Strona główna » Bangladesz

Bangladesz

Zobacz więcej w National Geographic: Bangladesz
Kup przewodnik NG »Bangladesz

Bangladesz - Oficjalna nazwa: Ludowa Republika Bangladeszu
Bangladesz - Ustrój: republika
Bangladesz - Stolica: Dhaka
Bangladesz - Język: bengalski
Bangladesz - Waluta: 1 taka (Tk) = 100 poisha

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Bangladesz - zdjęcia Bangladesz - szczepienia, porady zdrowotne Bangladesz - filmy z wakacji Bangladesz - porady i wskazówki Bangladesz - kuchnia, potrawy, alkohole
Bangladesz - pogoda, temperatura, klimat Bangladesz - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Bangladesz - relacje i reportaże
Do 1947r. Bangladesz wchodził w skład Indii. W tymże roku został włączony do zacofanej gospodarczo części Pakistanu (Pakistan Wschodni), co spowodowało powstanie ruchu narodowego Bengalczyków, którego przywódcą był M. Rahman.

W 1971r. rozpoczęły się partyzanckie walki zbrojne poparte przez część sił regularnej armii pakistańskiej. Ruch wyzwoleńczy Bengalczyków poparły Indie. Wojska indyjskie wkroczyły na terytorium Pakistanu Wschodniego. Po kapitulacji wojsk pakistańskich proklamowano Dakkę stolicę Bangladeszu i sytuacja w kraju uległa normalizacji. Powołany wówczas rząd stawiał sobie za cel zbudowanie państwa o ustroju socjalistycznym.

W 1975r. miał miejsce zamach stanu, rozwiązano parlament i zakazano działalności partiom politycznym. W kolejnych latach sytuacja wewnętrzna kraju była bardzo nieustabilizowana, miały miejsce kilkakrotne przewroty wojskowe.

W 1991r. odbyły się wolne wybory, w wyniku których powrócono do demokratycznych form sprawowania władzy. Prezydentem od 1996r. jest Shahabuddin Ahmed, a premierem Sheikh Hasina.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język bengalski, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Bangladeszu mieszka 147 365 352 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 1023 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Bangladeszu wynosi 144 000 km².
Strefa czasowa: GMT +6.00

Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów

Kod telefoniczny +880

Elektryczność

Elektryczność: 220V / 50 Hz

Przepisy prawne

Przemyt oraz posiadanie narkotyków podlegają wysokim karom (do kary śmierci włącznie). Należy zdecydowanie odrzucać „atrakcyjne” oferty nabycia narkotyków, składane najczęściej cudzoziemcom przez pokątnych handlarzy w centrach dużych miast. Zdarza się też tzw. sprzedaż kontrolo¬wana, a konsekwencje przyłapania nabywcy narkotyku na gorącym uczynku mogą okazać się niewyobrażalnie ciężkie i zawsze traktowane są z całą surowością prawa.

Ubezpieczenia

Obcokrajowcy nie mają obowiązku posiadania ubezpieczeń komunikacyjnych. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych nie są uznawane. Na czas pobytu można się ubezpieczyć w miejscowych firmach ubezpieczeniowych.

Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością jest wysokie. Należy zachować szczególne środki ostrożności, a w nocy unikać przebywania w niektórych dzielnicach dużych aglomeracji. Często zdarzają się napady na ludzi, mieszkania, rezydencje, samochody i autobusy (przede wszystkim w miejskich liniach nocnych oraz dalekobieżnych i w pociągach). Zagrożenie potęgują także walki między głównymi ugrupowaniami politycznymi, które często przybierają formy działań terrorystycznych. Akty przemocy i wandalizmu towarzyszą również formalnie ogłaszanym, paraliżującym cały kraj strajkom generalnym (tzw. hartale).

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Ludowej Republiki Bangladeszu
2596 CG The Hague, 39, Wassenaarseweg
tel. (0-0 31 70) 3283722, 3283524

Nie ma polskiej placówki dyplomatycznej. Bangladesz podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w New Delhi (Indie). W Chittagongu rezyduje konsul honorowy RP.

Konsulat Honorowy RP w Chittagongu
Konsul Honorowy: Mumtaz Uddin Ahmed
"Commercial Court"
95 Agrabad Commercial Area
Chittagong - 4100
tel: + 880 (31) 72 15 23
fax. + 880 (31) 71 00 66
e-mail: plctg@abnetbd.com
agrance@gononet.com

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy udający się do Bangladeszu, zarówno ci, którzy zamierzają tam się zatrzymać, jak i przejeżdżający tranzytem, objęci są obowiązkiem wizowym. Ze względu na brak przedstawicielstwa dyplomatycznego Bangladeszu w Polsce wnioski wizowe należy składać w ambasadzie tego kraju w Berlinie (jej kompetencje terytorialne obejmują Polskę). Teoretycznie możliwe jest również aplikowanie w innych misjach dyplomatycznych Bangladeszu, ale należy liczyć się z odmową rozpatrzenia wniosku i skierowaniem do Berlina. Wizy pobytowe wydawane są z ważnością do 6 miesięcy (w tym do 90 dni pobytu, licząc od dnia wjazdu). Nie ma możliwości uzyskania wizy w punktach granicznych. W trakcie pobytu można na miejscu przedłużyć ważność wizy na okres ponad 90 dni w głównym urzędzie imigracyjnym i paszportów w Dhace. Jeśli planuje się w ciągu krótkiego czasu powrócić do Bangladeszu, można uzyskać tzw. wizę powrotną, zezwalającą na powtórny wjazd na terytorium tego kraju. Z zasady nie wydaje się wiz wielokrotnych, z wyjątkiem wiz dla biznesmenów oraz innych grup zawodowych; są one wydawane na podstawie rekomendacji właściwych ministerstw, dużych, liczących się podmiotów gospodarczych itp. Dokumenty wymagane do uzyskania wizy turystycznej to: paszport, aplikacja i dwa zdjęcia, bilet lotniczy lub jego rezerwacja, rezerwacja hotelu, ubezpieczenie. Przy aplikowaniu o wizę biznesową należy dołączyć zaproszenie od firmy z Bangladeszu. Opłata za wydanie wizy tego kraju w Indiach wynosi 765 INR (równowartość ok. 18 USD). Czas oczekiwania na wydanie wizy wynosi 24 godziny. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe – minimum 6 miesięcy: powinien być dłuższy od planowanego okresu podróży, łącznie z pobytem w Bangladeszu. Przy wjeździe nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, niemniej podróżny winien mieć zarówno bilet, jak i inne dokumenty ważne na dalszą podróż lub powrót. Wymagane jest posiadanie wystarczających środków finansowych na okres pobytu, jednak ich wysokość nie jest dokładnie określona.

Przepisy dewizowe nie nakładają ograniczeń co do wwozu obcych walut w postaci gotówki, czeków podróżnych, kart kredytowych. Jednakże kwoty powyżej 5000 USD należy zgłosić, wypełniając walutową deklarację celną poświadczaną przez celnika. Przy wyjeździe z Bangladeszu turysta może wywieźć całą zadeklarowaną przy wjeździe kwotę, pomniejszoną o dokonane w trakcie pobytu wydatki. Do Bangladeszu bez opłat celnych można wwieźć przedmioty osobistego użytku (ubranie, bieliznę, obuwie, przybory toaletowe), w tym biżuterię osobistą o wartości nie przekraczającej 3000 BDT (ok. 50 USD). Bez cła można z kolei wywieźć wyroby miejscowego rękodzieła i pamiątki (z wyjątkiem antyków i dzieł o wartości historycznej) o wartości nie przekraczającej 3000 BDT. Dozwolone jest bezcłowe wwiezienie do Bangladeszu 1 l alkoholu i 200 szt. papie­rosów na potrzeby własne.

Meldunek

Nie ma formalnego obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców przebywających w kraju tymczasowo. W kwestionariuszach, które należy wypełnić przy wjeździe i wyjeździe, trzeba jednak podać adres pobytu.

Informacje dla kierowców

W Bangladeszu nie uznaje się obcych dokumentów zezwalających na prowadzenie pojazdów mechanicznych, w tym również międzynarodowego prawa jazdy. Cudzoziemiec legitymujący się zagranicznym prawem jazdy zdaje test, który uprawnia go do uzyskania miejscowego dokumentu z rocznym terminem ważności. Jednak z uwagi na specyfikę lokalnego ruchu drogowego (ruch lewostronny, powszechne nieprzestrzeganie przepisów, fatalny stan dróg) zaleca się korzystanie z niedrogich usług kierowców miejscowych.

Zdolności płatnicze

Wymiany walut dokonują banki oraz prywatne kantory. W większości sklepów, poza supermarketami, ceny nie są podawane, co oznacza, że dozwolone jest targowanie się (na bazarach jest to wręcz dobrze widziane).

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Bangladeszu

Kultura

Turystom zaleca się respektowanie miejscowych norm obyczajowych i religijnych przez stosowne zachowanie oraz noszenie odpowiedniego ubioru (niewskazane jest noszenie zbyt skąpych strojów). Bangladesz jest krajem muzułmańskim o stosunkowo dużym stopniu tolerancji, a miejscowa ludność znana jest z wyrozumiałego i przyjaznego traktowania cudzoziemców. Jednak z uwagi na specyficzną sytuację kobiet i ich ograniczony udział wżyciu publicznym podróżujące samotnie cudzoziemki mogą być narażone na nieprzyjemności (nagabywanie przez mężczyzn). Wiecej o kulturze Bangladeszu

Zalecane szczepienia, higiena

Bangladesz leży w strefie gorącego, wilgotnego klimatu tropikalnego i zaliczany jest do grupy krajów wysokiego ryzyka zachorowań. Każdy turysta przybywający do Bangladeszu winien mieć ważną międzynarodową kartę szczepień. W praktyce służby graniczne nie żądają jej okazania, natomiast wymagane są szczepienia przeciwko żółtej febrze od cudzoziemców przybywających z obszarów występowania tej choroby. Dla własnego bezpieczeństwa podróżnym zale­ca się szczepienia przeciwko tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby (typu A i B) oraz wirusowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Należy mieć ważne szczepienie przeciwko poliomyelitis (choroba HeinegoMedina). Występuje poważne zagrożenie chorobami inwazyjnymi i zakaźnymi: malarią, dengą, tężcem, biegunkami zakaźnymi, różnymi odmianami żółtaczki (typu A i B); zagrożenie to jest zwielokrotnione przez brak higieny, złe warunki komunalne i niski poziom służby zdrowia. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia cholery (szczególnie w okresach rokrocznie powtarzających się w tym kraju powodzi). Częste są również zakażenia pasożytnicze (ameba, lamblia, robaczyce) czy bakteryjne. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowań, powinno się przestrzegać się higieny. Należy używać wody filtrowanej i gotowanej, dokładnie myć warzywa i owoce w specjalnych roztworach, unikać przebywania w miejscach, gdzie jest dużo komarów (szczególnie wieczorem i nocą). Zaleca się spanie pod moskitierą. Ochrona przed malarią konieczna jest przez cały rok, mimo że w sezonie letnim komarów jest zdecydowanie mniej. W stolicy można skorzystać z opieki medycznej w prywatnych klinikach i szpitalach zatrudniających lekarzy wykształconych za granicą (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Japonia), jednak z reguły nie są one wyposażone w wysokiej jakości sprzęt i aparaturę medyczną. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi od 4 do 10 USD, w zależności od formalnych kwalifikacji lekarza (specjalista, doktor, profesor itd.) i rodzaju szpitala. Koszt rutynowych badań analitycznych waha się od 10 do 20 USD – zależy od miejsca ich wykonywania i gwarantowanej wiarygodności wyników. Dzień pobytu w szpitalu kosztuje od ok. 10 USD (sala ogólna) do 50–70 USD (oddzielny pokój). Na dobrym poziomie są usługi stomatologiczne w klinikach dentystycznych prowadzonych przez cudzoziemców; koszt plomby to wydatek ok. 30–40 USD. Apteki są dobrze zaopatrzone w lekarstwa dostępne bez recept. Wiecej o zdrowiu w Bangladeszu

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Bangadesz połozony jest w strefie klimatu zwrotnikowego wybitnie wilgotnego. Wiecej o pogodzie w Bangladeszu

Kuchnia

Sztuka kulinarna tego państwa bazuje, podobnie jak kuchnia hinduska na ryżu (znanych jest tu bardzo wiele sposobów jego przyrządzania). Podobnie jak w Indiach, rozpowszechniony jest tu wegetarianizm, a dania często komponowane są z fasoli, grochu, soczewicy i owoców. Wiecej o kuchni w Bangladeszu

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

Odyssei Forum Podr�nika

Bangladesz - opowiadania i relacje z podróży


> Bangladesz - więcej opowiadań i relacji


Bangladesz - miasta

» Ćittagong
» Dhaka
» Khulna

   Bangladesz - więcej miast

Ludowa Republika Bangladeszu

Ludowa Republika Bangladeszu

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Bangladesz - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki