Strona główna » Brazylia

Brazylia

Zobacz więcej w National Geographic: Brazylia
Kup przewodnik NG »Brazylia

Brazylia - Oficjalna nazwa: Federacyjna Republika Brazylii
Brazylia - Ustrój: republika federacyjna
Brazylia - Stolica: Brasilia
Brazylia - Język: portugalski
Brazylia - Waluta: real (R$) = 100 centavos

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Brazylia - zdjęcia Brazylia - szczepienia, porady zdrowotne Brazylia - filmy z wakacji Brazylia - porady i wskazówki Brazylia - kuchnia, potrawy, alkohole
Brazylia - pogoda, temperatura, klimat Brazylia - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Brazylia - relacje i reportaże
Pod koniec XVIII w. nastąpił w Brazylii wzrost dążęń niepodległościowych. Regent portugalski książę Joao, ustanowił Brazylię królestwem, połączonym unią personalną z Portugalią. W 1822 jego syn Pedro zerwał zależność od Portugalii, proklamując niepodlegle cesarstwo Brazylii, na czele którego stanął jako Pedro I.

1864-1870 Brazylia wraz z Argentyną i Urugwajem wzięła udział w wojnie paragwajskiej. Okres do I wojny światowej był dla Brazylii, która wzięła w niej udział (od 1917) po stronie państw alianckich, okresem gospodarczego prosperity.

W 1964 zamach stanu, który zapoczątkował wieloletnie rządy wojskowych. Wydane 1964-1966 przez wojskową juntę rządzącą cztery tzw. akty instytucjonalne wprowadziły w Brazylii reżim autorytarny. 1982 za kadencji prezydenta J.B. de Oliveiry Figueiredo (1979-1985) doszło do pierwszych od 1964 demokratycznych wyborów parlamentarnych.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek/a>
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Co ze sobą zabrać?
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język portugalski, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Brazylii mieszka 181 991 737 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 21 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Boliwii wynosi 8 511 965 km².
Strefa czasowa: Brazylia Wschodnia GMT -3.00
Brazylia - Amazonia GMT -4.00
Brazylia Zachodnia GMT -5.00

Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów

Kod telefoniczny +55
190 – Police
192 – Ambulance
193 – Firefighters

Elektryczność

Elektryczność: 110 (głównie stany północne) i 220V (stany centralne i południowe) / 60 Hz

Przepisy prawne

Za nielegalny wwóz i wywóz narkotyków grozi kara pozbawienia wolności od 4 do 12 lat, w szczególnych przypadkach kara może sięgnąć nawet 25 lat pozbawienia wolności. Ze względu na działalność zorganizowanych grup przestępczych, w tym także polskich, należy zachować szczególną ostrożność, unikać łatwego zarobku, przyjmowania przesyłek, pakunków lub toreb od przypadkowych osób. W Brazylii obowiązuje bardzo rygorystyczne ustawodawstwo ochrony środowiska. Osoby planujące indywidualne zwiedzanie obszarów szczególnie chronionych (przede wszystkim rezerwaty Indian i rezerwaty przyrody) powinny wcześniej uzyskać szczegółowe informacje o zasadach przebywania w tych regionach. Ścisłą ochroną objęte są flora i fauna.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia nie są obowiązkowe, ale zaleca się wykupienie polis indywidualnych w firmach o międzynarodowej renomie. Ubezpieczenie polskiej firmy nie mającej przedstawiciela na kontynencie południowoamerykańskim może nie być honorowane. Ważne jest, aby ubezpieczenie obejmowało całkowite koszty leczenia i transportu medycznego na obszarze całego kraju. Wypożyczając samochód, we własnym intere­sie należy bezwzględnie wykupić pełne ubezpieczenie. Wielu kierowców w Brazylii nie ma ubezpieczenia OC i w efekcie odzyskanie kosztów naprawy od sprawcy wypadku może być niemożliwe nawet na drodze sądowej.

Bezpieczeństwo

W miastach trzeba zachować szczególną ostrożność. Dotyczy to przede wszystkim Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salwadoru i Recife. Zagrożenie przestępczością pospolitą jest bardzo duże. Częste są się napady z bronią w ręku i porwania dla okupu, w tym również turystów zagranicznych. Ofiary powinny dla własnego bezpieczeństwa oddać posiada­ne przedmioty, nie stawiać oporu, nie prowokować. Należy unikać bocznych ulic oraz dzielnic uważanych za niebezpieczne, w tym tzw. faveli – dzielnic powstających na dziko (w większości dużych miast), oraz okolic dworców autobusowych i kolejowych. W większości stanów Brazylii posiadanie broni jest legalne. Nie należy poruszać się w nocy – jeżeli już zaistnieje taka konieczność, najlepiej szukać miejsc uczęszczanych i oświetlonych, patrolowanych przez policję. Choć największe ryzyko jest po zmroku i nad ranem, napad może się również zdarzyć w biały dzień. Należy zachować ostrożność, gdy ktoś nieznajomy proponuje pomoc lub podwiezienie. Zaleca się korzystać wyłącznie z usług taksówkarzy zrzeszonych w korporacjach. Nie należy nosić przy sobie kosztowności i cennych przedmiotów, szczególnie w miejscach odwiedzanych tłumnie przez turystów, jak np. plaża Copacabana w Rio de Janeiro. Ważne dokumenty i większe sumy pieniędzy lepiej deponować w hotelowych sejfach. W większych ośrodkach turystycznych działa policja turystyczna DEATUR, której obowiązkiem jest udzielanie pomocy turystom, którzy padli ofiarą przestępstw lub wypadków. W przypadku kradzieży należy natychmiast udać się na policję i żądać wydania protokołu policyjnego (boletin de ocorrencia), co ułatwi uzyskanie ewentualnego odszkodowania.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Federacyjnej Republiki Brazylii
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa
tel. 617 48 00; fax 617 86 89
e-mail: brasil@brasil.org.pl
Internet: www.brasil.org.pl

Ambasada RP
SES - Avenida das Naçoes, Qd. 809 Lote 33
70.423-900 Brasilia-D.F. Caixa Postal 07/0263
tel. (0-055 61) 3443-34-38, 3242-92-73
fax. 3242-85-43
e-mail: embpolon@terra.com.br
www: www.polonia.org.br

Wydział Konsularny
adres - j.w.
e-mail: polkons@zaz.com.br

Konsulat Generalny RP w Sao Paulo
Rua Monte Alegre, 1791
CEP 05014-002, Sao Paulo, SP
tel. (0-05511) 367 -23 - 778, 367 - 25 778 fax. (0-05511) 387 - 11 - 921
e-mail: polonia@dialdata.com.br

Konsulat Generalny RP w Rio de Janeiro
Praia de Botafogo 242, 9 andar
Rio de Janeiro - RJ - Cep: 22250-040
tel. (0 05521) 2551 - 80 - 88, 2551 - 80 - 47
fax. 2552 - 50 - 93
e - mail: konsulatrj@terra.com.br

Konsulat Generalny RP w Kurytybie
Rua Agostinho Leăo Júnior 234
80.030-110 Curitiba-PR. Brasil CxP. 2366
tel. (0055-41) 30194662; fax (0055-41) 30197909
e-mail: polconsu@mps.com.br

Konsulat RP w Belo Horizonte
Rua Fernandes Tourinho 718 ap. 1601, CEP: 30.112-902 Belo Horizonte- M.G.
Konsul Honorowy: Jerzy Markiewicz (portugalski, hiszpański, angielski, polski)
tel. (0 -05531) 3282-55 - 69, fax. 3281 6826
e-mail: mgmconpl@cdlnet.com.br
godziny przyjęć: 9.00 - 12.00 i 14.00 - 16.00

Konsulat RP w Vitorii
Konsul Honorowy: Adam Emil Czartoryski (portugalski, polski)
Rua Lauro Soares Machado, casa 12,
Mata do Praia Vitoria E.S - CEP 29025 - 110, Brasil
tel / fax (0.055 27) 3345 - 38 - 02

Konsulat RP w Erechim
Konsul Honorowy: Maria Vanda Krepinski – Groch (portugalski, polski)
Rua Euclides Cunha 114, Erechim - RS, CEP: 89.700-00 Brasil
Tel. / Fax. (0-055 54) 321-46-49
e-mail: vandagroch@via-rs.com.br

Konsulat Honorowy RP w Recife
Av. Prof. José dos Anjos, 569
52.110-130 Tamarineira, Recife, PE
Fax. (0 - 055 81) 3431 - 0026
ztbmorais@hotmail.com

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy przybywający do Brazylii jako turyści na okres do 90 dni w roku są zwolnieni z obowiązku wizowego. Wniosek o przedłużenie prawa pobytu w celach turystycznych ponad 90 dni można złożyć w policji federalnej (Policia Federal), najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu. Przedłużenie na dalsze 90 dni jest udziela­ne w zasadzie automatycznie po wniesieniu opłaty skarbowej (ok. 10 USD). W razie stwierdzenia nielegalnego pobytu policja federalna nakazuje obcokrajowcowi opuszczenie kraju w ciągu 8 dni i obciąża go karą grzywny w wysokości ok. 300 USD (zapłacenie grzywny jest warunkiem wydania pozwolenia na ponowny wjazd do Brazylii). Cudzoziemiec, który nie zastosuje się do nakazu opuszczenia Brazylii, może zostać aresztowany na okres do 60 dni, z możliwością przedłużenia o dalsze 60 dni, aż do deportacji. Od obywateli polskich zamierzających podjąć działalność zarobkową lub osiedlić się na stałe wymagane są odpowiednie wizy. Uzyskanie wizy z prawem do pracy jest trudne (pracodawca musi zagwarantować cudzoziemcowi m.in. płacę na poziomie powyżej 3000 USD miesięcznie). Przyjęcie na studia potwierdzone przez uczelnię jest podstawą wydania wizy studenckiej na okres nauki. Karta stałego pobytu jest wydawa­na automatycznie osobie będącej członkiem najbliższej rodziny obywatela brazylijskiego. Paszport musi być ważny minimum 180 dni od dnia przekroczenia granicy. Przy przekraczaniu brazylijskiej granicy podróżujący otrzymuje kartę wjazdu. Należy ją bezwzględnie zachować i przechowywać w innym miejscu niż paszport, gdyż w razie utraty lub uszkodzenia paszportu tylko na jej podstawie można opuścić Brazylię. Służby graniczne mogą żądać okazania biletu powrotnego, jak również zaświadczenia o środkach finansowych na pokrycie kosztów pobytu (karty kredytowe, czeki podróżne bądź gotówka).

Przy wwozie i wywozie waluty do 4000 USD nie ma obowiązku wypełniania deklaracji celnej. Wwiezienie wyższej kwoty należy zadeklarować. Dewizy powyżej 4000 USD można wywieźć tylko do wysokości zgłoszonej uprzednio kwoty. Podczas odprawy celnej należy wypełnić odpowiednią deklarację i okazać ją służbom celnym. Jeśli deklaracja nie zgadza się ze stanem faktycznym, wymierzana jest kara finansowa. Bezcłowo można wwozić upominki do łącznej wartości 500 USD. Przewożona żywność powinna mieć pieczęć kontroli sanitarnej. Aby legalnie wywieźć okazy flory i fauny oraz produkty wykonane ze skóry zwierząt chronionych, trzeba mieć specjalną zgodę kompetentnych władz. Zaleca się kupowanie pamiątek, zwłaszcza wykonanych z piór ptaków, skór, kości i innych surowców zwierzęcych, wyłącznie w sklepach, najlepiej należących do którejś z fundacji ochrony środowiska, np. FUNAI (Fundação Nacional do Indio – Narodowa Fundacja Indian). Wydają one odpowiednie zaświadczenia lub/i ra­chunki mogące uchronić turystę przed kłopotami na granicy. Obowiązuje bezwzględny zakaz wywożenia zwierząt dzikich i gatunków chronionych (dotyczy to również ryb i owadów!), a także zwierząt domowych bez specjalnego zezwolenia. Każda próba wywiezienia zwierząt bez pozwolenia jest traktowana przez służby graniczne jako przemyt. W Brazylii nie ma ogólnokrajowego podatku VAT i prawodawstwo nie przewiduje zwrotów podatków zapłaconych przez podróżującego.

Meldunek

Nie ma obowiązku meldunkowego.

Komunikacja

Nie ma istotnych ograniczeń w podróżowaniu po kraju z wyjątkiem rezerwatów przyrody i rezerwatów Indian, do których wjazd jest możliwy jedynie na podstawie specjalnego zezwolenia. Znaczne tereny są własnością prywatną i są zazwyczaj oznakowane (Propriedade privada, Fazenda). W Brazylii głównymi środkami transportu są autobusy i samoloty. Komunikacja lotnicza jest bardzo rozbudowana (lotniska lokalne, połączenia liniowe, taksówki powietrzne), ale bilety lotnicze są znacznie droższe niż w Europie. Sieć połączeń autobusowych między stanami jest dobrze rozwinięta, bilety są stosunkowo tanie, należy jednak pamiętać, że zdarzają się napady rabunkowe na autobusy, szczególnie podczas nocnych kursów. Z uwagi na zagrożenie przestępczością pospolitą należy zrezygnować z podróżowania po Brazylii autostopem. Wybierając noclegi, warto zachować dużą ostrożność i kierować się wskazówkami przewodników międzynarodowych lub zaufanych przewodników brazylijskich. Znajomość języków obcych jest bardzo słaba, poza hotelami i dużymi miastami można się porozumieć praktycznie tylko w języku portugalskim.

Informacje dla kierowców

W Brazylii wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy. Dodatkowo wskazane jest posiadanie tłumaczenia tego dokumentu na język portugalski. Wypadki drogowe w Brazylii zdarzają się często, należy zatem zachować ostrożność i unikać jazdy po zmroku.

Co zabrać ze sobą?

• Lekkie, bawełniane ubranie • Okulary przeciwsłoneczne, filtr ochronny, kapelusz do ochrony przed słońcem • Środek przeciw owadom

Jak dojechać

Brazylia jest bardzo dobrze połączona lotniczo z wieloma miastami świata, samochodem, autobusem lub pociągiem można natomiast dotrzeć bez większych problemów z krajów ościennych.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Brazylii

Kultura

W okresie karnawału zamknięta jest większość urzędów. Wiecej o kulturze Brazylii

Zalecane szczepienia, higiena

Nie wymaga się szczepień od osób przybywających z Europy. Szczepienie przeciw żółtej febrze jest jednak szczególnie wskazane dla turystów podróżujących po Amazonii i interiorze Brazylii, a świadectwa szczepień przeciw żółtej febrze wymagane są od osób wjeżdżających do Brazylii z krajów dotkniętych tą chorobą (wg władz brazylijskich dotyczy to głównie sąsiednich państw amazońskich, np. Wenezueli i Kolumbii). Szczepień należy dokonać co najmniej na 10 dni przed przekroczeniem granicy. Pożądane jest również szczepienie przeciw chorobom okresowym, m.in. cholerze. W porze deszczowej wzrasta liczba zachorowań na dengę (groźny rodzaj grypy afrykańskiej, zdarzają się przypadki śmiertelne) oraz malarię. Na obszarze tropikalnym Brazylii należy wystrzegać się picia nie przegotowanej wody. Notuje się także wysoką liczbę zachorowań na AIDS. Przychodnie i szpitale publiczne są bezpłatne, ale poziom ich usług bywa niski. Znacznie wyższy standard oferują prywatne placówki służby zdrowia. Koszty leczenia i leków są wysokie. Doba leczenia w szpitalu prywatnym kosztuje ok. 100–200 USD (bez opatrunków, badań, analiz). Koszt wizyty u lekarza ogólnego wynosi ok. 40–70 USD, wizyta u specjalisty jest odpowiednio droższa. Wiecej o zdrowiu w Brazylii

Klimat, pogoda, średnie temperatury

W strefie klimatów równikowych znajduje się około 90% powierzchni Brazylii. W strefie tej można wyróżnić trzy regiony klimatyczne: - równikowy wybitnie wilgotny - Nizina Amazonki - podrównikowy wilgotny - Wyżyna Gujańska, Mato Grosso, centrum Wyżyny Brazylijskiej - podrównikowy suchy - północno - wschodnia część Wyżyny Brazylijskiej Wiecej o pogodzie w Brazylii

Kuchnia

Kuchnia brazylijska słynie przede wszystkim z obfitości podawanych posiłków. W sztuce kulinarnej Brazylijczyków dominują mięsa i niezbędne do ich serwowania sosy. Sosy przyrządzane w Brazylii mają intensywne saki i często są pikantne a nawet bardzo pikantne. Brazylijczycy nie przepadają zaś za pikantnymi daniami. Wiecej o kuchni w Brazylii

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

  Brazylia - filmy z wakacji
Maracana
Dodane przez: Leszek Wasilewski
Komentarzy (0)
  > Brazylia - wszystkie filmy z wakacji
Odyssei Forum Podr�nika

Brazylia - opowiadania i relacje z podróży


> Brazylia - więcej opowiadań i relacji


Brazylia - miasta

» Aracaju
» Bagé
» Belém
» Belo Horizonte
» Boa Vista
» Brasília
» Campinas
» Campo Grande
» Caruaru
» Caxias do Sul

   Brazylia - więcej miast

Federacyjna Republika Brazylii

Federacyjna Republika Brazylii

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Brazylia - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki