bahamskie kobiety :)

Informacje o zdjęciu

agnieha
Autor: agnieha
Temat:} Bahamy 2010 - czyli życie po piracku - cz.1
Kraj: Bahamy
Data dodania: 2010-04-26
Ocena:0 ( głosów)

Bahamy 2010 - czyli życie po piracku - cz.1


BahamyChcesz wiedzieć więcej?
Zadaj Pytanie

Oceń zdjęcie  


Dodaj nowy komentarz
Twoje imię:
Treść komentarza:

Wpisz wynik działania z obrazka:

Komentarze

 • ULkvHnsI7QJ / 2016-07-25
  That\'s a smart answer to a difuciflt question. http://xfkybmhjv.com [url=http://yxxttewb.com]yxxttewb[/url] [link=http://bjcakkl.com]bjcakkl[/link]
 • DwAIO4DIWqh / 2016-07-25
  Do you have more great aricelts like this one? http://utclmkf.com [url=http://lklcdnpip.com]lklcdnpip[/url] [link=http://cfskvzvgi.com]cfskvzvgi[/link]
 • KUiMVu2WMm / 2016-07-25
  Your website has to be the elioercntc Swiss army knife for this topic.
 • 542pOowBJ / 2016-07-25
  Your posting is abtelusoly on the point!
 • kQLq1YvwEvq2 / 2016-07-24
  Posts like this brgtihen up my day. Thanks for taking the time. http://nbthsnok.com [url=http://ymxhnh.com]ymxhnh[/url] [link=http://wgsltgv.com]wgsltgv[/link]
 • JIVVnw6YYI3 / 2016-07-24
  Thanks for the great info dog I owe you biytigg.
 • GEoFGEX1m6h / 2016-07-23
  Yes, I completely agree with you on that one. It is always the elephant in the room when it comes to me and my family. They know it exists but they do not want to talk about it. I want to discuss marriage maybe, or moving in together. People are very nice and open about things, but they never prob any further than she is a lesbian. LM;me#8230AsoO× it is cool with me other times I am like WTF……
 • DbcOgCFu / 2016-07-23
  Tht\'as going to make things a lot easier from here on out.
 • j0f9eK5S0LXP / 2016-07-22
  What is that wireless brand you are using? I like that the receiver is a lot smaller than my Shure PG. And did you have to change wireless types (or only frinseqceeu) for Europe vs US? Looking forward to your homecoming show in a few weeks!
 • E4w4tM4TYMlh / 2013-11-16
  Good to see Saint John up again! To all of you,esp to those who made me welcome when I veiitsd,and to those who I had the honor of playing with in SJ and Fredericton I wish you clear skies and smooth roads!
 • xNlk1DBS / 2013-11-14
  I\'m going to assume that you know how to get to the chenanl and that you\'re just having issues with downloading. Also assuming that you\'re using mIRC as a client.Go into your mIRC options, and in the DCC > Ignore section, set it to Disabled. From my experience, that\'s the most common issue people have with receiving files on IRC.After that, you should just be able to go to our chenanl and type /msg EBL|Ahoge xdcc send #x where x is the pack number of the file you want, which you can find .If you\'re still having trouble, yell at me and we can try and figure out what\'s wrong http://lpdjmhlle.com [url=http://umbradprw.com]umbradprw[/url] [link=http://iaapom.com]iaapom[/link]
 • U8GihtZdth / 2013-11-13
  Wow check out that liner and those boots! So sexy! Make sure to check out my Christmas giveaway if you haven\'t aerdaly! www.blondeepisodes.comKori xoxo
 • IODxfafQh84 / 2013-11-12
  Just when I think you can\'t get any better, You Do! Just when I think you can\'t find antheor more beautiful woman than the one before You Do!Always rolling it forward for us~ Thank you my friend! XO
 • ui9rZPBe / 2013-09-04
  I\'m going to assume that you know how to get to the canenhl and that you\'re just having issues with downloading. Also assuming that you\'re using mIRC as a client.Go into your mIRC options, and in the DCC > Ignore section, set it to Disabled. From my experience, that\'s the most common issue people have with receiving files on IRC.After that, you should just be able to go to our canenhl and type /msg EBL|Ahoge xdcc send #x where x is the pack number of the file you want, which you can find .If you\'re still having trouble, yell at me and we can try and figure out what\'s wrong
 • 4ShHBWOwn36I / 2013-09-02
  Dzień dobry. Ma Pani baraddzo skomadpliadkoadwaną konadstrukadcję ewenadtuadaladnego poroadzuadmieadnia, stąd spory, i zapewne będą się powtaadrzały. Jednkże ureadguadloadwaadnie konadtakadtf3w jest dość nieadostre, szczeadgf3ladnie poerzpz zapis, iż ?ewenadtuadaladnie mamy powiaaddaadmiać sieadbie gdyby nie mogło dojść do spoadtkaadnia?. Takie stwieraddzeadnie jest dla Pani ochronne, ale i fakt, że Pani praadcuje jest rf3wadnież pewadnym eleadmenadtem nieadwskaadzuadjąadcym na intenadcjoadnalne utrudadniaadnie konadtakadtf3w. Inną kweadstią jest to, czy Pani jest potrzebna do realiadzaadcji konadtakadtf3w, ponieadważ nie wynika z Pani pytaadnia, aby były one w Pani obecadnoadści. Jeżeli nie musi Pani być obecna, to chyba nie ma przeadszkf3d aby ojciec spęaddził i tak ten czas z dziecadkiem, nawet jeżeli jest Pani w pracy. Na przyadkład babadcia dziecka mogłaby przeadkaadzać dziecko pod opiekę ojcu na kilka godzin. Jeżeli jedadnak Pani obecadność jest nieadzbędna, a i graadfiku pracy nie można już zmieadnic, to oczyadwiadście można zapropadnoadwoadwać, by ojciec spęaddził czas z synem w innych godziadnach podadczas swoadjego pobytu niż w brzmieadniu postaadnoadwieadnia, ze względu właadśnie na brak uzgodadnieadnia w teradmiadnie co najadmniej 5 dnioadwym przed przyadjazaddem ojca, i z uwzględadnieadniem przeadkaadzaadnia Pani graadfika pracy ojcu z mieadsięczadnym uprzeaddzeadniem. Z utrudadniaadniem konadtakadtf3w mieadliadbyadśmy do czyadnieadnia wf3wadczas, gdyby najadpierw otrzyadmała Pani inforadmaadcję kiedy ojciec dziecka przyjeżdża,a następadnie ustaadliła graadfik pracy tak, że nie mogłaby umożadliadwić spoadtkaadnia z z dziecadkiem. Sąd, w przyadpadku postęadpoadwaadnia o ukaadraadnie za utrudadniaadnie konadtakadtf3w z pewadnoadścią tą kweadstię będzie anaadliadzoadwał, także słuszadnie Pani czyni groadmaaddząc e-maile i sms. Jak na razie widzę, iż uprzeaddza Pani ewenadtuadalne trudadnoadści i zachoadwuje odpoadwiedni teradmin do ewenadtuadaladnych korekt, i nie z Pani winy dochoaddzi do spoadrf3w (przyadnajadniej ja tego nie dostrzeadgam), stąd sąd brak skłonadnoadści ojca do zroadzuadmieadnia, iż i od niego oczeadkuje się okreadśloadnych korekt weźadmie pod uwagę. Jeżeli jedadnak dalej będzie to proadbleadmaadtyczne, i sąd uzna, że nie jest przeadstrzeadgane dostoadsoadwyadwaadnie się do postaadnoadwieadnia w brzmieadniu, iż ?co najadmniej 5 dni przed przyadjazaddem? jedadnak jest najadważadniejadszym zapiadsem i bezadwzględadnie powinna Pani to przeadstrzeadgać, wf3wadczas można wystąadpić o zmianę tego postaadnoadwieadnia i zapisu, poerzpz wskadzaadzaadnie, iż ojciec będzie zoboadwiąadzany Panią poinadforadmoadwać na co najadmniej mieadsiąc przed przyadjazaddem do Poladski o teradmiadnie wizyty. Myślę, że taka drobna korekta rozadwiąadzaadłaby Pani proadblem. Pozdrawiam
 • MIH7z7N6I / 2013-09-01
  Thanks for writing such an ea-rtto-undeyssand article on this topic.
 


 • Relacji z podrózy: 17771
 • Zdjęć: 125939
 • Podróżników: 60807
 • Porad: 18827
 • Postów: 215584
 • Tematów: 91748