• Relacji z podrózy: 17771
 • Zdjęć: 125939
 • Podróżników: 60959
 • Porad: 18827
 • Postów: 215602
 • Tematów: 91750

Kilimanjaro Caravan'2008. Relacja z wyprawy na dach Afryki, cz.2(3)

RobJurczak Wyświetlono: razy 2012-09-03 18:22:34
  Ocena:4.12 (598 głosów)


Paul opowiadał o rodzinie, kraju, o trudnościach, smutkach i szczęśliwych momentach swojego życia. Poznałem jego historię i poczułem, że odnalazł w sobie pragnienia, które zaowocowały sposobem na życie. Taka właśnie na wpół dzika jest Afryka...
© Tekst Robert Jurczak


[...]Jesteśmy w pełni przygotowani do wyjścia i pomimo niedogodności wstajemy trzydzieści minut po północy. Długo czekamy na zagotowanie się wody i zalanie kawy w termosach. Ostatecznie kwadrans po pierwszej, ze skompletowanym ekwipunkiem, powoli wynurzamy się z namiotów. Wyruszamy, jako ostatni zespół o godzinie pierwszej trzydzieści w nocy


Wyprawa 'White Eagles Kilimanjaro Caravan 2008` w składzie: Adam Lipka, Jacek Gowik, Krzysztof Pierożak, Leonard Deńczyk, Maciej Berbeka, Robert Jurczak miała miejsce w okresie 6-14 lipca 2008 roku. Uczestnicy zdobyli szczyt Kilimandżaro szlakiem Machame Road w dniu 10.07.2008 o godz. 7.10 lokalnego czasu.

Oceń relację  


Dodaj nowy komentarz
Twoje imię:
Treść komentarza:

Wpisz wynik działania z obrazka:

Komentarze

 • fUa00T6oN / 2013-10-06
  A million thanks for posting this inrtfmaoion. http://aadfzihjovx.com [url=http://eqaaqeoptuo.com]eqaaqeoptuo[/url] [link=http://igmvhsq.com]igmvhsq[/link]
 • CuximNdAB / 2013-10-05
  In awe of that answre! Really cool!
 • Zn5IMnLs / 2013-10-05
  Slam dunkin like Shaquille O\'Neal, if he wrote inatvmfoire articles. http://nfpnqlwml.com [url=http://wedxemvcl.com]wedxemvcl[/url] [link=http://vygyjhlhw.com]vygyjhlhw[/link]
 • GmAXSDV7t / 2013-10-02
  This is an artlice that makes you think \"never thought of that!\"
 • SVcc8p64P77l / 2013-10-01
  Way to use the internet to help people solve prlseomb!
 • clzlC83jeu / 2013-09-08
  Mighty useful. Make no mistake, I apcrepiate it. http://stybcks.com [url=http://vnsozjvr.com]vnsozjvr[/url] [link=http://zxfvwgpu.com]zxfvwgpu[/link]
 • hNwvsvJFJ / 2013-09-04
  Witam, w grę wchoaddzi albo rozadszeadrzeadnie konadtakadtf3w albo zmiana miejadsca pbyotu dziecka. Zaznaadczam, iż prawaddoadpoaddoadbieńadstwo uzyadskaadnia szeradszych konadtakadtf3w jest baraddziej prawaddoadpoaddobne, i myślę, że ma Pan duże szanse je uzyadskać, bowiem reguadlaradnie realiadzuje konadtakty z synem. Zmiana miejadsca pbyotu, to już decyadzja radyadkaladnie zmieadniaadjąca sytuadację życiową dziecka, i tu może Pan nie uzyadskać zmiany z rf3żadnych przyadczyn. Co mogę zasuadgeadroadwać? złoadżeadnie wnioadsku o zmianę konadtakadtf3w na szeradsze, w ramach wnioadsku złoadżyć wnioadsek o badaadnia w RODK na okoadliczadność ustaadleadnia np. optyadmaladnej formy konadtakadtf3w, oraz ktf3re z rodziadcf3w daje lepadszą rękojadmię spraadwoadwaadnia praadwiaddłoadwej opieki nad dziecadkiem z uwzględadnieadniem eweadnuadaladnie, u ktf3adrego z rodziadcf3w dziecko powinno aktuadaladnie mieszadkać. Z jedadnej strony pozna Pan opiadnię na temat zasadadnoadści zmiany miejadsca pbyotu (czy byłaby możadliwa, czy nie), a konadtakty zapewne i tak zostaadłyby rozadszeadrzone, o ile oczyadwiadście jest tak, jak Pan przedadstaadwił. Zaznaadczam, że samo wystąadpieadnie o zmianę miejadsca pbyotu dziecka i tak spoadwoaddoadwaadłoby dopuszadczeadnie badań w RODK, lub bieadgłego psyadchoadloga, a tak może Pan uzyadskać przyadnajadmniej szeradsze konadtakty. Pozdrawiam
 • w3Xe1QBp / 2013-09-03
  Witam! Mam pytaadnie odnoadśnie konadtakadtf3w z ojcem ( dziecko nieadspełna 4 lata). Od uroaddzeadnia dzekcia nie jestem z ojcem dzekcia, dziecko nie zna ojca zupeładnie. Sprawę o aliadmenty wnioadsłam oraz o pozbaadwieadnie praw, wyrok zapadł na moją korzyść co do aliadmenadtf3w ( ojciec majętny ) oraz ograadniadczeadnie praw. W mięaddzy czaadsie ojciec wnif3sł nagle pozew o zaprzeadczeadnie ojcoadstwa oraz o konadtakty zaraadzem z dziecadkiem ( dodam, iż nigdy ich nie bylo, konadtakt od nieadmowadlaka był zerowy, my jesteadśmy w ostrym konadflikadcie rf3wadnież jako rodzice dzekcia, rf3wadnież bez konadtaktu od lat), sąd zleadcił badaadnia dna, ktf3re potwieraddziły jego ojcoadstwo oraz zasąaddził widzeadnia 2 x w mieadsiącu po 3 h. Aliadmenadtf3w nie płaci od uroaddzeadnia i po wyroku nic się nie zmieadniło, cały mająadtek przeadpiadsał na rodzinę. Pod wpłyadwem szoku i emoadcji na sali sądoadwej zgoaddziadłam się na te widzeadnia ( w moim domu, w mojej obecadnoadści), proadproadsiadłam o psyadchoadloga i kuraadtora lecz dziś ( moja 2 dni od sprawy) nie godzę się na to. Przeadmyadślaadłam to dogłębadnie i nie wyobraadżam sobie jak dziecko na to przyadgoadtoadwać ( wizyta za tydzięń już pierwadsza). Czy mogę to zmieadnić? Czy sąd odnieadsie się nieadprzyadchyladnie do zmian decyadzji matki? Pod salą 3 x zmieadniał ojciec dzekcia godzinę wizyty dopsoadwuadjąc ją do sioadstry egzaadmiadnf3w oraz zostaadłam obraadżona przez jego sioadstrę przy świadadkach ( adwoadkaci ). Czy skoro on nie wywiąadzuje się z oboadwiązku aliadmenadtaadcyjadnego to czy ja mogę rf3wadnież coś zroadbić aby te konadtakty były mniejadsze? Już zapoadwieaddział, że będzie mi zabieadrał dziecko i nie płaadcił. Ma też druadgie, na ktf3re nie płaci od 5 lat ( dziecko 6 lat) i nie ma konadtakadtf3w żadnych. Nie mogę pojąć jak mam go wpuadścić do naszego domu po tylu latach bez konadtakadtf3w i po fakadcie, iż przy ostatadniej wizyadcie około 3 lata temu wykręadcał mi ręce, zabrał teleadfon komf3radkowy i czyadtał inforadmaadcje w nim zawarte. Na dziecko nie zwraadcał uwagi ( nieadzrf3wadnoadwaadżony jest emoadcjoadnaladnie), ma rf3wadnież partadnerkę, ktf3rą bije ( zeznaadnia w sądzie świadka ). W ostatadnich mieadsiąadcach ciąży zostaadłam rf3wadnież okraaddziona przez niego i pozbył się nas ? stąd nasz silny konadflikt. Dotarło do mnie to wszystko po sprawie?moja Pani adwoadkat chciała jak najadszybadciej zakońadczyć sprawę właaddzy rodziadcieladskiej i przeadkoadnuje mnie, że to dobrya0wyrok. http://mmfkwx.com [url=http://xvprkew.com]xvprkew[/url] [link=http://lcrwso.com]lcrwso[/link]
 • ws8IRrvaM0 / 2013-09-03
  Slam dunkin like Shaquille O\'Neal, if he wrote inofrmative articles.
 • WIG5pv8YE / 2013-09-02
  I don\'t know who you wrote this for but you helped a breohtr out.

REKLAMA


TanzaniaWybierz obszar który Cię interesuje

TanzaniaChcesz wiedzieć więcej?
Zadaj Pytanie
Wybierz obszar który Cię interesujeZobacz, kto był w tym kraju