ludność arabską miastach Izraela (np. Nazaret). Na terenach wzgórz Golan nie należy schodzić z dróg i wytyczonych szlaków z uwagi na miny. Należy zachować szczególną ostrożność na drogach i podczas wycieczek pieszych w okresie gwałtownych opadów (styczeń–marzec), kiedy zdarza się, że rwące potoki niszczą drogi lub uniemożliwiają przejazd.

Informacje dla kierowców

Izrael honoruje prawo jazdy wydane przez władze polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy przez okres 90 dni od wjazdu. Przy dłuższym, uzasadnionym pobycie należy uzyskać dokument izraelski. Procedura wymaga tłumaczenia krajowego prawa jazdy na język hebrajski, wniesienia opłat i zdania egzaminu praktycznego. Wydawane są 2 rodzaje prawa jazdy: na samochody z automatyczną skrzynią biegów oraz na samochody z ręczną skrzynią biegów. Aby wynająć samochód lub motocykl, niezbędne jest prawo jazdy oraz (w większości firm wynajmujących samochody) karta kredytowa znanych sieci (VISA, Masterlink itp.). Zazwyczaj firmy miejscowe oferują samochody z automatyczną skrzynią biegów.

Zdolności płatnicze

Karty kredytowe są powszechnie akceptowane. W miastach nie ma problemu ze znalezieniem bankomatu.

Co zabrać ze sobą?

• Zakrywające ciało ubranie, zwłaszcza dla kobiet • Okulary przeciwsłoneczne, filtr ochronny, kapelusz do ochrony przed słońcem

Jak dojechać

Do Izraela dolecieć można z wielu krajów Europy i Ameryki Północnej. Drogą lądową dostać się można z Libanu, Egiptu i Jordanii.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Izraelu

Kultura

Izrael jest krajem wielu religii, choć domi¬nuje judaizm. Niepisane normy zwyczajowe nakazują respektowanie odmiennych rytuałów i sposobów zachowania. Nie należy manifestować swojej odmienności, szczególnie w czasie świąt religijnych. Turyści zwiedzający miejsca zamieszkiwane przez ortodoksyjnych wyznawców judaizmu powinni być odpowiednio ubrani (długie spodnie, długie spódnice, długie rękawy). Niewskazane jest poruszanie się samochodem w tych rejonach w czasie szabasu. Nie należy również odwiedzać miejsc kultu, jeśli nie godzą się na to uczestnicy uroczystości religijnych, ani też fotografować tych osób bez ich zgody. Podobne zasady dotyczą zachowania w miejscach kultu innych religii – w meczetach i kościołach. Wiecej o kulturze Izraela

Zalecane szczepienia, higiena

Szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. Nie ma szczególnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Należy przestrzegać elementarnych zasad higieny. Choć woda z wodociągów miejskich jest zdatna do picia bez przegotowania, zalecane jest używanie wody butelkowanej. Istnieje powszechny dostęp do opieki medycznej. Usługi medyczne są na wysokim poziome. Cena wizyty lekarskiej to ok. 100 USD, wizyty u specjalisty – od 200 USD. Doba pobytu w szpitalu kosztuje do 1000 USD w zależności od świadczonych usług medycznych. Wiecej o zdrowiu w Izraelu

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Obszar Izraela położony jest w strefie klimatów śródziemnomorskich, a południowa część tego państwa należy do strefy zwrotnikowej. Wiecej o pogodzie w Izraelu

Kuchnia

Kuchnia tego kraju jest bardzo różnorodna. Sztuka kulinarna jest tu pewnym kompromisem pomiędzy kulturą arabską, turecką i dalekoazjatycką. W Izraelu dominują potrawy środkowowschodnie, z wybrzeża Morza Śródziemnego, oraz arabskie. Wiecej o kuchni w Izraelu

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

Odyssei Forum Podr�nika

Izrael - opowiadania i relacje z podróży


> Izrael - więcej opowiadań i relacji


Izrael - miasta

» Aszdod
» Bat Yam
» Beer Szewa
» Betlejem
» Bnei Brak
» Eilat
» Hajfa
» Holon
» Jerozolima
» Jerozolima

   Izrael - więcej miast

Państwo Izraela

Państwo Izraela

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Izrael - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki