Strona główna » Hiszpania

Hiszpania

Zobacz więcej w National Geographic: Hiszpania
Kup przewodnik NG »Hiszpania

Hiszpania - Oficjalna nazwa: Królestwo Hiszpanii
Hiszpania - Ustrój: monarchia parlamentarna
Hiszpania - Stolica: Madryt
Hiszpania - Język: hiszpański
Hiszpania - Waluta: 1 euro (€) = 100 centów

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Hiszpania - zdjęcia Hiszpania - szczepienia, porady zdrowotne Hiszpania - filmy z wakacji Hiszpania - porady i wskazówki Hiszpania - kuchnia, potrawy, alkohole
Hiszpania - pogoda, temperatura, klimat Hiszpania - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Hiszpania - relacje i reportaże
W XVI i XVII wieku Hiszpania była potężnym imperium. Jednak po klęsce Wielkiej Armady w 1588 roku stopniowo zaczęła tracić panowanie na morzach na rzecz Anglii.

Rewolucja przemysłowa dotarła do Hiszpanii z dużym opóźnieniem. Dawne imperium zostało w tyle za Wielką Brytanią, Francją i Niemcami.

Podczas obu wojen światowych Hiszpania zachowała neutralność. W drugiej połowie XX wieku zaczęła odgrywać coraz większą rolę na arenie międzynarodowej.

Największymi problemami Hiszpanii pozostają baskijski separatyzm oraz bezrobocie.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Przepisy prawne
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Co ze sobą zabrać?
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język hiszpański, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Hiszpanii mieszka 44,4 mln. osób. Gęstość zaludnienia wynosi 87 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Hiszpanii wynosi 504 782 km².
Strefa czasowa: GMT +1.00

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +34

Elektryczność

Elektryczność: 230V / 50 Hz

Przepisy prawne

Surowo karane są przestępstwa związane z narkotykami. Karane jest samo posiadanie narkotyków, gdy zachodzi podejrzenie, że miały one służyć do rozpowszechniania. Niezwykle wysokim karom podlega także przemoc domowa.

Bezpieczeństwo

Zagrożenie terrorystyczne związane z działalnością ETA wyraźnie w ostatnich latach zmalało. Należy jednak przypomnieć, że w 2004 r. AlKaida dokonała w Madrycie jednego z najbardziej krwawych zamachów. Z tego powodu kontrole na lotniskach oraz dworcach mogą być bardzo dokładne, czasem nawet uciążliwe. Niemniej najbardziej realnym zagrożeniem dla turystów jest przestępczość pospolita, głównie napady rabunkowe i kradzieże kieszonkowe. Należy uważać na rabusiów na motocyklach lub motorowerach, którzy wyrywają torebki przechodniom, a także na celowe przebijanie opon samochodowych i kradzieże pod pretekstem pomocy.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Królestwa Hiszpanii
ul. Myśliwiecka 4, 00-459 Warszawa
tel. 622 42 50, 583 40 00, 583 40 01
fax 622 54 08
e-mail: emb.esppl@mail.mae.es
embesp@medianet.pl

Biuro Radcy Handlowego
ul. Genewska 16, 03-963 Warszawa
tel. 617 94 08, 617 63 68
fax 617 29 11
E-mail: varsovia@mcx.es

Biuro Attaché Obrony
ul. Myśliwiecka 4, 00-459 Warszawa
tel. 625 11 82, 622 42 50
fax 625 11 96

Ambasada RP
c/ Guisando, 23-bis
28035 Madrid
tel. (+34) 91 373 6605 , (+34) 91 373 6606, (+34) 91 316 13 65
telefon dyżurny po godz. 17.00 (+34) 913769555
fax (+34) 91 373 6624
www.polonia.es
embajada@polonia.es

Wydział Konsularny Ambasady w Madrycie
adres j.w.
tel. (+34) 91-373 60 49 , 913769542, 913769544
fax. (+34) 91 373 66 24
e-mail: consmad@polonia.es
www: www.polonia.es

Konsulat RP w Barcelonie
Avda. Diagonal, 593-595
08014 Barcelona
tel. (+34) 93 322 72 34
fax. (+34) 933 322 29 07
e-mail: polonia@kgbarcelona.org
www.kgbarcelona.org

Konsulat RP w Murcji
Konsul Honorowy, Jorge Matias Zieleniewski Redziejowski (jęz.: polski, hiszpański)
c/Las Norias 1-2 B, 30009 Murcia, Hiszpania
tel./fax: (00-349-68) 29-89-41
e-mail: konsulatRPmurcia@ono.com

Konsulat RP w Palma de Majorka
Konsul Honorowy, Sylwia Riera (jęz.: hiszpański, angielski)
C/Bartomeu Sureda i Misserol, 4A 1
07011 Palma de Mallorca - Baleares, Hiszpania
tel.: (00-349-71) 60-64-55
fax: (00-349-71) 60-94-55
e-mail: riera@nueva-europa.com

Konsulat RP w Walencji
Konsul Honorowy, Ramón Sentis Duran (jęz. hiszpański)
Avda. De Las Cortes Valencianas, 31-5-2a, 46014 Valencia, Hiszpania
tel.: (00-34-96) 358-00-02
fax: (00-34-96) 358-01-68
e-mail: consulpolvalencia@ono.com

Konsulat RP w Vigo (Pontevedra)
Ctra.Colegio Universitario,16
36-310 Vigo (Pontevedra)
tel.: (00-34-98) 646-93-01
fax: (00-34-98) 649-92-69
e-mail: jvieites@anfaco.es

Wydzaił Ekonomiczno-Handlowy
Avenida Dr. Arce 25, 28002 Madrid
tel. 91 590 12 80
fax: 91 561 51 08
e-mail: comercial@polonia.es

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Hiszpanii do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów UE/EOG”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamen­tu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy oby­watele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.

Pobyt. Jeżeli obywatel Unii Europejskiej zamierza przebywać przez dłuższy czas na terenie Hiszpanii, powinien uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu (empadronamiento). Otrzymuje się je w urzędzie miejskim lub gminnym odpowiadającym miej­scu zamieszkania na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego oraz dokumentu lub dokumentów potwierdzających zamieszkanie pod wskazanym adresem (np. umowa najmu, rachunek za gaz lub elektryczność). Z chwilą zameldowania cudzoziemiec może uzyskać kartę uprawniającą do podstawowej opie­ki medycznej (tarjeta sanitaria) – otrzymuje się ją w publicznym ośrodku zdrowia w miejscu zamieszkania. Następnie na komisariacie policji (Policía Nacional), zajmującym się wydawaniem dokumentacji dla cudzoziemców, należy odebrać numer identyfikacyjny cudzoziemca (NIE), wymagany praktycznie przy wszystkich czynnościach związanych z dłuższym pobytem. NIE uzyskuje się na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego, adresu w Hiszpanii oraz wspartego dokumentami wyjaśnienia, dlaczego zabiega się o ów numer identyfikacji. Numer NIE jest w Hiszpanii jednocześnie numerem identyfikacji podatkowej (NIF).

Niezależnie od NIE, jeśli pobyt w Hiszpanii ma przekroczyć 90 dni, można złożyć wniosek o wydanie karty pobytu (w biurze ds. cudzoziemców – Oficina de Extranjeros, lub na ww. komisariatach policji). Należy podkreślić, że zgodnie z prawem hiszpańskim obywatele Unii Europejskiej, którzy są zatrudnieni jako pracownicy najemni, pracują na własny rachunek, studiują bądź mają prawo do pobytu stałego, nie mają obowiązku posiadania karty bez względu na długość pobytu. Zasada ta dotyczy także ich rodzin. Wszyscy pozostali, którzy zamierzają przebywać na terytorium Hiszpanii dłużej niż 3 miesiące, po upływie 1 miesiąca od daty wjazdu powinni wystąpić o kartę pobytu, przedstawiając dokumenty, w zależności od osobistej sytuacji, uzasadniające dłuższy pobyt. Co prawda znaczna część obywateli państw Unii Europejskiej nie jest objęta ustawowym obowiązkiem posiadania karty pobytu, ale jest ona przydatna w wielu sytuacjach życiowych: zawiera numer NIE, adres oraz obywatelstwo i służy jako miejscowy dokument tożsamości, co często jest wygodniejsze niż legitymowanie się krajowym paszportem czy dowodem osobistym.

Praca. Hiszpania zdecydowała zakończyć z dniem 1 maja 2006 r. obowiązujący od dwóch lat okres przejściowy w zakresie swobodnego przepływu pracowników dla obywateli 8 nowych państw członkowskich UE (okres ten nie obowiązywał Cypru i Malty). W związku z otwarciem rynku pracy dla Polski (zgodnie z rozporządzeniem CEE 1612/68) każdy obywatel polski, który chce podjąć pracę w Hiszpanii, nie musi mieć pozwolenia na pracę. W kwestiach zatrudnienia, świadczeń socjalnych i podatków Polacy mają takie same prawa jak Hiszpanie. Podobnie jednak jak w Polsce uprawnienia do świadczeń społecznych nabywa się w wyniku zatrudnienia, studiów lub więzów rodzinnych. W określonych sytuacjach mogą być one przeniesione z Polski. Każdy obywatel może poszukiwać pracy poprzez miejscowe urzędy zatrudnienia, biura pośrednictwa pracy, ogłoszenia prasowe czy bezpośrednio. Najlepiej jednak zapoznać się z ofertami miejscowego rynku pracy (np. na stronach internetowych) jeszcze przed wyjazdem z Polski. Przydatnymi informacjami służy europejska sieć zatrudnienia EURES (www.eures.praca.gov.pl). Ponadto prawie każda ze wspólnot autonomicznych Hiszpanii (np. Andaluzja, Katalonia, Kraj Basków) ma własną stronę internetową, na której znajdują się oferty zarejestrowane w regionalnym urzędzie zatrudnienia. Należy pamiętać, że w przypadku większości ofert zatrudnienia wymagana jest przynajmniej podstawowa znajomość języka hiszpańskiego. Pozwala to uniknąć problemów wynikających z niezrozumienia kontraktu czy wszelkiego rodzaju możliwych nadużyć ze strony pracodawców. Język hiszpański przydaje się także przy dochodzeniu swoich praw, ponieważ wyłącznym obrońcą pracownika mogą być związki zawodowe lub miejsco­we biura adwokackie, gdzie nie ma osób mówiących po polsku. Otwarcie rynku pracy przez Hiszpanię stwarza szansę dla wielu osób bezrobotnych. Wyjazd należy jednak właściwie zaplanować – spróbować uzyskać obietnicę kontraktu jeszcze w Polsce oraz przewidzieć koszty początkowego pobytu i ewentualnego powrotu do kraju. Osoby, które nigdy w Hiszpanii nie pracowały, muszą liczyć wyłącznie na siebie, gdyż nie istnieją prak­tycznie żadne formy finansowej pomocy publicznej ani ze strony hiszpańskiej, ani ze strony polskiej dla poszukujących pracy. Z wyjątkową ostrożnością należy traktować nie potwierdzone oferty pośrednictwa pracy, w których pośrednik żąda wpłaty zaliczki za wynajem mieszkania, koszty poszukiwania pracy, żąda przyjazdu na miejsce na koszt pracownika oraz nie przedstawia wstępnej umowy o pracę. Wiele tego typu ofert okazuje się zwykłym oszustwem.

Studia. Zniesiony został obowiązek posiadania wizy studenckiej dla osób podejmujących studia. Aby rozpocząć studia, należy przedłożyć na wybranej uczelni świadectwo maturalne i spełnić wymogi naboru danej uczelni, co w praktyce może wiązać się ze zdaniem egzaminów lub homologacją studiów zrealizowanych w Polsce. Zasady homologacji można skonsultować na stro­nie internetowej: www.mec.es. Odrębne zasady dotyczą studentów przyjeżdżających do Hiszpanii w ramach europejskich lub bilateralnych umów o wymianie studentów. Uregulowanie pobytu na czas studiów, podobnie jak w pozostałych przypadkach, wiąże się ze złożeniem wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego cudzoziemca (NIE). Karta pobytu nie jest obowiązkowa. Studenci z zagranicy mogą pracować na takich samych zasadach jak ich hiszpańscy koledzy, pod warunkiem że wymiar godzin zatrudnienia nie przeszkadza w realizacji normalnego toku studiów. W przypadku podjęcia pracy w trakcie studiów obowiązują takie same procedury i świadczenia jak przypadku innych obywateli polskich.

Meldunek

Z formalnego punktu widzenia nie istnieje obowiązek meldunkowy (poza hotelami). Jednak stałe zameldowanie – co dotyczy osób dłużej przebywających w Hiszpanii – łączy się z określonymi przywilejami, np. z prawem do korzystania ze świadczeń społecznych, do kształcenia dzieci w szkołach publicznych, do udziału w wyborach lokalnych. Aby uzyskać zameldowanie, w urzędzie miejskim lub gminnym należy przedstawić określone dokumenty potwierdzające adres zamieszkania w Hiszpanii.

Informacje dla kierowców

Kierowca może legitymować się polskim prawem jazdy. Może, chociaż nie ma takiego obowiązku, zarejestrować je lub wymienić na hiszpańskie. Kierowcy autokarów i ciężarówek powinni ściśle przestrzegać zasad ruchu drogowego oraz zasad regulujących użytkowanie tachografów. Mandaty za wykroczenia w transporcie towarów i osób są bar­dzo wysokie i często przekraczają kilka tysięcy EUR. Miejscowe przepisy nie zezwalają na wystawianie mandatów kredytowych dla zagranicznych pojazdów, dlatego nie zezwala się na wyjazd z Hiszpanii pojazdu, którego kierowca popełnił wykroczenie, bez opłacenia mandatu, z reguły inkasowanego w gotówce.

Zdolności płatnicze i przykładowe ceny

W większości hoteli, restauracji i sklepów honorowane są czeki podróżne i najważniejsze międzynarodowe karty kredytowe. Sieć bankomatów jest również dość znacznie rozbudowana.

Co zabrać ze sobą?

• Środek przeciw owadom • Okulary przeciwsłoneczne, filtr ochronny, kapelusz do ochrony przed słońcem

Jak dojechać

Przewoźnicy polscy świadczą usługi autokarowe do następujących miast w Hiszpanii: Alcala De Chivert, Alicante, Barcelona, Benidorm, Benissa, Casstelon, Figuearas, Gerona, Lloret De Mar, Madryt, Murcia, Salou, Tarragona, Valencia, Zaragoza.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Hiszpanii

Kultura

Wiecej o kulturze Hiszpanii

Zalecane szczepienia, higiena

Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Publiczna opieka zdrowotna jest bezpłatna w podstawowym zakresie. Mają do niej dostęp wszystkie osoby mające stałe zameldowanie oraz turyści legitymujący się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dokument ten nie jest honorowany w prywatnych klinikach i gabinetach lekarskich. Koszt zwykłej wizyty lekarskiej waha się w granicach od 40 do 60 EUR, doba pobytu w szpitalu (bez badań) kosztuje ok. 180 EUR. Wiecej o zdrowiu w Hiszpanii

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Hiszpania położona jest w strefie klimatu podzwrotnikowego morskiego na wybrzeżach i kontynentalnego w głębi kraju. Wiecej o pogodzie w Hiszpanii

Kuchnia

Kuchnia hiszpańska jest szalenie zróżnicowana. Każdy region kraju ma swoje specjały i inną tradycje kulinarną. Jest jednak kilka cech wspólnych łączących wszystkie regionalne kuchnie - to duża popularność oliwy z oliwek, czosnku, chleba i obowiązkowego przy każdym daniu wina. Wiecej o kuchni w Hiszpanii

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

  Hiszpania - filmy z wakacji
W górach Gredos
Dodane przez: henq
Komentarzy (0)
Travel Channel - Podróż w świat win - Hiszpania i Portugalia
Dodane przez: pjm
Komentarzy (3)
Plilgrzymka
Dodane przez: Leszek Wasilewski
3/5
Komentarzy (0)
LORO PARK
Dodane przez: CHOMIKS
4/5
Komentarzy (43)
  > Hiszpania - wszystkie filmy z wakacji
Odyssei Forum Podr�nika

Hiszpania - opowiadania i relacje z podróży


> Hiszpania - więcej opowiadań i relacji


Hiszpania - miasta

» Ainsa
» Albacete
» Albufera
» Algeciras
» Alicante
» Almeria
» Avila
» Badajoz
» Baiona
» Barcelona

   Hiszpania - więcej miast

Królestwo Hiszpanii

Królestwo Hiszpanii

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Hiszpania - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki