Strona główna » Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska

Zobacz więcej w National Geographic: Arabia Saudyjska
Kup przewodnik NG »Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska - Oficjalna nazwa: Królestwo Arabii Saudyjskiej
Arabia Saudyjska - Ustrój: monarchia
Arabia Saudyjska - Stolica: Rijad
Arabia Saudyjska - Język: arabski
Arabia Saudyjska - Waluta: 1 rial saudyjski (SR) = 100 halalah

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Arabia Saudyjska - zdjęcia Arabia Saudyjska - szczepienia, porady zdrowotne Arabia Saudyjska - filmy z wakacji Arabia Saudyjska - porady i wskazówki Arabia Saudyjska - kuchnia, potrawy, alkohole
Arabia Saudyjska - pogoda, temperatura, klimat Arabia Saudyjska - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Arabia Saudyjska - relacje i reportaże
W 1902 roku Abdul al-Aziz Ibn Saud po zdobyciu Rijadu rozpoczął trzydziestoletnią kampanię, której wynikiem było zjednoczenie niemal całego Półwyspu Arabskiego w królestwo Arabii Saudyjskiej.

Odkrycie w latach trzydziestych ropy naftowej nieodwracalnie zmieniło kraj. Po najeździe Iraku na Kuwejt w 1990 roku Arabia Saudyjska przyjęła 400 tysięcy uchodźców, w tym kuwejcką rodzinę królewską i pozwoliła na działanie ze swego terytorium wojskom koalicji międzynarodowej.

Głównymi problemami Arabii Saudyjskiej są szybki przyrost ludności, zaopatrzenie w wodę oraz silne uzależnienie kondycji gospodarki od cen i wielkości wydobycia ropy.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny
Elektryczność
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Co ze sobą zabrać?
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język arabski, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Arabii Saudyjskiej mieszka 26 417 599 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 12 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Arabii Saudyjskiej wynosi 1 960 582 km².
Strefa czasowa: GMT +3.00

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +966

Elektryczność

Elektryczność: 127/220V / 60 Hz

Przepisy prawne

Wwóz, posiadanie oraz jakikolwiek kontakt z narkotykami są traktowane jak zbrodnia i podlegają w zasadzie karze śmierci. Dlatego osoby przywożące ze sobą lekarstwa powinny mieć receptę wystawioną przez lekarza. Obowiązuje stałe noszenie przy sobie paszportu albo pobytowej karty tożsamości (iqama) i fotokopii paszportu poświadczonej przez pracodawcę. Kary za wykroczenia i przestępstwa są z reguły wyższe i bardziej dotkliwe niż w Europie (za przestępstwa przeciwko obyczajności oprócz aresztu często orzekana jest kara chłosty). Bardzo surowo, łącznie z długoletnim więzieniem, karane jest posiadanie, produkowanie i spożywanie alkoholu. Również homoseksualizm uznawany jest za podlegającą surowej karze zbrodnię. W przypadku zatrudnienia prawo wymaga, by umowy o pracę (także kontrakty handlowe) były sporządzane w języku arabskim. W razie konfliktu na tle interpretacji takiego dokumentu nie są brane pod uwagę ustne ustalenia lub inne odrębne uzgodnienia. Zainteresowane osoby przed podpisaniem umowy powinny zatem zapoznać się z wiarygodnym tłumaczeniem. Zerwanie przez pracownika umowy o pracę może wiązać się z koniecznością zapłacenia przed wyjazdem z Arabii Saudyjskiej wysokiej kary pieniężnej. Zmiana pracodawcy wymaga zgody poprzedniego. Ewentualne rozstrzyganie konfliktów na drodze sądowej łączy się z reguły z koniecznością zaangażowania adwokata oraz tłumacza.

Ubezpieczenia

Przy przejeździe tranzytowym przez Arabię Saudyjską wymagane jest ubezpieczenie pojazdów. Można je wykupić na granicy. Polskie polisy nie są uznawane. Brak obowiązku posiadania ubezpieczenia osobowego.

Bezpieczeństwo

W związku z potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym przy planowaniu podróży do Arabii Saudyjskiej należy brać pod uwagę aktualną sytuację, a przebywając już na jej terytorium – wykazywać należytą troskę o bezpieczeństwo osobiste. Z tego względu m.in. zaleca się powiadamianie ambasady o przyjeździe do Arabii Saudyjskiej i zgłoszenie (emailem) niezbędnych danych kontaktowych. Podróżowanie po odległych, słabo zaludnionych terenach górskich i pustyn­nych – zwłaszcza przygranicznych – może być niebezpieczne.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej
ul.Stępińska 55,00-379 Warszawa
tel. 840 00 00; tel. 840 65 99, 840 64 93
fax. 840 56 36
e-mail: info@saudiembassy.pl
econo@saudiembassy.pl

Ambasada RP
Abdullah Bin Dżafar Street, House No.20
Al-Woorood District Riyadh (Rijad)
Adres pocztowy Ambasady: Embassy of Poland, Riyadh, Saudi Arabia
P.O.Box 94016, Riyadh 11693
tel. (00966-1) 4549274, 4508889; fax: (00966-1) 4549210
e-mail: rijadamb@shabakah.net.sa
www.polandembassy.org.sa
Wydział konsularny : tel. (00 966-1) 4549274

Konsulat RP w Dżeddzie
Konsul Honorowy: Szejk Hassan Attar (arabski, angielski)
tel. +(966-2)55617855 lub +(966-2)6484811
fax. +(966-2)6484705
e-mail: hattar@sbm.net.sa

Cło, wizy, paszport

Obywatele RP mają obowiązek uzyskania wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu. Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy od planowanej daty przekroczenia granicy. Ambasada Arabii Saudyjskiej w Warszawie udziela wiz na podstawie decyzji swoich władz lub zaproszenia saudyjskiej instytucji czy firmy, która sponsoruje przyjazd. Każdy przyjeżdżający musi w zasadzie mieć miejscowego sponsora, który ponosi za niego pełną odpowiedzialność, przy czym w roli tej nie mogą występować placówki dyplomatyczne i konsularne. W listopadzie 2005 r. wprowadzono dodatkowe ułatwienia wizowe dla zagranicznych inwestorów oraz przedsiębiorców (właścicieli, dyrektorów zarządzających i innych przedstawicieli firm) polegające m.in. na odstąpieniu od bezwzględnego wymogu posiadania zaproszenia od saudyjskiego partnera. Nowe regulacje nie są jednak na razie jednolicie stosowane przez wszystkie saudyjskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, a skorzystanie z nich uwarunkowane jest przedłożeniem odpowiednio poświadczonych dokumentów (w polskich warunkach: KIG, MSZ) potwierdzających status aplikującego. Uzyskanie wizy na granicy nie jest możliwe. Nie wydaje się wiz lotniskowych ani uprawniających do wyjścia z portu morskie­go. Wydawane są wizy: z prawem do pracy, biznesowe, odwiedzinowe (dla najbliższych krewnych), tranzytowe oraz religijne (pielgrzymki – hadż i umra), w których przypadku przyjazd łączy się z przestrzeganiem odrębnie określonej procedury. Wizy turystyczne wydawane są jedynie członkom zorganizowanych i wcześniej zaakceptowanych grup, realizujących ściśle ustalony program. W skrajnych przypadkach procedura uzyskania wizy może trwać do kilku miesięcy. Na podstawie wizy biznesowej lub odwiedzinowej można poruszać się po ogólnodostępnych miejscach w kraju. Uprawniają też one do opuszczenia Królestwa Arabii Saudyjskiej. W okresie ich ważności (zasadniczo do 3 miesięcy) nie ma obowiązku uzyskiwania zezwoleń na pracę. W razie zatrudnienia generalnie stosowana jest praktyka zatrzymywania paszportów w depozycie u pracodawcy. Sprawy związane z podjęciem stałej pracy i uzyskaniem zezwolenia na dłuższy pobyt, w tym członków rodziny zatrudnionego, załatwia sponsor przed przyjazdem zainteresowanego. Cudzoziemców mających status rezydenta (długoterminowa wiza pobytowa), którzy pragną opuścić Arabię Saudyjską, obowiązują wizy wyjazdowe lub wyjazdowo-powrotne, do których otrzymania wymagana jest zgoda sponsora. Osobom udającym się samochodem z Jordanii do Kuwejtu bądź Jemenu wydawane są zazwyczaj 3dniowe wizy tranzytowe na podstawie karnetu (tzw. trip ticket, do nabycia w miejscowych agencjach turystycznych), wizy do­celowej oraz dokumentów potwierdzających, iż są właścicielem pojazdu. Osoby podróżujące między Jordanią a Bahrajnem, Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi mogą uzyskać wizę siedmiodniową. W wizach tranzytowych określa się trasę przejazdu przez Arabię Saudyjską. Wjazd samochodu dostawczego do Arabii Saudyjskiej odbywa się na podstawie trip ticket oraz faktury handlowej, świadectwa pochodzenia i listy przewożonego towaru, potwierdzonych przez placówki dyplomatyczne wszystkich krajów tranzytu lub przynajmniej przez placówkę kraju docelowego. Przy przejeździe tranzytowym przez Arabię Saudyjską wymagane jest ubezpieczenie pojazdu, które można wykupić na granicy. Polskie polisy nie są uznawane. Planując podróż do Arabii Saudyjskiej, należy uwzględnić, iż pieczątka izraelska w paszporcie uniemożliwia wjazd. Trzeba też pamiętać, że Saudyjczycy, określając ważność wizy, posługują się kalendarzem muzułmańskim (hidżra), zgodnie z którym rok kalendarzowy liczy 354 dni, a więc jest o 11 dni krótszy od roku liczonego według kalendarza gregoriańskiego. Wiza miesięczna jest zatem ważna odpowiednio 29 lub 30 dni. Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego, posiadania określonych środków finansowych na każdy dzień pobytu ani indywidualnego ubez­pieczenia (w które należy jednak się zaopatrzyć we własnym interesie). Podróżujące samotnie kobiety, aby uniknąć opóźnień w odprawie paszportowej, powinny zadbać o obecność sponsora lub opiekuna (gospodarza pobytu) na lotnisku.

Przepisy celne są bardzo restrykcyjne. Ściśle egzekwowany jest zakaz wwozu broni i narkotyków oraz czegokolwiek, co mogłoby zostać uznane za sprzeczne z zasadami islamu. Obejmuje to publikacje i dewocjonalia inne niż islamskie, wieprzowinę i jej przetwory, alkohol oraz pornografię – wszystko w bardzo szerokim rozumieniu. Artykuły te są konfiskowane, a podróżny jest karany grzywną i wpisany na czarną listę, co faktycznie uniemożliwia powtórne uzyskanie wizy wjazdowej. Muszą się z tym liczyć także członkowie delegacji oficjalnych i dyplomaci. Kontrola celna we wszystkich punktach granicznych jest z reguły bardzo skrupulatna, prześwietlany jest również bagaż podręczny. Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy.

Meldunek

Nie ma obowiązku meldowania się po przybyciu. Do celów identyfikacji cudzoziemcyrezydenci otrzymują saudyjską pobytową kartę tożsamości (iqama).

Komunikacja

Arabia Saudyjska ma dobrze rozwiniętą sieć nowoczesnych dróg, zwłaszcza między głównymi ośrodkami miejskimi i gospodarczymi. Oznakowanie jest dobre, choć napisy nie zawsze są w języku angielskim. Często dochodzi do wypadków drogowych, ponieważ nagminnie nie przestrzega się przepisów ruchu drogowego, a zwłaszcza ograniczeń dozwolonej prędkości. W razie kolizji należy czekać na przybycie policji. Wszyscy uczestnicy wypadku mogą zostać poproszeni o złożenie wyjaśnień na posterunku policji. Kierowcy uczestniczący w poważniejszym wypadku, niezależnie od winy, muszą liczyć się z tym, że mogą być zatrzymani na kilka dni, do czasu ustalenia odpowiedzialności. W każdym przypadku należy żądać niezwłocznego powiadomienia ambasady, do czego każdy zatrzymany cudzoziemiec ma ustawowe prawo. Wewnętrzny transport autobusowy (między głównymi miastami) i kolejowy (tylko linia Rijad–Dammam) jest słabo rozwinięty, lotniczy natomiast – stosunkowo dobrze. Saudyjskie linie lotnicze Saudia zaliczają się do najbezpieczniejszych przewoźników na świecie (poza Rijadem duże lotniska międzynarodowe znajdują w Dżeddzie i Dammamie, a krajowe m.in. w Abha, Taifie i Tabuku). Praktycznie nie ma miejskiej komunikacji publicznej, natomiast powszechnie dostępne i stosunkowo tanie są taksówki. Baza ho­telowa oraz służba zdrowia są dobrze rozwinięte i nowoczesne, zwłaszcza w dużych miastach.

Informacje dla kierowców

Władze saudyjskie honorują polskie i międzynarodowe prawa jazdy. Na ich podstawie można wypożyczyć samochód w hotelu (niezbędna kopia paszportu). Rezydenci winni wymienić polskie prawo jazdy na miejscowe. Miejscowe prawo nie zezwala kobietom na prowadzenie samochodu.

Zdolności płatnicze i przykładowe ceny

Pieniądze wymienia się w bankach (część banków świadczy tę usługę jedynie posiadaczom kont, wyjątkiem są oddziały banków na lotniskach międzynarodowych), w kantorach i re¬nomowanych hotelach na podstawie paszportu lub iqamy. W powszechnym użyciu są karty kredytowe i płatnicze dużych sieci (MasterCard, Visa, American Express).

Co zabrać ze sobą?

• Lekkie, bawełniane ubranie • Kurtka na miesiące zimowe i nocne wyprawy na pustynię

Jak dojechać

W Arabii Saudyjskiej mieszczą się trzy międzynarodowe lotniska – w Ad-Dammam, Dżuddzie i Rijadzie. Można na nie dolecieć z Ameryki Północnej, Europy i Azji. Autobusem dostać się można m.in. z Egiptu, Jordanu, Syrii i Turcji.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Arabii Saudyjskiej

Kultura

Życie codzienne w Arabii Saudyjskiej jest zdominowane przez islam, a prawo muzułmańskie (szariat) jest rygorystycznie stosowane. Obowiązuje zakaz publicznego praktykowania wszelkich innych religii, co m.in. oznacza zakaz publicznego odprawiania nabożeństw i noszenia innych niż muzułmańskie symboli religijnych (dotyczy to także krzyży i Biblii). Innowiercom zasadniczo nie wolno wchodzić do meczetów. Nie wolno fotografować saudyjskich kobiet; zakaz ten dotyczy także meczetów, a także wszystkiego, co może być uznane za obiekt o znaczeniu strategicznym lub wojskowym, budynków instytucji państwowych i ambasad. Zakazane są publiczne tańce, muzyka i filmy (poza odrębnymi imprezami zamkniętymi dla kobiet i mężczyzn oraz miejscami prywatnymi). Nieprzestrzeganie konserwatywnych zwyczajów i norm życia społecznego może prowadzić do konfliktów. Wymaganym zwyczajowo okryciem wierzchnim dla kobiet (również cudzoziemek) noszo­nym w miejscach publicznych są czarne zapinane peleryny do kostek (abbaya) oraz szal (chustka) na głowę. Mężczyźni powinni – poza hotelowymi terenami rekreacyjnymi i osiedlami dla cudzoziemców – powstrzymać się od noszenia szortów. Nieakceptowane społecznie jest również palenie tytoniu przez kobie­ty w miejscach publicznych. W okresie dorocznego miesięcznego muzułmańskiego postu (ramadanu) od wschodu do zachodu słońca w miejscach publicznych obowiązuje powszechny zakaz spożywania jedzenia, picia napojów oraz palenia tytoniu. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących norm obyczajowych sprawują funkcjonariusze policji religijnej (komisji ds. promocji cnoty i zapobiegania występkom) – mutawwa. Powodem ich interwencji, aż do zatrzymania włącznie, może być niewłaściwe ubranie, sprzeczka na tle obyczajowym, spożywanie alkoholu, a także przebywanie kobiety z mężczyzną w samochodzie lub w miejscu publicznym, o ile nie są małżeństwem lub nie łączy ich bliskie pokrewieństwo. Znane są przypadki domagania się dokumentu potwierdzającego istnienie związku małżeńskiego, przy czym w razie jego braku kobieta może zostać oskarżona o prostytucję. Wiecej o kulturze Arabii Saudyjskiej

Zalecane szczepienia, higiena

Poważne zabiegi medyczne i hospitalizacja są kosztowne. Często realizacja usługi medycznej warunkowana jest wcześniejszym wniesieniem opłaty lub zaliczki w gotówce. Zaleca się zatem wykupienie ważnej w Arabii Saudyjskiej i możliwie pełnej polisy ubezpieczeniowej. Szczepienia generalnie nie są wymagane ani rekomendowane. Władze saudyjskie mogą wymagać szczepień przeciwko zapaleniu opon mózgowych od osób podróżujących w czasie pielgrzymek do regionu Mekki i Medyny (dokąd wjazd niemuzułmanów jest zakazany). W tym okresie zagrożenie epidemiologiczne wzrasta tam w związku z napływem milionów pielgrzymów z całego świata. W nisko położonych regionach na wybrzeżu Morza Czerwonego od granicy z Jemenem po Dżeddę występuje sporadycznie malaria oraz ogniska Rift Valley Fever. Wiecej o zdrowiu w Arabii Saudyjskiej

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Arabia Saudyjska w większości znajduje się pod wpływem klimatu zwrotnikowego suchego, a we wnętrzu kraju wybitnie suchego. Wiecej o pogodzie w Arabii Saudyjskiej

Kuchnia

Wiecej o kuchni w Arabii Saudyjskiej

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

Odyssei Forum Podr�nika

Arabia Saudyjska - opowiadania i relacje z podróży

Narty

> Arabia Saudyjska - więcej opowiadań i relacji


Arabia Saudyjska - miasta

» Ad-Dammam
» Dżudda
» Medyna
» Mekka
» Rijad

   Arabia Saudyjska - więcej miast

Królestwo Arabii Saudyjskiej

Królestwo Arabii Saudyjskiej

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Arabia Saudyjska - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki