Strona główna » Ukraina » Berdyczów - kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz klasztor karmelitów bosych

Berdyczów - kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz klasztor karmelitów bosych, Ukraina

Urodzony obieżyświatUrodzony obieżyświatUrodzony obieżyświatUrodzony obieżyświatUrodzony obieżyświat Elżbieta Bulińska
Rating 5/5Ocena 4.67 z 5.00. 6 głosów oddanych
Wyświetlono:   razy.

Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz klasztor karmelitów bosych. Około 1626 r. wojewoda kijowski Janusz Tyszkiewicz po uwolnieniu z niewoli tureckiej jako wotum dziękczynne ufundował w Berdyczowie kościół i sprowadził karmelitów. Do kościoła ofiarował wizerunek Matki Boskiej Śnieżnej. Po wojnach kozackich karmelici powrócili do miasta w 1717 r. i przystąpili do odbudowy klasztoru. Kościół i ufortyfikowany klasztor według projektu Jana de Wittego wznoszone były od 1739 do 1743 r.

Wkrótce zaczęły napływać pielgrzymki do cudownego obrazu, sławiąc hojne łaski Matki Bożej. Papież Benedykt XIV ufundował dwie szczerozłote korony, ozdobione dziesięcioma szmaragdami. Koronacja Wizerunku odbyła się 16 lipca 1756 r. W połowie XIX w. skradziono z cudownego obrazu korony, dlatego 6 czerwca 1857 r. miała miejsce druga koronacja. Korony, darowane tym razem przez Piusa IX, nakładał biskup łucki Kasper Borowski. Były to już ciężkie dla Polski czasy carskiej niewoli.

Sanktuarium otoczono potężnym wałem, z mostem zwodzonym i z bastionami uzbrojonymi w 60 armat. Była to więc prawdziwa twierdza. W tych murach wzrastał świątobliwy karmelita o. Marek Jandołowicz - duchowy przywódca Konfederacji Barskiej, którego Juliusz Słowacki uczynił głównym bohaterem znanego dramatu. W 1768 r. Kazimierz Pułaski z 700 konfederatami i 800 cywilami przetrwał 17 dni oblężenia, trzykrotnie odpierając szturmy generalne. Berdyczowskie sanktuarium nie tylko stanowiło centrum życia religijnego, ale było także ośrodkiem charytatywnym, kulturalnym i oświatowym.

W 1864 r. władze carskie skasowały klasztor, a budynki zajęły różne instytucje państwowe. Zakonnikom pozostawiono jedynie sanktuarium. Później okresowo usuwano ich z miasta, oni jednak wracali. Wytrwali, chociaż z przerwami, aż do 1926 r., kiedy to zmarł ostatni z ojców.

Państwo sowieckie przejęło klasztor na własność. Dla zdobycia dewiz rząd sowiecki organizował grupy komsomolców, aby odzierać cerkwie i kościoły z drogocennych dekoracji. Towarzysze nie ominęli Berdyczowa. Sanktuarium maryjne zniszczono wtedy do cna, nie oszczędzając nawet sztukaterii. Ograbiono także święty Wizerunek: zdarto sukienki, wota, a zabytkową, ważącą przeszło 75 kg srebrną ramę świętego obrazu pocięto i przetopiono. Sam Obraz jednak ocalał. Wystawiony został w "muzeum ateizmu" (w górnym kościele). W dolnym kościele urządzono wówczas kino miejskie.

W czasie II wojny światowej kościół i klasztor zostały zniszczone przez pożar. Tylko dzięki starym fotografiom wiemy, jak wyglądały późnobarokowe ołtarze. Zaginął cudowny wizerunek Matki Boskiej Śnieżnej. Na razie najświętszy dla ukraińskich katolików wizerunek Bogurodzicy uważa się za zaginiony. Sanktuarium nie może jednak istnieć bez świętego wizerunku. Matka Boża wróciła do Berdyczowa. Jak wiadomo, oryginał był kopią rzymskiego wizerunku z kościoła Santa Maria della Neve z kaplicy della Sforza).

W 1958 r. ówczesne władze rozpoczęły odbudowę zespołu klasztornego według projektu Walentiny Korniejewej. W 1994 r. zwrócono karmelitom bosym jedynie kościół. Podjęto wówczas odbudowę i restaurację wiątyni. W budynkach klasztornych wciąż mieści się średnia szkoła muzyczna.

Zabytek jest jedyną w diecezji żytomierskiej trójnawową bazyliką na planie krzyża łacińskiego z kopułą nad skrzyżowaniem naw i transeptu. Plan jej pochodzi z 2 ćw. XVII w. Po zniszczeniach z okresu wojen kozackich pozostały tylko mury dolnego kościoła. Odbudowany został przed 1737 r. prawdopodobnie przez Grzegorza Tarnawskiego. Jan de Witte, projektując górny kościół - budowany od 1739 r. - skupił się przede wszystkim na kolumnowej wklęsłej fasadzie, kształcie kopuły i na wystroju wnętrza. Fasada pozostała bezwieżowa, zgodnie z tradycją architektury karmelickiej, choć porównywanie planów dolnego i górnego kościoła sugeruje, że pierwotny kościół berdyczowski w XVII w. mógł mieć fasadę dwuwieżową. Według projektu Teodora Rakowieckiego w latach 1767-1782 wzniesiono frontowe skrzydło z wieżą bramną na osi, poprzedzone okazałymi schodami. Utworzono w ten sposób dwuosiową kompozycję elewacji głównej. Jedną oś wyznaczała fasada kościoła, drugą - wieża klasztoru. Nie znamy autora kolejnej zmiany - w latach 1810-1812, kiedy to dobudowano analogiczną wieżę po drugiej stronie kościoła. Obecnie fasadę świątyni flankują dwie smukłe wieże. Kompozycja ta przypomina w pewnym stopniu zespół Kościoła Licealnego pojezuickiego w Krzemieńcu.

Użyteczna informacja? Oceń ją:
Dodaj komentarz >>
Wyślij


Wybierz obszar, który cię interesuje:

Ukraina - zdjęcia Ukraina - szczepienia, porady zdrowotne Ukraina - filmy z wakacji Ukraina - porady i wskazówki Ukraina - kuchnia, potrawy, alkohole
Ukraina - pogoda, temperatura, klimat Ukraina - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Ukraina - relacje i reportażeOdyssei Forum Podr�nika

Ukraina - porady i wskazówki

» Wymiana pieniędzy na Ukrainie
» Dojazd z lotniska we Lwowie
» Lwów - drobne rady
» Gdynia-Krym 2010/09
» Kołomyja- targ
» Krym - ceny 2008
» ceny 2008
» Karpaty Wschodnie + Lwów - wskazówki praktyczne
» lwow - szegini dojazd
» LWÓW - INFORMACJE JESZCZE BARDZIEJ PRAKTYCZNE
» LWÓW INFORMACJE PRAKTYCZNE
» Krym - ceny biletów wstępu i inne ( lipiec 2006)
» Granica polsko-ukraińska
» Samochodem w Karpaty Ukraińskie
» Przejście graniczne Szegini-Medyka
» Lwów
» Kulików - kościół katolicki p.w. św. Mikołaja
» Żółkiew - synagoga
» Żółkiew - zamek
» Żółkiew - kolegiata p.w. śś. Wawrzyńca Męczennika
» Bełz - cmentarz Żydowski
» Bełz - baszta
» Bełz - cerkiew p.w. Zesłania Ducha Świętego
» Bełz - zabudowania klasztorne
» Bełz - cerkiew p. w. Św. Mikołaja
» Bełz - ruiny Kościoła i klasztoru oo. Dominikanów
» Uhnów - kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
» Krystynopol - zespół pałacowy
» Czerwonogród (Czerwonohrad)
» Sokal - synagoga
» Sokal - kościół p.w. Matki Boskiej Pocieszenia i klasztor oo. bernardynów
» Sokal
» Zimno - mury obronne
» Zimno - cerkiew p.w. Świętej Trójcy
» Zimno - cerkiew Uspieńska (Zaśnięcia NMP)
» Zimno
» Włodzimierz Wołyński - ziemne wały zamkowe
» Włodzimierz Wołyński - cerkiew p.w. św. Mikołaja
» Włodzimierz Wołyński - cerkiew p.w. św. Bazylego
» Włodzimierz Wołyński - Sobór Uspieński (Zaśnięcia Matki Bożej)
» Włodzimierz Wołyński - kościół p.w. Rozesłania Apostołów (pojezuicki)
» Włodzimierz Wołyński - kościół p.w. śś. Joachima i Anny
» Włodzimierz Wołyński (Wołodymyr-Wołynśkyj)
» Jezioro Świtaź (Switiaź, Switiaźke ozero)
» Luboml - kościół p.w. Świętej Trójcy
» Maciejów - cerkiew p.w. św. Paraskewy
» Maciejów - kościół p.w. św. Anny i św. Stanisława Biskupa
» Łuck - zamek
» Łuck (Łućk)
» Ołyka - brama wjazdowa
» Ołyka - kościół p.w. śś. Piotra i Pawła
» Ołyka - kolegiata i kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy
» Ołyka - zamek
» Równe - kościół p.w. Narodzenia NMP i św. Antoniego
» Równe (Rowno, Riwne)
» Dubno - zamek
» Międzyrzec Ostrogski - piec z XVII w.
» Międzyrzec Ostrogski - brama miejska
» Międzyrzec Ostrogski - cerkiew p.w. Świętej Trójcy z XVI w
» Międzyrzec Ostrogski - zespół zamku
» Ostróg - zamek
» Brama Łucka
» Ostróg - kaplica Niepokalanego Poczęcia NMP
» Ostróg - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
» Zasław - kościół p.w. św. Józefa
» Zasław - pałac.
» Zasław - kościół p.w. św. Michała i klasztor oo. bernardynów
» Zasław
» Starokonstantynów - zamek
» Żytomierz - sobór p.w. Przemienienia Pańskiego
» Żytomierz - pałac biskupi z XIX w.
» Żytomierz - katedra św. Zofii
» Żytomierz - kościół p.w. św. Jana z Dukli i klasztor oo. bernardynów
» Żytomierz (Żytomyr, Żytomir)
» Berdyczów - kościół p.w. św. Barbary
» Berdyczów - kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz klasztor karmelitów bosych
» Różyn - kościół parafialny p.w. Bożego Ciała
» Park dendrologiczny
» Biała Cerkiew
» Peczerska Ławra
» Kijów
» Park krajobrazowy Zofiówka
» Humań, Umań
» Winnica - kościół i klasztor oo. dominikanów.
» Winnica - kościół i klasztor oo. jezuitów
» Winnica, Winnycia
» Tulczyn - Pałac Potockich
» Tulczyn
» Bar - ruiny zamku
» Bar - kościół i klasztor oo. karmelitów
» Bar - kościół parafialny p.w. św. Anny
» Wielki Szaniec (Bastion Ormiański)
» Kamieniec Podolski - zamek
» Kamieniec Podolski - Katedra p.w. śś. Piotra i Pawła
» Kamieniec Podolski, Kamianeć-Podilśkyj
» Zamek w Chocimiu
» Chocim
» Czerniowce - dom dla gości
» Czerniowce - cerkiew seminaryjna
» Czerniowce - gmach seminarium
» Czerniowce - główny pałac metropolitów
» Czerniowce - Zespół Uniwersytecki (dawna Rezydencja Metropolity)
» Koszyłowice - Cerkiew z dzwonnicą
» Zabudowania klasztorne w Horodence
» Horodenka - Kościół p. w. Niepokalanego Poczęcia N. M. P
» Horodenka
» Jazłowiec - Cerkiew p.w. św. Michała (dawniej kościół ormiański p.w. Bogurodzicy)
» Jazłowiec - Kościół p.w.Wniebowzięcia NMP
» Jazłowiec - zamek
» Jazłowiec
» Buczacz - Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
» Buczacz - zamek
» Buczacz - ratusz
» Buczacz
» Brzeżany - zamek
» Świrz - zamek
» Kościół p.w. Trójcy Św. i Wniebowzięcia Matki Boskiej
» Poniedziałek we Lwowie.
» KIjów - ceny wstepów do obiektów turystycznych i transportu
» Turbaza pod Pikujem zdjęcie
» Turbaza pod Pikujem
» Ukraina samochodem
» Bezpieczeństwo pieszych
» Połonina Borżawa
» Połonina Paraszka - telefonia komórkowa
» Połonina Paraszka - ochrona przyrody
» Połonina Paraszka - noclegi
» Połonina Paraszka - szlaki
» Karta imigracyjna
» Połonina Paraszka - mapy
» Połonina Paraszka - problem z wodą
» Połonina Paraszka - zestawianie dojazdów
» Instytut Polski w Kijowie
» Granica słowacko - ukraińska w Ubli
» Straż graniczna w Użoku
» Czasy przejść na Borżawie
» Dojazd w pobliże Połoniny Borżawy
» Alkohole - drinki
» Alkohole - wino
» Alkohole - wódka
» Alkohole - piwo
» Ceny we Lwowie i Czerniowcach w sierpniu 2005 w Hrywnach
» Godziny otwarcia urzędów
» Noclegi.
» Krym - waluta.
» Sklepy & handel.
» Pokonywanie przejść granicznych
» Przewodnik w Kamieńcu Podolskim
» Prywatne kwatery we Lwowie
» Czasy przejść szlakami w Czarnohorze
» Plaże nudystów
» Autobusem PKS na Ukrainę
» Komunikacja miejska
» Bary i restauracje
» Sklepy spożywcze
» Bazary i targowiska
» Polsko - ukraińskie przejścia graniczne
» Język Ukraiński
» Woda pitna w górach
» Szlaki turystyczne w Karpatach Ukraińskich
» Filmy fotograficzne
» Apteki
» Ukraińskie autobusy
» Ukraińkie koleje
» Cany w Karpatach Ukraińskich
» Mapy Karpat Ukraińskich
» Dojazd w Karpaty Ukraińskie
» Żywność
» Bilety wstępu
» Noclegi w miastach Ukrainy Zachodniej
» Telefonia komórkowa
» Noclegi w Karpatach Ukraińskich
» Noclegi na Półwyspie Krymskim
» Piesze przekraczanie granicy
» Przewodniki po Ukrainie
» Żegluga Morska
» Podróże po Krymie
» Dojazd pociągiem na Półwysep Krymski
» Obcokrajowcy mogą podejmować studia na tutejszych uniwersytetach, jednak muszą płacić za naukę
» Językiem urzędowym na Ukrainie jest ukraiński
» bez względu na przyczynę - należy bezwzględnie żądać protokołu z podanym powodem zatrzymania.
» Zawsze należy mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i miejsce pobytu
» Sieć telefonii komórkowej, pomimo jej ciągłej rozbudowy, jest słabo rozwinięta
» Rezerwując noclegi, należy wybierać sprawdzone oferty i zawsze pytać, czy jest ciepła woda i toaleta
» Komunikacja miejska nie kursuje według rozkładów jazdy
» Kolejka dziecięca
» Jasinia
» Bieszczady Wschodnie
» Chocim
» Kamieniec Podolski
» Symferopol
» Czerniowce
» Świdowiec
» Gorgany
» Czarnohora

   Ukraina - więcej porad


Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju


  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

  Wątpliwości? Zapytaj specjalistę!
  » Ukraina

   Zostań doradcą!