Strona główna » Islandia

Islandia

Zobacz więcej w National Geographic: Islandia
Kup przewodnik NG »Islandia

Islandia - Oficjalna nazwa: Republika Islandii
Islandia - Ustrój: republika konstytucyjna
Islandia - Stolica: Reykjavik
Islandia - Język: islandzki
Islandia - Waluta: 1 korona islandzka (IKr) = 100 aurar

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Islandia - zdjęcia Islandia - szczepienia, porady zdrowotne Islandia - filmy z wakacji Islandia - porady i wskazówki Islandia - kuchnia, potrawy, alkohole
Islandia - pogoda, temperatura, klimat Islandia - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Islandia - relacje i reportaże
Islandzki Althing jest najstarszym działającym parlamentem na świecie – po raz pierwszy zebrał się w 930 roku. Później wyspa, której niewielka ludność utrzymywała się z rybołówstwa i wypasu owiec, znalazła się pod rządami Norwegii, a następnie Danii.

W 1874 r. Islandia uzyskała autonomię, a w 1944 r. pełną niepodległość.

Niewiele krajów dorównuje Islandii pod względem długości oraz jakości życia i opieki socjalnej. Od lat ciągną się spory, zwłaszcza z Norwegią i Rosją, o bogate północnoatlantyckie łowiska ryb.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Przepisy prawne
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Co ze sobą zabrać?
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język islandzki, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: Na Islandii mieszka 300 128 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 2,8 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Islandii wynosi 103 125 km².
Strefa czasowa: GMT - Greenwich Mean Time

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +354

Na terenie Islandii działa zintegrowany system alarmowy policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Numer telefonu – 112.

Elektryczność

Elektryczność: 220V / 50 Hz

Przepisy prawne

Każdy pobyt dłuższy niż dozwolone 3 miesiące wymaga uzyskania zezwolenia na pobyt. Podjęcie pracy jest możliwe pod warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę przed przyjazdem do Islandii. Noszenie w miejscu publicznym noża lub ostrych narzędzi o długości ostrza ponad 7 cm jest traktowane przez policję na równi z posiadaniem broni. W związku z tym na jego posiadanie wymagane jest specjalne zezwolenie miejscowych władz. W przypadku konfliktu z prawem karnym i zatrzymania przez policję każdy cudzoziemiec ma prawo do tłumacza i bezpłatnej pomocy adwokackiej. Z uwagi na brak zawodowej placówki konsularnej kontakt z polskim konsulem jest utrudniony; na miejscu w Reykjaviku urzęduje jedynie konsul honorowy.

Bezpieczeństwo

Islandia jest krajem bezpiecznym, w którym nie istnieje szczególne zagrożenie przestępczością.

Placówki dyplomatyczne

Najbliższa Ambasada Islandii:
Ambasada Republiki Islandii
Rauchstrsse 1, D-10787 Berllin
tel. (0-0 49 30) 50 50 4000
fax (0-0 49 30) 50 50 4300
e-mail: icemb.berlin@utn.stjr.is
www.botschaft-island.de

Wydział Handlowy
tel. (0-0 49 30) 50 50 4150
fax (0-0 49 30) 50 50 4300

Konsul RP w Reykjaviku
Michał Sikorski
tel. (+354 857 56 33)
e-mail: konsul@reykjavik.polemb.net
www: http://www.reykjavik.polemb.net

Cło, wizy, paszport

Obywatele RP korzystają z prawa do swo­bodnego przepływu ludności w ramach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu jest paszport (ważny minimum 3 miesiące ponad planowany okres pobytu) bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia).

Uwaga: Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art.1 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zmianami, dowód osobisty jest dokumentem "uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej". Tak więc, jeśli cel podróży leży poza terytorium państw UE, to polscy podróżni przy kontroli wyjazdowej na polskich lotniskach muszą legitymować się paszportem, a nie dowodem osobistym (patrz Podstawowe zasady ruchu granicznego, www.strazgraniczna.pl ). Dozwolony okres pobytu o charakterze turystycznym bądź w poszukiwaniu pracy wynosi trzy miesiące. Uwaga: Osoby przyjeżdżające do pracy bądź ubiegające się na mie­jscu o uzyskanie zezwolenia na pobyt muszą mieć paszport, który należy okazać podczas składania wniosku o wydanie zezwolenia oraz przy odbiorze wydanego zezwolenia. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich udających się do innych krajów Unii Europejskiej”. Od 1 maja 2004 r. brak niezbędnych środków finansowych na czas pobytu w Islandii nie może stanowić powodu odmowy wjazdu lub wydalenia obywatela RP z terytorium Islandii. Należy jednak pamiętać, że obywatel polski przebywający w Islandii w charakterze turysty lub osoby poszukującej pracy nie może być beneficjentem pomocy socjalnej i musi samodzielnie ponosić koszty swego pobytu.

Pobyt powyżej 90 dni. Każdy pobyt dłuższy niż dozwolone 90 dni wymaga uzyskania zezwolenia. Wnioski o wydanie zezwolenia na pobyt można składać w islandzkich placówkach dyplomatyczno-konsularnych (najbliższa Ambasada Republiki Islandii znajduje się w Berlinie) oraz w komisariatach policji na terenie Islandii za pośrednictwem pracodawcy (dotyczy to osób fizycznych). Zezwolenie na pracę należy uzyskać przed wjazdem na terytorium Republiki Islandii. W ubiegłym roku władze islandzkie uprościły nieco procedurę ubiegania się o zezwolenie na pracę. Stała się ona mniej czasochłonna i wymagana jest mniejsza liczba dokumentów. Nie jest już potrzebne zaświadczenie o niekaralności ani zaświadczenie lekarskie. Nadal wymagane są: posiadanie adresu zamieszkania na terenie Islandii, ubezpieczenie zdrowotne, umowa o pracę, zdjęcie paszportowe oraz uwierzytelniona kopia paszportu. Na miejscu należy przeprowadzić wymagane badania lekarskie, co związane jest z wniesieniem opłaty w wysokości ok. 20 tys. ISK. Najczęściej opłatę za badania lekarskie bierze na siebie pracodawca, należy więc ustalić z nim to przed przyjazdem.

Islandia nie jest w pełni objęta unią celną, dlatego też obowiązują inne niż w Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów. Bez cła i innych podatków można wwieźć do Islandii oprócz rzeczy osobistych potrzebnych na czas podróży:

1. Żywność – do 3 kg, o wartości nie przekraczającej 13 000 ISK, z wyjątkiem produktów surowych.
2. Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe: 1 l mocnego alkoholu (o zawartości 22–79 proc. alkoholu), 1 l wina i 200 szt. papierosów lub 250 g innych wyrobów tytoniowych albo 1 l mocnego alkoholu, 6 l piwa i 200 szt. papierosów lub 250 g innych wyrobów tytoniowych albo 1 l wina, 6 l piwa i 200 szt. papierosów lub 250 g innych wy­robów tytoniowych albo 2,25 l wina i 200 szt. papierosów lub 250 g innych wyrobów tytoniowych. Napoje alkoholowe mogą wwozić osoby, które ukończyły 20. rok życia, a papierosy i wyroby tytoniowe – osoby, które ukończyły 18. rok życia.

Przedmioty, których wwóz jest zabroniony bez specjalnego zezwolenia:

1. Telefony i inne wyposażenie telekomunikacyjne (nie dotyczy to jednego używanego telefonu komórkowego GSM).
2. Sprzęt wędkarski, sprzęt do jazdy konnej oraz odzież do jazdy konnej (jeśli przedmioty te były używane poza terenem Islandii, można je wwieźć pod warunkiem przedstawienia organom celnym zaświadczenia upoważnionych służb weterynaryjnych innych państw o wykonanej dezynfekcji; przedmioty te można poddać dezynfekcji przy wjeździe do Islandii na koszt właściciela).
3. Broń i amunicja.
4. Zwierzęta domowe (wwóz jest możliwy na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa Republiki Is­landii pod warunkiem odbycia kwarantanny).
5. Lekarstwa (niewielka ilość lekarstw niezbędnych na czas pobytu, maksimum na 100 dni, jest dozwolona; funkcjonariusz służby celnej ma prawo zażądać okazania świadectwa lekarskiego).
6. Kwiaty i inne rośliny (bez zezwolenia można wwieźć bukiet kwiatów zawierający maksimum 25 szt.).

Przedmioty, których przywóz jest zabroniony:

1. Narkotyki i środki odurzające.
2. Surowe produkty żywnościowe (np. surowe mięso i wędliny, nie przegotowane mleko, surowe jaja itp.; zakaz dotyczy również suszonego mięsa i innych suszonych produktów żywnościowych).
3. Broń (sztylety o ostrzu przekraczającym długość 12 cm, noże i sztylety sprężynowe, kastety, pałki, kajdanki itp.). Obowiązkiem turysty jest zgłoszenie służbom celnym przedmiotów, których wwóz objęty jest zakazem.

Nie ma limitu wartościowego wwożonej gotówki, o ile wwożąca lub wywożąca ją osoba jest jej prawowitym właścicielem i w przypadku wątpliwości ze strony służb celnych może udowodnić tytuł własności. Można uzyskać zwrot podatku VAT za zakupione w wyznaczonych sklepach towary przeznaczone do użytku poza granicami Islandii. Podstawą do ubiegania się o zwrot VAT przy wyjeździe z Islandii jest wydany przez sklep specjalny druk Tax free, dowód zapłaty za towar, okazanie zakupionych przedmiotów w stanie nie naruszonym w zaplombowanym przez obsługę sklepu opakowaniu oraz paszport. Punkty odbioru podatku VAT dla turystów znajdują się na lotniskach międzynarodowych.

Przewóz zwierząt. Przepisy regulujące przywóz zwierząt zza granicy są bardzo skomplikowane. Nie ma możliwości przywozu psa, kota czy fretki na podstawie tzw. europejskiego paszportu. Obowiązkowe jest uzyskanie zezwolenia na wwóz zwierzęcia do Islandii i zamówienie kwarantanny przed przyjazdem. Szczegółowe informacje na temat wwozu zwierząt można uzyskać w następujących placówkach: Ministry of Agriculture Chief Veterinary Office Solvholsgata 8 Solvholsgata 8 151 Reykjavik 151 Reykjavik tel. 00 354 545 9750 tel. 00 354 545 9750 faks 00 354 552 1161 faks 00 354 552 1160 www.landbunadarraduneyti.is www.cvo.is

Informacje dotyczące kwarantanny można uzyskać w następujących placówkach: Kriunes Hafnir 631 Hrisey 233 Reykjanesbaer tel. 00 354 466 1781 tel. 00 354 421 6949 faks 00 354 466 3031 faks 00 354 698 0518 einangrun@simnet.is www.einangrun.biz

Meldunek

Nie ma obowiązku meldunkowego w przypad¬ku pobytu turystycznego. Podjęcie pracy, nauki, studiów bądź otrzymanie zezwolenia na podstawie tzw. łączenia rodzin obliguje do posiadania miejsca zamieszkania i zarejestrowania się pod tym adresem w urzędzie rejestracji ludności.

Komunikacja

Nie ma ograniczeń. Należy jednak pamiętać o surowości klimatu, bardzo dużych odległościach między obszarami zamieszkanymi oraz gwałtownych zmianach warunków atmosferycznych niezależnie od pory roku. W Islandii jest wiele dróg nie utwardzonych, szutrowych, często są one bardzo wąskie (na szerokość jednego samochodu); dotyczy to również mostów. Zalecana jest więc daleko idąca ostrożność podczas jazdy samochodem. Drogi w górach w środkowej części Islandii mają nawierzchnię szutrową, nie utwardzoną. Większość dróg w górach jest otwarta tylko w okresie letnim. Do poruszania się po nich niezbędny jest samochód z napędem na cztery koła. Zalecana jest jazda w grupach (dwa, trzy samochody). Przed planowaną podróżą samochodem w rejonach górskich należy zasięgnąć informacji w biurach podróży o stanie dróg i warunkach jazdy w rejonie stanowiącym cel wycieczki.

Informacje dla kierowców

Podczas pobytu o charakterze turystycznym honorowane jest polskie prawo jazdy. Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok i używanie pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. Dzieci (dotyczy to również niemowląt) przewożone są w specjalnych fotelikach. W okresie zimowym bezwzględnie wymagane są opony zimowe. Dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/godz., 80 km/godz. na drogach o utwardzonej nawierzchni poza obszarem zabudowanym i 90 km/godz. na drogach asfaltowych poza obszarem zabudowanym. Islandzkie prawo zabrania jazdy samochodem poza wyznaczonymi drogami.

Zdolności płatnicze i przykładowe ceny

Na Islandii powszechne są płatności kartami płatniczymi lub kredytowymi. Szeroko dostępne są usługi przekazywania środków finan¬sowych z Polski do Islandii i odwrotnie za pośrednictwem np. Western Union, którego agentem na terenie Islandii jest Landsbanki Islands. Przy wymianie waluty urzędnik bankowy ma prawo poprosić o okazanie dokumentu tożsamości. O taki dokument może być również poproszona osoba dokonująca płatności kartą płatniczą lub kredytową wydaną poza Skandynawią.

Co zabrać ze sobą?

• Ciepłe ubranie • Ubranie przeciwdeszczowe

Jak dojechać

Na Islandię dolecieć można z wielu stolic europejskich. Z Niemiec, Danii, Norwegii i Wysp Owczych kursują promy.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych na Islandii

Kultura

Wiecej o kulturze Islandii

Zalecane szczepienia, higiena

W Islandii nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Szczepienia przed przyjazdem nie są obowiązkowe. Od 1 maja 2004 r. obywatele RP objęci systemem ubezpieczenia (NFZ) w kraju mogą po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) korzystać z opieki medycznej w nagłych przypadkach na terenie Islandii na takich samych zasadach jak osoby objęte islandzkim systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Uwaga: od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111 umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. Szczegółowe informacje o EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl. W Islandii uzyskanie porady medycznej związane jest z opłaceniem tzw. udziału własnego (opłata zryczałtowana nie podlegająca refundacji). Dotyczy to również osób objętych islandzkim systemem ubezpieczenia. Przykładowe wysokości udziału własnego: wizyta u lekarza internisty w ciągu dnia – 600 ISK, wizyta u lekarza internisty poza urzędowymi godzinami pracy – 1500 ISK, wizyta domowa – 2300 ISK. Koszty leczenia w Islandii dla osoby nie ubezpieczonej są bardzo wysokie. Osoba nie objęta systemem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce powinna koniecznie wykupić przed przyjazdem do Islandii indywidualną polisę ubezpieczeniową obejmującą przynajmniej koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków. Wiecej o zdrowiu na Islandii

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Islandia położona jest w strefie klimatu subpolarnego na północy i umiarkowanego chłodnego morskiego na południu, który łagodzony jest przez ciepły Prąd Zatokowy. Wiecej o pogodzie na Islandii

Kuchnia

Narodowe dania Islandczyków mogły by nieco zadziwić przeciętnego mieszkańca Europy. Nie wiadomo jak zareagowały by nasze żołądki na takie specjały jak skruszały rekin (hákarl), ugotowana w całości głowa barana (svid) lub jego jądra (hrútspungur) czy płetwy focze (selshreifar). Wiecej o kuchni na Islandii

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

Odyssei Forum Podr�nika

Islandia - opowiadania i relacje z podróży


> Islandia - więcej opowiadań i relacji


Islandia - miasta

» Þorlákshöfn
» Akranes
» Akureyri
» Álftanes
» BíldudalurBíldudalur
» Blönduós
» Bolungarvík
» Borgarnes
» Breiðdalsvík
» Búðardalur

   Islandia - więcej miast

Republika Islandii

Republika Islandii

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Islandia - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki