Strona główna » Angola

Angola

Zobacz więcej w National Geographic: Angola
Kup przewodnik NG »Angola

Angola - Oficjalna nazwa: Ludowa Republika Angoli
Angola - Ustrój: rząd przejściowy; nominalnie wielopartyjna demokracja połączona z silnym systemem prezydenckim
Angola - Stolica: Luanda
Angola - Język: portugalski
Angola - Waluta: 1 kwanza (NKz) = 100 lwei

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Angola - zdjęcia Angola - szczepienia, porady zdrowotne Angola - filmy z wakacji Angola - porady i wskazówki Angola - kuchnia, potrawy, alkohole
Angola - pogoda, temperatura, klimat Angola - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Angola - relacje i reportaże
W 1975 przedstawiciele MPLA, FNLA, UNITA i Portugalii przyznali Angoli niepodległość oraz utworzyli rząd tymczasowy, złożony z przedstawicieli FNLA, MPLA i UNITA.
W tym samym roku wybuchły walki miedzy wymienionymi ugrupowaniami, przekształcając się w trwającą do dziś wojnę domową. W wyniku tej wojny śmierć poniosło kilkadziesiąt tys. osób, z Angoli wyjechała większość Białych, a kraj znalazł się w stanie niemal kompletnej ruiny ekonomicznej.

W 1994 Angola została objęta mandatem Misji Weryfikacyjnej ONZ. W 1996 Dos Santos i Savimbi ogłosili powstanie rządu pojednania narodowego, Savimbi został wiceprezydentem. Na początku 1997 Rada Bezpieczeństwa ONZ przedłużyła mandat Misji Weryfikacyjnej ONZ w Angoli aż do czasu utworzenia rządu jedności i zgody narodowej.

W 1999 rząd i UNITA podpisały porozumienie regulujące zasady wybor??w prezydenckich i parlamentarnych. Porozumienie ma być nadzorowane przez pozostające w dalszym ciągu w Angoli siły ONZ.
Od stycznia 1999 prezydent Dos Santos pełnił również funkcję premiera.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny
Elektryczność
Ubezpieczenia
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Co zabrać ze sobą?
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język portugalski, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: Liczba ludności Angolii wynosi 11 827 315. Gęstość zaludnienia: 9 osób na km2. Angolę zamieszkuje w sumie 10 grup etnicznych. Największą z nich jest Ovimbundu. Stanowi około 40% całej populacji. Zamieszkuję centralną część kraju, gdzie jest najlepszy klimat i najlepsze gleby do uprawy. Ovimbundu to lud tradycyjnie rolniczy, choć w czasach przedkolonialnych kontrolował także szlaki handlowe wiodące przez środkowe sawanny. Ovimbundu nie przeszkadzały portugalskie rządy do czasu, gdy nie zaczęli być spychani na margines. Ludy Luanda i Tshokwe zamieszkują północną część kraju. Dawniej były to plemiona myśliwskie, zbieracze, z czasem jednak zaczęły robić interesy w handlu niewolnikami. Południe kraju to domena bardzo tradycyjnej grupy Nganguela. Jest to lud odporny na nowinki świata zachodniego i dzielnie pielęgnuje stare obrzędy i zwyczaje, nie pozwalając im odejść w niebyt. Niedaleko na południowym zachodzie mieszka pasterski lud Herero oraz – na południowym wschodzie – lud Ambo, zajmujący się hodowlą bydła, uprawą prosa i sorgo.
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Angoli wynosi 1 246 700 km2.
Strefa czasowa: GMT + 1.00

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny do Angolii +244

Elektryczność

Elektryczność: 220V / 50 Hz

Ubezpieczenia

Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych. Niestety, polisy zarówno polskich, jak i zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych nie są uznawane. Zaleca się posiadanie polisy w celu uzyskania refundacji poniesionych wydatków (na przykład kosztów leczenia) – najlepiej takiej, która obejmuje też koszty ewakuacji chorego. Istnieje możliwość wykupienia miejscowego ubezpieczenia medycznego.

Bezpieczeństwo

Występuje istotne zagrożenie przestępczością pospolitą, szczególnie poza centrami dużych miast oraz na szlakach komunikacyjnych. W mniejszych miejscowościach jest stosunkowo bezpieczne. Poważnym niebezpieczeństwem (zwłaszcza w interiorze) są miny, które pozostały z okresu działań wojennych.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Republiki Angoli
ul. Balonowa 20, 02-635 Warszawa
tel. 646 35 29, 646 72 72
fax (0) 3912 19 46 (Komertel)
e-mail: embaixada@emb-angola.pl

Ambasada RP
Rua Comandante N´zaji 21/23, Alvalade, Luanda; CP. 1340
tel. 00 244 222 323 088;
tel./fax 00 244 222 323 086
tel. komórkowy 00 244 912 502 315
www.embpolonia-ang.info
e-mail: embpol@netangola.com

Cło, wizy, paszport

Przepisy celne zbliżone są do standardów międzynarodowych. Wwóz i wywóz pieniędzy regulowane są wewnętrznymi przepisami, które mają na celu ograniczenie odpływu kapitału. Z Angoli wolno wywieźć do 5000 USD. Wywożone środki płatnicze należy okazać przy przekraczaniu granicy (ale nie wolno wywozić krajowej waluty). Nie wolno również wywozić kości słoniowej, wyrobów ze skóry krokodyla i skorup żółwi. W przypadku wyrobów artystycznych i wszelkiego rodzaju dzieł sztuki (nawet małego przedmiotu z drewna) wymagana jest każdorazowo zgoda Ministerstwa Kultury oraz uiszczenie opłaty skarbowej. Władze angolskie wymagają od obywateli Polski wizy na pobyt stały, tymczasowy, do pracy oraz na przejazd tranzytem. Możliwe jest uzyskanie wizy na granicy, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, na przykład przez członków oficjalnych delegacji. W razie występowania o wizę do pracy należy wpłacić na konto straży granicznej kaucję w wysokości ceny biletu powrotnego. Paszport powinien być ważny przez minimum pół roku. Przy wjeździe do kraju nie jest konieczne okazanie biletu powrotnego, istnieje natomiast obowiązek posiadania 100 USD na każdy dzień pobytu (koszty utrzymania są prawie trzykrotnie wyższe niż w Europie).

Meldunek

Cudzoziemiec jest zobowiązany zgłosić służbom imigracyjnym swój pobyt i informację o miejscu zamieszkania. Należy zrobić to na formularzu przekroczenia granicy. Obowiązek zameldowania cudzoziemca leży w gestii hotelu lub osoby prywatnej udzielającej mu gościny. Zalecane jest, wzorem innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych, aby obywatele polscy, ze względu na własne bezpieczeństwo, po przybyciu do Angoli zgłaszali Ambasadzie RP w Luandzie swój pobyt w tym kraju. Władze Angoli wręcz wymagają zaświadczenia o rejestracji konsularnej w przypadku starania o wizę z prawem do pracy.

Komunikacja

Wciąż odbudowywane są drogi, mosty oraz wiadukty po długoletniej wojnie domowej. Najlepiej podróżować po kraju samochodem terenowym. Należy wcześniej zasięgnąć informacji u miej¬scowych władz o stanie terenu oraz rozminowaniu dróg. Głównym środkiem komunikacji między stolicą a większymi miastami prowincji są sa¬moloty. Na niektórych trasach autobusy i mikrobusy są przeładowane pasażerami, a awarie nie należą do rzadkości. Taksówek jest mało, są bardzo drogie i nie zawsze punktualne.

Informacje dla kierowców

Obowiązkowe jest posiadanie angolskiego prawa jazdy. Policjanci bardzo rzadko honorują międzynarodowe prawo jazdy i żądają od cudzoziemców okazania dokumentu miejscowego.

Zdolności płatnicze

Z wyjątkiem kilku największych hoteli nigdzie nie są akceptowane płatności kartą kredytową. Nie ma też bankomatów międzynarodowych sieci i nie stosuje się czeków podróżnych. Dość powszechne jest płacenie dolarami. Przy wjeździe do obowiązkowe jest posiadanie kwoty 100 USD na każdy dzień pobytu (koszty utrzymania są bardzo wysokie, prawie trzykrotnie wyższe niż w Europie). Okazanie biletu powrotnego nie jest konieczne.

Co zabrać ze sobą?

• witaminy (na miejscu nie ma zbyt wiele zdatnych do spożycia warzyw) • środki przeciw moskitom • cieplejsze ubranie na zimę (kwiecień-wrzesień) oraz przeciwdeszczowe na porę opadów (październik-marzec)

Jak dojechać

Z Europy do Angoli można dostać się samolotem (m. in. angolska linia TAAG oraz Air France). Można również przyjechać pociągiem z Johannesburga.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Angoli

Kultura

Angola ma bardzo bogatą tradycję literacką. Ważnym gatunkiem jest poezja polityczna, którą pisywał również były prezydent Agostinho Neto. Równie popularne jest gawędziarstwo. Wiecej o kulturze Angoli

Zalecane szczepienia, higiena

Z racji tego, iż w Angoli notuje się bardzo wysoką zachorowalność na malarię, przed wyjazdem do tego kraju można zacząć zażywać profilaktycznie leki przeciwmalaryczne zalecone przez lekarza. Wiecej o zdrowiu w Angoli

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Większość obszary Angoli zdominowana jest przez klimat podrównikowy suchy. Wyjątkiem jest Kabinda gdzie mamy do czynienia z klimatem podrównikowym wilgotnym. Wiecej o pogodzie w Angoli

Kuchnia

Tradycyjna kuchnia Angoli jest ściśle powiązana z dawnymi czasami kolonii Portugalskiej. Kuchnia bazuje głównie na prostych daniach, dominują tu ciężkie, gotowane potrawy, choć jada się też sporo zup i owoców morza. Wiecej o kuchni w Angoli

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

  Angola - filmy z wakacji
Test
Dodane przez: EmilkaB
Komentarzy (0)
test
Dodane przez: EmilkaB
Komentarzy (0)
Moja Afrykańska Podróż
Dodane przez: MaTT
4/5
Komentarzy (5)
  > Angola - wszystkie filmy z wakacji
  Ostatnie pytania dot. tego kraju Zobacz wszystkie
   tradycyjny strój w Angoli
Odyssei Forum Podr�nika

Angola - opowiadania i relacje z podróży


> Angola - więcej opowiadań i relacji


Angola - miasta

» Benguela
» Huambo
» Lobito
» Luanda
» Lubango
» Namibe

   Angola - więcej miast

Ludowa Republika Angoli

Ludowa Republika Angoli

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Angola - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki