Strona główna » Dania

Dania

Zobacz więcej w National Geographic: Dania
Kup przewodnik NG »Dania

Dania - Oficjalna nazwa: Królestwo Danii
Dania - Ustrój: monarchia konstytucyjna
Dania - Stolica: Kopenhaga
Dania - Język: duński
Dania - Waluta: 1 korona duńska (DKr) = 100 oere

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Dania - zdjęcia Dania - szczepienia, porady zdrowotne Dania - filmy z wakacji Dania - porady i wskazówki Dania - kuchnia, potrawy, alkohole
Dania - pogoda, temperatura, klimat Dania - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Dania - relacje i reportaże
Dania, niegdyś siedziba groźnych Wikingów, a potem jedno z mocarstw europejskich, jest obecnie nowoczesnym, zamożnym państwem uczestniczącym w politycznej i ekonomicznej integracji w ramach Unii Europejskiej.

Duńczycy jednak postanowili nie wdrażać w życie niektórych aspektów integracji, w tym unii monetarnej, która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Przepisy prawne
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Co ze sobą zabrać?
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język duński, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Danii mieszka 5 433 000 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 125 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Danii wynosi 43 094 km².
Strefa czasowa: GMT +1.00

Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów

Kod telefoniczny +45

Elektryczność

Elektryczność: 230V / 50 Hz

Przepisy prawne

Wwóz, posiadanie i sprzedaż nawet najmniejszych ilości narkotyków zagrożone są wieloletnimi karami pozbawienia wolności. Należy wystrzegać się kupowania towarów niewiadomego pochodzenia i zachowywać paragony potwierdzające zakup towarów. Zabronione są: podróżowanie autostopem na autostradach, sprzedaż uliczna i obnośna bez zezwolenia, nocowanie na ulicach lub w parkach.

Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością jest niewielkie. Dania uchodzi za kraj bezpieczny dla turystów.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Królestwa Danii
ul. Rakowiecka 19, 02-517 Warszawa
tel. 565 29 00
fax 565 29 70, 565 29 73
e-mail: wawamb@wawamb.um.dk
Internet: www.danishembassy.pl

Wydział Handlowy i Ekonomiczny
tel. 565 29 17, fax. 565 29 73

Wydział Rolny
tel. 565 29 27

Wydział Wizowy
tel. 565 29 14, fax. 565 29 72

Ambasada RP
Richelieus Alle 12, 2900 Hellerup
tel. (+45) 39 46 77 00
fax. (+45) 39 46 77 66
e-mail: mail@ambpol.dk
strona internetowa: www.ambpol.dk

Wydział Konsularny
Richelieus Alle 10, 2900 Hellerup
tel. (+45) 39 46 77 20 lub 21
fax. (+45) 39 46 77 88
e-mail: konsulat@ambpol.dk
Dyżur konsularny: (+45) 20 61 19 17

Konsulat RP w Aarhus
Konsul Honorowy: Ole Lykke Ravnsbo
Strandvejen 94
8100 Aarhus C
tel. (+45) 87 34 34 34
fax. (+45) 87 34 34 00
e-mail: office@interlex.dk

Konsulat RP w Svendborgu
Konsul Honorowy: Jan Krossteig
Sankt Nicolaigade 11
5700 Svendborg
tel. (+45) 62 21 67 88
fax. (+45) 62 21 67 00
e-mail: polen@mail.dk

Konsulat RP w Roenne
Konsul Honorowy: Roar Bendtsen Schou
Sandemansvej 6
3700 Roenne
tel. (+45) 56 95 25 22
fax. (+45) 56 95 25 23
e-mail: rb.schou@beck-liner.com

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Danii do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wy­jazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów EU/EOG”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się. Obywatele polscy mający udokumentowane środki utrzymania mogą pozostawać w Danii przez 6 miesięcy w celu poszukiwa­nia pracy. Podjęcie pracy, także sezonowej, wymaga stosowne­go zezwolenia. Szczegółowe informacje związane z procedurą uzyskiwania zezwolenia po pobyt i pracę udzielane są przez duński urząd imigracyjny (Udlandingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 Kobenhavn, tel. +45 35 36 6600; www.udlst.dk) oraz przez Ambasadę Królestwa Danii w Warszawie. Obszerne informacje dotyczące warunków podejmowania pracy w Danii można znaleźć również na stronach internetowych Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Kopenhadze (www. polcom.dk).

Zgodnie z przepisami unijnymi dozwolony jest przywóz towarów przeznaczonych do osobistego użytku (nie podlegających sprzedaży). Za taki uznaje się przywóz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, jeżeli nie przekraczają one następujących ilości: 10 l alkoholi mocnych (powyżej 22 proc.), 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. porto, sherry), 90 l wina stołowego (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu. Wyroby alkoholowe oraz tytoniowe nie mogą być przewożone przez osoby poniżej 16. roku życia. Wwóz lub wywóz środków płatniczych o wartości powyżej 15 000 EUR (ok. 112 500 DKK) należy zgłosić w urzędzie celnym (Toldskat). Obowiązują dość rygorystyczne przepisy dotyczące wwozu świeżej żywności, zwłaszcza mięsa i wędlin. Nie wolno wwozić m.in. surowego mięsa i ryb, produktów zawierających mięso wieprzowe, dziczyzny. Łączna waga produktów zwierzęcych wwożonych przez jedną osobę nie może przekraczać 1 kg. Osoby wwożące leki powinny zaopatrzyć się w zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ich stosowania. Zabroniony jest wwóz noży i scyzoryków sprężynowych, niezależnie od długości ostrza, oraz wszelkich innych noży o długości ostrza powyżej 7 cm.

Meldunek

Nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach turystycznych.

Komunikacja

Pomiędzy większymi miastami w kraju kursują samoloty. Funkcjonuje też dobrze rozwinięta sieć autobusów i szybkich pociągów. Między wyspami podróżować można promem.

Informacje dla kierowców

Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów w Danii. Samochód musi mieć tablice z numerem rejestracyjnym i znak kraju pochodzenia. Podczas pobytu turystycznego można poruszać się samochodem z polskimi numerami rejestracyjnymi (pobyt do 3 miesięcy). W przypadku pobytu stałego należy zarejestrować samochód w ciągu 14 dni. Wiąże się to z opłaceniem podatku rejestracyjnego, którego wysokość wynosi przeciętnie ok. 2/3 wartości rynkowej pojazdu (w przypadku nowego samochodu może sięgnąć nawet 180 proc. wartości). Obowiązkowy jest również przegląd techniczny pojazdu (przez Statens Bilinspektion) oraz wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej urzędu celnego i podatkowego (www.toldskat.dk). W przypadku pobytu czasowego nie przekraczającego 1 roku można zwrócić się z wnioskiem do Rigspolitiet (komendy głównej policji) o pozwolenie na czasowe używanie pojazdu na zagranicznych numerach rejestracyjnych (Rigspolitiet, Sagsbehandlersektionen; Landllystvej 34; 2650 Hvidovre, tel. 3648 1488 lub 3648 3333). Zielona karta nie jest wymagana. W Danii obowiązkowe jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Należy również zabrać ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu. Zarówno kierowcę, jak i pasażerów obowiązuje nakaz zapięcia pasów. Dzieci do lat 3 podróżują w specjalnych fotelikach samochodowych. Maksymalna prędkość na duńskich autostradach to 110 km/godz., w miastach – 50 km/godz., a na drogach poza terenami zabudowanymi – 80 km/godz. W wielu miejscach parkowanie wymaga umieszczenia zegara parkingowego za szybą (do nabycia na stacjach benzynowych). Przekraczanie przepisów ruchu drogowego podlega wysokim karom. Przy skręcie w prawo należy szczególnie uważać na rowerzystów nadjeżdżających z tyłu, gdyż mają oni bezwzględne pierwszeństwo.

Zdolności płatnicze

Posiadacze kart kredytowych mogą pobrać duńską walutę w bankomatach, znajdujących się w dostępnych i uczęszczanych miejscach. Międzynarodowe karty kredytowe (American Express, DINERS, EUROCARD, VISA, CIRRUS, MASTERCARD) są powszechnie uznawane w hotelach, restauracjach i sklepach, podobnie jak Euroczeki i czeki podróżne, które jednak najkorzystniej jest wymienić na miejscową walutę w bankach. Czeki osobiste nie są akceptowane.

Co zabrać ze sobą?

• Okulary przeciwsłoneczne, filtr ochronny • Ubranie przeciwdeszczowe • Śpiwór razem z pościelą (używanie samych śpiworów jest zabronione)

Jak dojechać

Polskie firmy przewozowe udostępniają turystom połączenia do następujących miast w Danii: Aalborg, Abenra, Arhus, Fredericia, Froslev, Gedser, Helsingor, Horsens, Kolding, Kopenhaga, Nykoping F., Odense, Olby, Randers, Ronnede, Skanderborg, Stensved, Vejle, Vordingborg. Z Warszawy do Kopenhagi dojechać można pociągiem (przez Berlin), a ze Świnoujścia promem.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Danii

Kultura

Wiecej o kulturze Danii

Zalecane szczepienia, higiena

Na terenie Danii nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, nie ma obowiązku szczepień. Przed wyjazdem osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia powinny zaopatrzyć się w oddziale NFZ właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania w Europejską Kartę Ubezpiecze­nia Zdrowotnego (EKUZ). Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl. EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. W zakres tych świadczeń nie wchodzi transport międzynarodowy chorego czy też, w przypadku zgonu, transport ciała do Polski. EKUZ należy okazywać każdorazowo podczas wizyty u lekarza rodzinnego (praktykującego w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia), w szpitalu etc. Usługi stomatologiczne są w większości przypadków pełnopłatne. Posiadacze EKUZ przy pierwszym zakupie leków otrzymują specjalną kartę, która winna być okazywana przy każdym kolejnym zakupie leków w celu wyliczenia kwoty refundacji. Poziom refundacji opłat za lekarstwa wyliczany jest na podstawie łącznej kwoty wydatków w ciągu roku. Refundacji dokonują urzędy gmin (kommunen). W odniesieniu do osób wymagających dializowania lub terapii tlenowej leczenie musi być ustalone wcześniej z właściwym szpitalem w Danii. Wiecej o zdrowiu w Danii

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Dania położona jest w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego morskiego. Wiecej o pogodzie w Danii

Kuchnia

Kuchnia duńska bazuje na różnego rodzaju mięsach (wieprzowinie, wołowinie, kurczakach, kaczce), rybach, ziemniakach, sosach, warzywach gotowanych i konserwowanych w zalewie octowej. Wiecej o kuchni w Danii

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

  Dania - filmy z wakacji
Wypłynięcie z Bornholmu
Dodane przez: petrosz
4/5
Komentarzy (0)
Dania - Bornholm
Dodane przez: petrosz
3/5
Komentarzy (0)
Bornholmskie krowy nie boja się rowerów
Dodane przez: petrosz
4/5
Komentarzy (0)
Dania - Bornholm - krówki
Dodane przez: petrosz
5/5
Komentarzy (1)
Dania - Bornholm - czas powrotu
Dodane przez: petrosz
2/5
Komentarzy (0)
  > Dania - wszystkie filmy z wakacji
Odyssei Forum Podr�nika

Dania - opowiadania i relacje z podróży


> Dania - więcej opowiadań i relacji


Dania - miasta

» Ærøskøbing
» Århus
» Aabenraa
» Aalborg
» Akirkeby
» Allinge-Sandvig
» Assens
» Augustenborg
» Birkerød
» Bjerringbro

   Dania - więcej miast

Królestwo Danii

Królestwo Danii

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Dania - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki