Strona główna » Estonia

Estonia

Zobacz więcej w National Geographic: Estonia
Kup przewodnik NG »Estonia

Estonia - Oficjalna nazwa: Republika Estonii
Estonia - Ustrój: demokracja parlamentarna
Estonia - Stolica: Tallin
Estonia - Język: estoński
Estonia - Waluta: 1 korona estońska (EEK) = 100 centów

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Estonia - zdjęcia Estonia - szczepienia, porady zdrowotne Estonia - filmy z wakacji Estonia - porady i wskazówki Estonia - kuchnia, potrawy, alkohole
Estonia - pogoda, temperatura, klimat Estonia - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Estonia - relacje i reportaże
Estonia, która przez lata pozostawała pod silnymi wpływami niemieckimi, a także szwedzkimi i rosyjskimi (przez jakiś czas również duńskimi) po okresie niepodległości w okresie międzywojennym, znalazła się w ZSRR. Na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow w 1940 powstała parlamentarna Estońska Socjalistyczna Republika Radziecka anektowana do Związku Radzieckiego jako republika związkowa. W latach W 1941-44 znajdowała się pod okupacją niemiecką po czym ponownie została włączona do ZSRR. Po załamaniu się systemu sowieckiego, 20 sierpnia 1991 proklamowana została odnowiona Republika Estońska. Estonia szybko nawiązała kontakty ekonomiczne i polityczne z Europą Zachodnią. W 2004 została członkiem Unii Europejskiej i NATO.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Co ze sobą zabrać?
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język estoński, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Estonii mieszka 1 332 893 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 29 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Estonii wynosi 45 226 km². c Strefa czasowa: GMT +2.00

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +372

W Estonii czynny jest „zintegrowany numer alarmowy” 112, umożliwiający kontakt ze służbą medyczną, policją oraz strażą pożarną.

Elektryczność

Elektryczność: 230V / 50 Hz

Przepisy prawne

W Estonii za posiadanie małej ilości narkotyków lub środków psychotropowych bez zamiaru sprzedaży grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 lub kara grzywny. Produkcja, posiadanie i przewóz narkotyków lub środków psychotropowych na sprzedaż są karane 15 latami więzienia. W przypadku uczestnictwa w organizacji przestępczej zajmującej się produkcją lub sprzedażą dużych ilości narkotyków grozi kara pozbawienia wolności od 6 do 20 lat lub dożywocie.

Ubezpieczenia

Obowiązuje posiadanie ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego (przynajmniej OC). Zalecane jest jednak wykupienie pełnej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej również ubezpieczenie AC i NW, co ma niebagatelne znaczenie w razie naprawy samochodu, holowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie co w Polsce. W ostatnich latach nie odnotowano zagrożenia terrorystycznego

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Republiki Estońskiej
ul. Karwińska 1, 02-639 Warszawa
tel. 88 11 810, 88 11 811
fax 88 11 812
e-mail: Embassy.Varssavi@mfa.ee
Internet: www.estemb.pl

Wydział Konsularny
tel. 88 11 810

Ambasada RP
Pärnu Mnt. 8, 10503 Tallinn,
Sekretariat tel. (+372) 627-82-06,
fax (+372) 644-52-21
e-mail: ambrptal@netexpress.ee

Wydział Konsularny
tel. (+372) 627-82-08, 627-82-11
fax. (+372) 627-82-13

Wydział ekonomiczno - handlowy
ul. Narva 9
Tel. (+372) 660-43-78
Fax. (+372) 660-43-80
e-mail: poola@poola.ee
strona internetowa: www.poola.info

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Estońskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów EU/EOG”. Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej. W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zareje­strowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.

Pobyt powyżej 90 dni. Pobyt taki wymaga zezwolenia. O uzy­skanie zezwolenia należy zwrócić się do urzędu konsularnego Estonii za granicą bądź bezpośrednio do biura urzędu do spraw obywatelstwa i migracji w Tallinie (Tallin, ul. Endla 13) lub też do jednego z lokalnych biur urzędu do spraw obywatelstwa i migracji w innych miastach Estonii (adresy można znaleźć na stronie www.mig.ee – informacja dostępna w językach: estońskim, angielskim i rosyjskim). Osoby poszukujące pracy po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy mogą przebywać w Estonii do 6 miesięcy. Estonia nie stosuje okresu przejściowego w zakresie przepływu siły roboczej. Dodatkowe informacje na temat estońskiego rynku pracy można znaleźć na stronie www.tta.ee (informacja dostępna w językach: estońskim, angielskim i rosyjskim). Pozwolenie na pobyt oraz pozwolenie na pobyt z prawem do pracy wydawane są na 5 lat i przedłużane na kolejne 5 lat, pod warunkiem że podstawa wydania zezwolenia nie zmieniła się. Pozwolenie na pobyt związany z nauką wydawane jest na jeden rok, maksymalnie na okres pobierania nauki (do 6 lat). W celu uzyskania każdego rodzaju zezwolenia na pobyt wymagane jest m.in. udokumentowanie wystarczających legalnych środków utrzymania (dodatkowe informacje na stronie www.mig.ee).

Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Turyści podróżujący po krajach Unii podlegają jednak ograniczeniom dotyczącym wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Pojęcie „do użytku osobistego” oznacza przeznaczenie przewożonych towarów na prezenty, jednakże ich sprzedaż jest naruszeniem prawa, za co grozi ich konfiskata oraz dodatkowa kara. Jedną z dodatkowych kar może być odebranie pojazdu, którym towary były przewożone. Przykładowo, przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają ilości: 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l mocnego alkoholu (np. wódki lub spirytusu), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby poniżej 17. roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Polscy turyści, podobnie jak obywatele innych krajów UE, nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych. Przywóz zwierząt domowych z Polski (lub innego kraju UE) do Estonii jest możliwy po przedstawieniu tzw. europejskiego paszportu dla psa, kota lub fretki. Aktualny rejestr i adresy polskich lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania takich paszportów znajdują się na stronie internetowej www.vetpol.org.pl Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 00565 Warsza­wa, al. Przyjaciół 1, tel./faks (22) 628 93 35, tel. (22) 622 09 55, email: vetpol@vetpol.org.pl. Przywóz broni. Od 1 maja 2004 r. obywatele polscy mogą przywozić oraz wywozić z innych krajów Unii Europejskiej broń odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej wydanej przez państwo członkowskie, wpisanie broni do Europejskiej Karty Broni Palnej oraz uwiarygodnienie powodu swojej podróży z bronią lub zaświadczenie wydane przez właściwego konsula.

Meldunek

Nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców przebywających w Estonii do 90 dni.

Komunikacja

Po Estonii podróżować można autobusami, pociągami i samolotami (dwa ostatnie środki transportu łączą tylko większe miasta). Można również wynająć samochód.

Informacje dla kierowców

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne. Honorowane jest polskie prawo jazdy starego i nowego typu. Możliwa jest zamiana polskiego prawa jazdy na estońskie, jeśli obywatel polski uzyskuje stałe pozwolenie na pobyt w Estonii. Kierowcy, którzy wjeżdżają do Estonii nie należącym do nich pojazdem, muszą mieć pełnomocnictwo właściciela pojazdu należącego do firmy transportowej lub umowę z firmą leasingową. Z polskimi numerami rejestracyjnymi można jeździć w Estonii do 1 roku, po czym należy wystąpić o zmianę numerów na estońskie. Kierowcom zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów telefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w specjalne urządzenia nagłaśniające. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów. Dzieci do lat 3 muszą być przewożone w specjalnych fotelikach (mocowane na przednim siedzeniu – skierowane w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, mocowane na tylnym siedzeniu – skierowane w kierunku jazdy). Dzieci do lat 12 mogą podróżować na przednim siedzeniu pasażera również w specjalnych fotelikach. Przekroczenie dozwolonej prędkości (w mieście 50 km/godz., poza miastem 90 km/godz.) karane jest wysokimi mandatami. Mandaty dla osób fizycznych mogą wynosić do 1000 EUR, a dla osób prawnych do 4000 EUR. Szczególnie surowo karana jest jazda po spożyciu alkoholu. Obowiązuje jazda na światłach mijania całą dobę, przez cały rok. Od 1 grudnia do 1 marca obowiązkowa jest wymiana opon na zimowe (dopuszczalna jest jazda w ogumieniu z kolcami metalowymi). Po zmroku piesi w terenie niezabudowanym zobowiązani są do poruszania się ze światełkami odblaskowymi.

Zdolności płatnicze

Euro, dolary amerykańskie, polskie złote można wymieniać w banku lub kantorze. Powszechnie stosowane są karty kredytowe i bankomatowe. Kurs EUR w stosunku do miejscowej waluty jest stały i w bankach wynosi 15,62 EEK = 1,00 EUR, przy jednokrotnej wymianie powyżej 200 EUR.

Co zabrać ze sobą?

• Ciepłe ubranie (nawet latem temperatura rzadko przekracza 20 stopni) • Ubranie przeciwdeszczowe

Jak dojechać

PLL LOT zapewniają codzienne połączenia na trasie Warszawa–Tallin–Warszawa. Połączenia autobusowe funkcjonują pięć razy w tygodniu (dokładne informacje można uzyskać w PKS na Dworcu Warszawa Zachodnia).

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Estonii

Kultura

Wiecej o kulturze Estonii

Zalecane szczepienia, higiena

Nie ma zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, nie wymaga się specjalnych szczepień. Jedynie w okresie letnim zalecane jest szczepienie przeciwko boreliozie (Estonia należy do krajów o podwyższonym ryzyku ukąszenia przez kleszcze). Osoby ubezpieczone w polskim Narodowym Funduszu Zdrowia podróżujące po Estonii mają prawo do skorzystania w nagłych przypadkach z publicznej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Uwaga: od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111, umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystar­czy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl.

Udając się do lekarza, należy okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie (EKUZ). W Estonii obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej oraz odpłatność za kupowane lekarstwa. Wydatki te pokrywa pacjent. Obywatele polscy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej są uprawnieni do korzystania ze wszystkich usług medycznych niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się w czasie studiów. Wyjeżdżając, należy zabrać ze sobą odpowiedni dokument ubezpieczenia z NFZ. Szczególnymi przywilejami cieszą się emeryci i renciści, którzy mają prawo do wszystkich świadczeń koniecznych w czasie ich pobytu w innym państwie. W takim przypadku obowiązuje ich formularz E121. Wiecej o zdrowiu w Estonii

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Estonia położona jest w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego, z wyraźnymi wpływami morskimi w zachodniej części kraju. Wiecej o pogodzie w Estonii

Kuchnia

Kuchnia estońska nie zachwyca różnorodnością dań i używanych do ich przyrządzenia składników. Nie znaczy to jednak, że nie znajdzie się tu paru narodowych specjałów, których nie sposób skosztować w innych częściach Europy. Wiecej o kuchni w Estonii

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

Odyssei Forum Podr�nika

Estonia - opowiadania i relacje z podróży


> Estonia - więcej opowiadań i relacji


Estonia - miasta

» Abja-Paluoja
» Antsla
» Elva
» Haapsalu
» Jõgeva
» Jõhvi
» Kali
» Kallaste
» Karksi-Nuia
» Kärdla

   Estonia - więcej miast

Republika Estonii

Republika Estonii

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Estonia - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki