Strona główna » Azerbejdżan

Azerbejdżan

Zobacz więcej w National Geographic: Azerbejdżan
Kup przewodnik NG »Azerbejdżan

Azerbejdżan - Oficjalna nazwa: Republika Azerbejdżanu
Azerbejdżan - Ustrój: republika
Azerbejdżan - Stolica: Baku
Azerbejdżan - Język: azerski
Azerbejdżan - Waluta: 1 manat = 100 gopików

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Azerbejdżan - zdjęcia Azerbejdżan - szczepienia, porady zdrowotne Azerbejdżan - filmy z wakacji Azerbejdżan - porady i wskazówki Azerbejdżan - kuchnia, potrawy, alkohole
Azerbejdżan - pogoda, temperatura, klimat Azerbejdżan - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Azerbejdżan - relacje i reportaże
W 1806 roku Azerbejddżan został podbity przez Rosję. W 1918 roku ogłosił niepodległość, by w 1920 roku zostać wchchłoniętym przez Związek Radziecki. W 1991 roku, po upadku ZSRR, kraj ponownie ogłosił niepodległość. Konflikt pomiędzy Azerbejddżanem i Armenią dotyczący Nagornego Karabachu pozostaje wciąż nnierozwiązany.

Także kwestie praw do ropy w regionie Morza Kaspijskiego sa wciąż niejasne. Podczas konfliktu w Nagornym Karabachu Ormianie ogłosili niepodległość i zajęli blisko 20% powierzchni kraju, wypędzając z zajętych obszarów ponad 750 tysięcy Azerów. Obie strony starają się przestrzegać zawieszenia broni, do którego doprowadziła rosyjska mediacja w maju 1994 roku.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny
Elektryczność
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język azerski, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Azerbejdżanie mieszka 7 911 974 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 91 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Azerbejdżanu wynosi 86 600 km².
Strefa czasowa: GMT + 4.00

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +994

Elektryczność

Elektryczność: 220V / 50 Hz

Przepisy prawne

Surowo karane (od 7 do 15 lat więzienia) jest posiadanie i przewóz narkotyków oraz handel nimi. Identyczna kara grozi za handel bronią i jej posiadanie. Za handel materiałami radioaktywnymi i ich przemyt grozi kara 2–4 lat więzienia. Nie ma możliwości odbycia kary więzienia w Polsce. Osoby przyjmujące leki psychotropowe podczas podróży muszą mieć zaświadczenie lekarskie.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia osobowe nie są obowiązkowe. Honorowane są polisy zdrowotne międzynarodowych towarzystw ubezpieczeniowych.

Bezpieczeństwo

Azerbejdżan jest krajem bezpiecznym. Zagrożenie przestępczością pospolitą jest niewielkie. Kradzieże samochodów, napady i rabunki są rzadkością. Władze sugerują jednak, by w Baku obcokrajowcy powstrzymywali się od samotnych nocnych odwiedzin dyskotek i miejsc rozrywki, z wyjątkiem prestiżowych hoteli Hyatt Regency, Hyatt Park, Grand Europa, ISR Plaza, Azerbaijan i Crescent Beach Hotel, a także Bakijskie­go Centrum Rozrywki (Baki Aylence Merkezi). Ogólnie rzecz biorąc, poziom bezpieczeństwa jest wysoki. Jednak ze względu na dynamiczną sytuację w najbliższym sąsiedztwie (Czeczenia, Irak) oraz w samym Azerbejdżanie (konflikt karabaski) trudno o prognozy wydarzeń na okres dłuższy niż kilka tygodni.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Republiki Azerbejdżańskiej
ul. Zwycięzców 12, 03-941 Warszawa
tel. 616 21 88, 617 67 28
fax 616 19 49
e-mail: Info@azer-embassy.pl

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy udający się do Azerbejdżanu muszą mieć wizę. Można ją uzyskać w Ambasa­dzie Republiki Azerbejdżańskiej w Warszawie (03941, ul. Zwycięzców 12, tel. 617 67 28 i 616 21 88, faks 616 19 49, email: info@azerembassy.pl), a także we wszystkich azerbejdżańskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych za granicą, np. w Kijowie, Moskwie, Wiedniu, Berlinie, Bukareszcie, Ankarze, Stambule czy Tbilisi. Jednokrotna wiza pobytowa kosztuje 40 USD, tranzy­towa – 20 USD. Można uzyskać wizę także na lotnisku w Baku (maksymalnie na 30 dni): po przylocie należy wypełnić ankietę i dołączyć jedną fotografię (ankietę można pobrać ze strony internetowej Ambasady RP w Baku: www.embpol.azeurotel.com/visa_ az.pdf). Nie wydaje się wiz na przejściach morskich, drogowych i kolejowych. W razie potrzeby wizę pobytową można przedłużyć do jednego roku w MSZ w Baku (opłata wynosi 250 USD). Termin ważności paszportu przy wjeździe do Azerbejdżanu nie jest określony (zwyczajowo nie powinien być krótszy niż 6 miesięcy). Nie jest wymagane posiadanie biletu powrotnego ani określonej sumy pieniędzy na każdy dzień pobytu. Politykę wizową azerbejdżańskich władz należy określić jako liberalną i otwartą.

Nie ma ograniczeń we wwożeniu gotówki do sumy stanowiącej odpowiednik 2000 USD, konieczne jest natomiast jej zadeklarowanie (można nie deklarować sum mniejszych niż 500 USD). Przy wwozie ponad 2000 USD w gotówce na przejściach granicznych pobierany jest podatek w wysokości 1 proc. od deklarowanej sumy. Należy również zadeklarować wszelkie cenne rzeczy (komputery przenośne, dzieła sztuki, wyroby jubilerskie itp.). Przy wywozie dywanów, przedmiotów antykwarycznych, dzieł sztuki i wyrobów jubilerskich konieczne jest przedstawienie ich certyfikatów (wystawia je Ministerstwo Kultury, w uzyskaniu certyfikatu pomocy udzielają wyspecjalizowane salony sprzedaży) oraz rachunków. Dozwolony jest wywóz do 0,6 kg czarnego kawioru (w jednym oryginalnym opakowaniu – w praktyce dostępne są opakowania o objętości najwyżej 0,5 kg).

Meldunek

Cudzoziemiec przybywający do Azerbejdżanu na okres do 15 dni ma obowiązek wypełnić i złożyć w miejscu pobytu podanie – ankietę rejestracyjną wraz z fotografią. Osoba, która zamierza przebywać w Azerbejdżanie dłużej, powinna przejść w miejscu zamieszkania procedurę rejestracyjną. W tym celu należy przedłożyć w terytorialnej jednostce MSW paszport z ważną wizą, przydział na mieszkanie lub inny dokument uprawniający do korzystania z lokalu albo pisemne oświadczenie zapraszającego o udostępnieniu swojego mieszkania cudzoziemcowi. Przepisy meldunkowe, zwłaszcza przy krótszych pobytach, nie są zbyt rygorystycznie egzekwowane, jednak w przypadku wzrostu napięcia w regionie sytuacja ta może się zmienić.

Komunikacja

Planując podróż po regionie Kauka­zu Południowego, należy pamiętać, że niektóre przejścia graniczne są zamknięte dla obcokrajowców. Nie jest możliwy wjazd drogą lądową do Azerbejdżanu z Rosji (ani przejazd w drugą stronę; granicę tę mogą przekraczać tylko obywatele WNP). Z uwagi na nie uregulowany konflikt wokół Górskiego Karabachu zamknięta jest granica Azerbejdżanu z Armenią. Między tymi państwami nie funkcjonuje też komunikacja lotnicza, nie ma bezpośredniej wymiany pocztowej ani łączności telefonicznej. Cudzoziemcy mogą korzystać z obu przejść granicznych między Azerbejdżanem a Gruzją (przejście kolejowe i drogowe w okolicach gruzińskiego miasta Rustawi, tzw. Czerwony Most, oraz drogowe Bałakany–Łagodechi), z dwóch przejść między Azerbejdżanem a Iranem (Astara oraz Dżulfa w Nachiczewanie), a także z jedynego przejścia granicznego z Turcją (Sadarak w Nachi­czewanie). Otwarta pozostaje granica morska (rejsy z Baku do Aktau w Kazachstanie i Turkmenbaszy w Turkmenii oraz nieregularne do Bandare Anzali w Iranie; uwaga: rozkład rejsów bywa traktowany przez kapitanów poszczególnych jednostek czysto orientacyjnie). W podróżowaniu po kraju występują ograniczenia. Górski Karabach oraz pas ziemi wokół niego – m.in. powiaty (rejony) Gubadły, Zangilan, Dżebraił, Fizuli, Chodżabend, Agdam, Kelbadżar i Laczyn, łącznie ok. 20 proc. powierzchni kraju – znajdują się pod faktyczną kontrolą Ormian i nie ma tam wjazdu. Technicznie możliwe jest dostanie się do Karabachu od strony Armenii, lecz władze Azerbejdżanu stanowczo przed taką podróżą przestrzegają. Wiza nie uznawanej w świecie tzw. Republiki Górskiego Karabachu w paszporcie turysty może uniemożliwić późniejszy wjazd do Azerbejdżanu. Niedostępna jest również ta część pogranicza z Armenią, którą kontrolują władze w Baku, z wyjątkiem okolic Agstafy i Kazachu, przez które przebiega droga i linia kolejowa do Gruzji. Podróż po obszarach graniczących z Iranem (Astara, Lerik, Jardymły, Dżalilabad) jest możliwa po uzyskaniu zgody straży granicznej Azerbejdżanu. Należy być tam przygotowanym na częste kontrole dokumentów. Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po terenach sąsiadujących z wchodzącym w skład Federacji Rosyjskiej Dagestanem ani z Gruzją (m.in. Zakatały, Szeki, Kachi, Oguz, Gabala – są to jedne z bar­dziej malowniczych okolic Kaukazu – oraz Gusary i Chaczmaz). Dla mniej wymagających turystów najdogodniejszym środkiem komunikacji są mikrobusy (tzw. marszrutki). Przeciętna opłata za przejazd na dłuższej trasie (ok. 250–350 km) wynosi 4 USD. Z Baku, z okolic stacji metra „20 Stycznia”, mikrobusy we wszystkich kierunkach odjeżdżają co kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Aby dostać się ze stolicy Azerbejdżanu do będącej enklawą Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej, do niedawna trzeba było uzyskać pozwolenie w Stałym Przedstawicielstwie NAR w Baku. Obecnie nie jest ono wymagane, ponieważ jednak przepisy mogą znowu się zmienić, należy na wszelki wypadek skontaktować się z przedstawicielstwem (ul. Mirzabała Mamedzade 8, tel. 492 53 12 lub 498 82 84). Podróż jest możliwa drogą lotniczą (bilet na trasie Baku–Nachiczewan kosztuje ok. 100 USD w jedną stronę; osoby poniżej 25. roku życia płacą 75 USD), ewentualnie tranzytem przez Iran. Również tam należy być przygotowanym na częste kontrole dokumentów.

Informacje dla kierowców

Przy krótkich pobytach honorowane jest polskie prawo jazdy. Przy pobytach dłuższych konieczne jest uzyskanie dokumentu azerbejdżańskiego, które na podstawie prawa polskiego (lub międzynarodowego) wydaje Państwowa Policja Drogowa (DYP). Obowiązkowe jest ubezpieczenie OC (roczna składka wynosi ok. 10 USD) i coroczny przegląd techniczny, dokonywany w odpowiedniej dla miejsca zamieszkania jednostce policji drogowej (koszt ok. 20 USD). Do¬wodem dokonania przeglądu jest certyfikat i naklejka na szybę. Drogi – poza nielicznymi wyjątkami – są w złym stanie i nie mają odpowiedniego oznakowania. Kierowcy nagminnie łamią przepisy, m.in. nie używają kierunkowskazów i wyprzedzają na trzeciego. W nocy należy uważać na nie oświetlone pojazdy oraz prowadzone z pastwisk zwierzęta. Należy być przygotowanym na częste kontrole policyjne i budzące wątpliwości opłaty.

Zdolności płatnicze i przykładowe ceny

Dobrze rozwinięta jest sieć punktów wymiany walut. Poza centralnymi dzielnicami Baku mało jest natomiast bankoma­tów (akceptowane są karty Visa, MasterCard/Eurocard i American Express, prowizja wynosi 1–1,5 proc. od wypłacanej sumy). Można płacić kartami w większych hotelach, restauracjach i centrach handlowych, przede wszystkim w Baku. Według prognoz narodowego banku Azerbejdżanu kurs dolara w 2006 r. wynosić będzie 0,90–0,95 YAM. Najpowszechniejszą obcą walutą są dolary, poza Baku mogą być trudności z wymianą euro; ceny droższych usług i towarów zwyczajowo podaje się w dolarach (choć płaci się z reguły w manatach). Koszty utrzymania w Baku są o ok. 30 proc. wyższe niż w Warszawie (prowincja jest znacznie tańsza). Planując podróż, należy liczyć przynajmniej 20–60 USD na każdy dzień pobytu – w zależności od indywidualnych wymagań i od tego, czy planuje się przebywać głównie w Baku, czy też poza stolicą. Cena jednoosobowego pokoju w przyzwoitym hotelu w Baku zaczyna się od 50–70 USD (w hotelach tańszych należy liczyć się np. z brakiem ciepłej bądź bieżącej wody). Na prowincji można wygodnie przenocować za połowę tej sumy lub nawet mniej (w hotelach w cenie poniżej 10 USD warunki są z reguły mocno spartańskie).

Jak dojechać

Nie ma bezpośredniego połączenia lotniczego Warszawa–Baku. Można lecieć przez Moskwę (Aerofłot), Kijów (Aerosvit), Stambuł (Turkish Airlines), Wiedeń (Austrian Airlines) i Frankfurt (Lufthansa). Od stycznia 2006 r. czeskie linie lotnicze zawieszają loty z Pragi do Baku (uruchomienie rejsów na tej trasie planują prywatne azerbejdżańskie linie lotnicze Imair).

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Azerbejdżanie

Kultura

W odróżnieniu od większości krajów muzułmańskich niezbyt restrykcyjnie przestrzega się tu praw i zasad islamu, w tym dotyczących spożywania alkoholu. Kobiety najczęściej noszą ubiory europejskie. Wiecej o kulturze Azerbejdżanu

Zalecane szczepienia, higiena

Nie ma obowiązkowych szczepień. Zagrożenie stanowi żółtaczka pokarmowa. Turyści odwiedzający latem azerbejdżańską prowincję, zwłaszcza południe kraju, mogą profilaktycznie zaszczepić się przeciwko błonicy i przyjmować preparaty antymalaryczne. Należy pić wodę przegotowaną lub dostarczaną w fabrycznych pojemnikach oraz myć warzywa i owoce przed jedzeniem. W nagłych przypadkach można wezwać karetkę państwowego pogotowia ratunkowego (tel. 103), której załoga udzieli podstawowej pomocy za niewielką opłatą lub bezpłatnie. W Baku istnieją też prywatne pogotowia – mają bardziej nowoczesny sprzęt, a personel mówi po angielsku. Jedno wezwanie kosztuje około 100 USD. Za ok. 500 USD można wykupić roczny pakiet usług medycznych w prywatnej klinice, obejmujący m.in. leczenie chirurgiczne i opiekę stomatologa. Standardowa usługa stomatologiczna w przyzwoitym gabinecie wynosi od 30 USD. Poza Baku dostęp do pomocy medycznej jest utrudniony. Wiecej o zdrowiu w Azerbejdżanie

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Klimat Azerbejdżanu jest zróżnicowany. Obszary nizinne są pod wpływem klimatu podzwrotnikowego suchego, który na nizinie Lenkorańskiej przechodzi w podzwrotnikowy wilgotny. Wiecej o pogodzie w Azerbejdżanie

Kuchnia

W kuchni dominuje baranina, wołowina oraz drób, wieprzo¬wina jest trudno dostępna. Wiecej o kuchni w Azerbejdżanie

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

  Ostatnie pytania dot. tego kraju Zobacz wszystkie
   Dojazd do Azerbajdżanu
Odyssei Forum Podr�nika

Azerbejdżan - opowiadania i relacje z podróży


> Azerbejdżan - więcej opowiadań i relacji


Azerbejdżan - miasta

» Abseron
» Astara
» Baku
» Lyaki
» Xinaliq

   Azerbejdżan - więcej miast

Republika Azerbejdżanu

Republika Azerbejdżanu

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Azerbejdżan - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki