• Relacji z podrózy: 17768
 • Zdjęć: 126014
 • Podróżników: 59577
 • Porad: 18827
 • Postów: 215210
 • Tematów: 91653

Kilimanjaro Caravan'2008. Relacja z wyprawy na dach Afryki, cz.2(3)

RobJurczak Wyświetlono: razy 2012-09-03 18:22:34
  Ocena:4.13 (592 głosów)


Paul opowiadał o rodzinie, kraju, o trudnościach, smutkach i szczęśliwych momentach swojego życia. Poznałem jego historię i poczułem, że odnalazł w sobie pragnienia, które zaowocowały sposobem na życie. Taka właśnie na wpół dzika jest Afryka...
© Tekst Robert Jurczak
© Zdjęcia: Adam Lipka, Jacek Gowik, Krzysztof Pierożak, Robert Jurczak


Dzień 2
07.07.2008. Wędrówka do obozu Shira Camp -> 3840 m.n.p.m.

Wstajemy o szóstej trzydzieści. Poranna toaleta w ciepłej, przygotowanej w kuble wodzie. Nie ma jej zbyt wiele, wystarczy na przemycie oczu i twarzy. Potem krótkie szczotkowanie zębów i poranna gimnastyka. Konieczna, bo wokół wszędzie szron. Jesteśmy na wysokości Rysów. Śniadanie stawia nas na nogi, po którym wyruszamy, jako jedna z pierwszych grup na dalsze szlaki wędrówki. Maszerujemy przez dwie godziny. Na krótkim postoju wzmacniamy się przygotowaną w termosach kawą. Gdzieś z oddali wyłania się druga, co do wysokości góra w Tanzanii, Meru. Wielu, z obecnych tu osób, nim weszło na szlaki Kilimandżaro zdobywało aklimatyzację na tamtej właśnie górze. Podobnie było z napotkaną przez nas dwójką Polaków - pasjonatów wysokogórskich, którzy dolecieli z Dubaju.
Około południa docieramy na miejsce nieco dłuższego postoju, gdzie czeka na nas lunch w postaci suchego prowiantu. Jemy ze smakiem. Chwila przerwy i rozpoczynamy dalszą wędrówkę. Około szesnastej docieramy na miejsce, znajdujące się na wysokości 3840 m.n.p.m. Trochę zmęczeni rozkładamy się wygodnie na karimatach w obozowych namiotach, pomiędzy dużymi głazami i krzewami pinii. Dzisiaj jest już bardziej wietrznie aniżeli poprzedniej nocy, a piękny zachód słońca oświetla wyłonione zza gór Kilimandżaro z jego śnieżno-lodową czapą. Tuż przy namiocie rozpościeramy polską banderę i jako jedyni identyfikujemy nas wśród kilkudziesięciu grup spędzających dzisiejszą noc w obozie Schira Camp. Po chwili podchodzi do nas Anglik. Pozdrawia, zamienia parę słów i wspomina, że w latach osiemdziesiątych, jako nauczyciel akademicki był z oficjalną delegacją na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozmawiamy z kolejnymi gośćmi, by w końcu zasiąść do wyczekiwanej kolacji. Dwoje karabinierów przechadza się wokół namiotów rejestrując obozowiczów. Przy okazji dorabiają do swojej, skromnej zapewne pensji, oferując różne drobne upominki, m.in. koszulki z napisem Kilimanjaro. Wykorzystując sposobność nasi tragarze próbują renegocjować warunki umowy dalszego wyjścia. Wszyscy porterzy oczekują podwyższenia należnego im honorarium, a w szczególności zwiększenia napiwków. Próbujemy im wytłumaczyć, że to od ich starań zależeć będzie na ile zasłużą. Chyba udało się ich przekonać, bo pomimo zmęczenia sprawnie przygotowują wieczorny posiłek. Podczas kolacji podziwiamy pejzaż zachodzącego słońca i tonącą w blasku księżyca górę Meru. Zmęczeni zapadamy wkrótce w głęboki sen.

Dzień 3
08.07.2008.
Strona:  1, 2, 3, 4


Oceń relację  


Dodaj nowy komentarz
Twoje imię:
Treść komentarza:

Wpisz wynik działania z obrazka:

Komentarze

 • fUa00T6oN / 2013-10-06
  A million thanks for posting this inrtfmaoion. http://aadfzihjovx.com [url=http://eqaaqeoptuo.com]eqaaqeoptuo[/url] [link=http://igmvhsq.com]igmvhsq[/link]
 • CuximNdAB / 2013-10-05
  In awe of that answre! Really cool!
 • Zn5IMnLs / 2013-10-05
  Slam dunkin like Shaquille O\'Neal, if he wrote inatvmfoire articles. http://nfpnqlwml.com [url=http://wedxemvcl.com]wedxemvcl[/url] [link=http://vygyjhlhw.com]vygyjhlhw[/link]
 • GmAXSDV7t / 2013-10-02
  This is an artlice that makes you think \"never thought of that!\"
 • SVcc8p64P77l / 2013-10-01
  Way to use the internet to help people solve prlseomb!
 • clzlC83jeu / 2013-09-08
  Mighty useful. Make no mistake, I apcrepiate it. http://stybcks.com [url=http://vnsozjvr.com]vnsozjvr[/url] [link=http://zxfvwgpu.com]zxfvwgpu[/link]
 • hNwvsvJFJ / 2013-09-04
  Witam, w grę wchoaddzi albo rozadszeadrzeadnie konadtakadtf3w albo zmiana miejadsca pbyotu dziecka. Zaznaadczam, iż prawaddoadpoaddoadbieńadstwo uzyadskaadnia szeradszych konadtakadtf3w jest baraddziej prawaddoadpoaddobne, i myślę, że ma Pan duże szanse je uzyadskać, bowiem reguadlaradnie realiadzuje konadtakty z synem. Zmiana miejadsca pbyotu, to już decyadzja radyadkaladnie zmieadniaadjąca sytuadację życiową dziecka, i tu może Pan nie uzyadskać zmiany z rf3żadnych przyadczyn. Co mogę zasuadgeadroadwać? złoadżeadnie wnioadsku o zmianę konadtakadtf3w na szeradsze, w ramach wnioadsku złoadżyć wnioadsek o badaadnia w RODK na okoadliczadność ustaadleadnia np. optyadmaladnej formy konadtakadtf3w, oraz ktf3re z rodziadcf3w daje lepadszą rękojadmię spraadwoadwaadnia praadwiaddłoadwej opieki nad dziecadkiem z uwzględadnieadniem eweadnuadaladnie, u ktf3adrego z rodziadcf3w dziecko powinno aktuadaladnie mieszadkać. Z jedadnej strony pozna Pan opiadnię na temat zasadadnoadści zmiany miejadsca pbyotu (czy byłaby możadliwa, czy nie), a konadtakty zapewne i tak zostaadłyby rozadszeadrzone, o ile oczyadwiadście jest tak, jak Pan przedadstaadwił. Zaznaadczam, że samo wystąadpieadnie o zmianę miejadsca pbyotu dziecka i tak spoadwoaddoadwaadłoby dopuszadczeadnie badań w RODK, lub bieadgłego psyadchoadloga, a tak może Pan uzyadskać przyadnajadmniej szeradsze konadtakty. Pozdrawiam
 • w3Xe1QBp / 2013-09-03
  Witam! Mam pytaadnie odnoadśnie konadtakadtf3w z ojcem ( dziecko nieadspełna 4 lata). Od uroaddzeadnia dzekcia nie jestem z ojcem dzekcia, dziecko nie zna ojca zupeładnie. Sprawę o aliadmenty wnioadsłam oraz o pozbaadwieadnie praw, wyrok zapadł na moją korzyść co do aliadmenadtf3w ( ojciec majętny ) oraz ograadniadczeadnie praw. W mięaddzy czaadsie ojciec wnif3sł nagle pozew o zaprzeadczeadnie ojcoadstwa oraz o konadtakty zaraadzem z dziecadkiem ( dodam, iż nigdy ich nie bylo, konadtakt od nieadmowadlaka był zerowy, my jesteadśmy w ostrym konadflikadcie rf3wadnież jako rodzice dzekcia, rf3wadnież bez konadtaktu od lat), sąd zleadcił badaadnia dna, ktf3re potwieraddziły jego ojcoadstwo oraz zasąaddził widzeadnia 2 x w mieadsiącu po 3 h. Aliadmenadtf3w nie płaci od uroaddzeadnia i po wyroku nic się nie zmieadniło, cały mająadtek przeadpiadsał na rodzinę. Pod wpłyadwem szoku i emoadcji na sali sądoadwej zgoaddziadłam się na te widzeadnia ( w moim domu, w mojej obecadnoadści), proadproadsiadłam o psyadchoadloga i kuraadtora lecz dziś ( moja 2 dni od sprawy) nie godzę się na to. Przeadmyadślaadłam to dogłębadnie i nie wyobraadżam sobie jak dziecko na to przyadgoadtoadwać ( wizyta za tydzięń już pierwadsza). Czy mogę to zmieadnić? Czy sąd odnieadsie się nieadprzyadchyladnie do zmian decyadzji matki? Pod salą 3 x zmieadniał ojciec dzekcia godzinę wizyty dopsoadwuadjąc ją do sioadstry egzaadmiadnf3w oraz zostaadłam obraadżona przez jego sioadstrę przy świadadkach ( adwoadkaci ). Czy skoro on nie wywiąadzuje się z oboadwiązku aliadmenadtaadcyjadnego to czy ja mogę rf3wadnież coś zroadbić aby te konadtakty były mniejadsze? Już zapoadwieaddział, że będzie mi zabieadrał dziecko i nie płaadcił. Ma też druadgie, na ktf3re nie płaci od 5 lat ( dziecko 6 lat) i nie ma konadtakadtf3w żadnych. Nie mogę pojąć jak mam go wpuadścić do naszego domu po tylu latach bez konadtakadtf3w i po fakadcie, iż przy ostatadniej wizyadcie około 3 lata temu wykręadcał mi ręce, zabrał teleadfon komf3radkowy i czyadtał inforadmaadcje w nim zawarte. Na dziecko nie zwraadcał uwagi ( nieadzrf3wadnoadwaadżony jest emoadcjoadnaladnie), ma rf3wadnież partadnerkę, ktf3rą bije ( zeznaadnia w sądzie świadka ). W ostatadnich mieadsiąadcach ciąży zostaadłam rf3wadnież okraaddziona przez niego i pozbył się nas ? stąd nasz silny konadflikt. Dotarło do mnie to wszystko po sprawie?moja Pani adwoadkat chciała jak najadszybadciej zakońadczyć sprawę właaddzy rodziadcieladskiej i przeadkoadnuje mnie, że to dobrya0wyrok. http://mmfkwx.com [url=http://xvprkew.com]xvprkew[/url] [link=http://lcrwso.com]lcrwso[/link]
 • ws8IRrvaM0 / 2013-09-03
  Slam dunkin like Shaquille O\'Neal, if he wrote inofrmative articles.
 • WIG5pv8YE / 2013-09-02
  I don\'t know who you wrote this for but you helped a breohtr out.

REKLAMA


TanzaniaWybierz obszar który Cię interesuje

TanzaniaChcesz wiedzieć więcej?
Zadaj Pytanie
Wybierz obszar który Cię interesujeZobacz, kto był w tym kraju