• Relacji z podrózy: 17771
 • Zdjęć: 125939
 • Podróżników: 59881
 • Porad: 18827
 • Postów: 215424
 • Tematów: 91714

Gruzja i Armenia - zemleduch jedzie zwiedzać świat.

zemleduch Wyświetlono: 1765 razy 2008-01-23 18:21:26
  Ocena:2.47 (357 głosów)


Relacja dzień-po-dniu.
Dzień 1
Zielonka - Wrocek, we Wrocku rynek, Wrocek - Przemyśl. I tak zaczyna się ta opowieść.

Dzień 2
W Przemyślu wysiadamy z pociągu i rozpędzeni lecimy na PKS bo odjazd do Suczawy jest o 7.30. Jest? Był! Bo teraz jest o 16.30. Wesoło:) Konsternacja - co robimy? Jedziemy o 10.15 do Czerniowców i potem będziemy próbowali przedostać się przez rumuńską granicę. Na PKSie w Przemyślu jakiś zdezorientowany Ukrainiec prosi o instrukcje jak załączyć w komórce kartę Ery. Otrzymuje je. 'To można już kręcić?" Można:)
Pracownik kantoru o spojrzeniu półdebila po liftingu mózgu, chciał mnie bić za to, że przyszedłem do niego wymienić pieniądze. No bo przecież on to robi społecznie, a tu jeszcze przychodzi jakiś ktoś i zawraca mu gitarę.
W autobusie do Czerniowców (50PLN) zamieniliśmy się na miejsca z torbami z ceraty i kontrabandą. Tzn. tak nam się wydawało. Okazało się, że nie... tylko one zajęły nasze miejsca. Zaraz za granicą dosiadł się do nas Wladimir. Wawka - został właśnie po raz trzeci w swojej karierze deportowany z Polski. Trzeci? To po pierwszym jeszcze raz go wpuścili? A to musieli wpuszczać? A to sam nie wejdzie? Zresztą, tym razem też, Wawka jedzie tylko odwiedzić rodzinę i po miesiącu będzie wracał. Już z nowym paszportem i nowym nazwiskiem. Wie komu posmarować i ile (w ogóle nie możliwe jest otrzymanie paszportu zagranicznego na Ukrainie bez dania w łapę). Wawka razem z panem Dimitryjem okazali się przednimi towarzyszami podróży odkrywając nam uroki życia w Polsce oczami Ukraińca. Wawka w samych Czerniowcach b. nam pomógł odwożąc nas na sam dworzec, gdzie mogliśmy złapać coś do Suczawy. Zrewanżowaliśmy się sponsorując mu bilet do domu, gdyż będąc deportowanym jechał bez grosza przy duszy. Po długich poszukiwaniach, negocjacjach i nerwówkach udało nam się skłonić busiaża żeby zawiózł nas do Suczawy za 20USD od łba (początkowo krzyczał 50EUR). Zabrawszy jeszcze po drodze sztangi cigaretów i bak benzyny dotarliśmy przy wrzaskliwym akompaniamencie radia do Suczawy (koło 22). A tutaj ponownie zaczęły się schody: nie wiemy gdzie jest dworzec, nie mamy lejów na bilet to Buka, nie ma gdzie wymienić o tej porze kasy. Ale jak zawsze rozwiązania przychodzą od tubylców i ze stoicyzmu Polakom wrodzonego. Radosny Rumun sprzedał mi swoje ostatnie leje z portfela za euro, następnie jego kolega z jeszcze większą radością biegał z nami po mieście szukając możliwości wymiany kasy. Udało się w końcu - cudowna maszyna w ścianie połknęła jedne a wypluła inne banknoty. W pełni zadowoleni i z przepysznym browarkiem rumuńskiej produkcji w ręku stanęliśmy na wskazanym przez młodzież przystanku w kierunku dworca kolejowego. Na przystanku tym pochłoniętych wirem pracy zapoznaliśmy kierowcę szambiarki i jego dwóch pomocników.
Strona:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


Oceń relację  


Dodaj nowy komentarz
Twoje imię:
Treść komentarza:

Wpisz wynik działania z obrazka:

Komentarze

 • qccoOMcL / 2013-10-05
  Všetci opatrovatelia na Slovensku po novom musia mať akvoidteranfd kurz.Vfdnimku majfa len opatrovatelia v re1mci rodiny, keď opatrujfa rodinne9ho predslušnedka, resp. ak opatrovateľ me1 spoločne9 bydlisko s opatrovanou osobou, kurz mať nemused, aj keď medzi nimi nie je predbuzenskfd vzťah. zdroj: internet
 • 45FGoCV8YX / 2013-10-05
  pokračovanie...Ze1roveň rozširuje okruh osf4b, ktore9 mf4žu vykone1vať opatrovanie o fzciyke9 osoby, ktore9 k 29. februe1ru 2012 dovŕšili vek 55 rokov a vykone1vali opatrovanie, ktorfdm sa rozumie pomoc pri odke1zanosti fzciykej osoby na pomoc inej fzciykej osoby, najmenej tri roky. Tieto osoby nie sfa povinne9, splniť podmienku ustanovenfa v 84 ods. 9 ze1kona fačinne9ho od 1. marca 2012. Vytve1rajfa sa tfdm flexibilnejšie podmienky na zamestne1vanie takfdchto osf4b, čedm sa zvyšuje dostupnosť socie1lnych služieb.Apredl 2012Doc. MUDr. Božena Bušove1, CSc., MPH http://vdhaysv.com [url=http://rztzeaefds.com]rztzeaefds[/url] [link=http://ppzxrihzl.com]ppzxrihzl[/link]
 • v3D38jfFkvLZ / 2013-10-03
  Špecie1lne pomf4cky pri vzdele1vaned deted telesne psthionutfdch, chorfdch a zdravotne oslabenfdchSpracovala: Mgr. Zuzana Gecziove1Hlavnfdm cieľom vfdchovy a vzdele1vania psthionutfdch jedincov je dosiahnuť potrebnfd stupeň vedomosted, zručnosted a ne1vykov, k čo najve4čšej miere samostatnosti, sebestačnosti, pracovne9mu a spoločenske9mu uplatneniu.
 • r9AYWUAJWU / 2013-10-03
  pokračovanie...Čo sa tfdka vfdznamu špecie1lnych pomf4cok, ktore9 sa využedvajfa pri vfdchove a vzdele1vaned telesne posihtnutfdch, chorfdch a zdravotne oslabenfdch deted, ich vfdznam sa v podstate neledši od vfdznamu učebnfdch pomf4cok, keďže podobne ako učebne9 pomf4cky ne1m pome1hajfa dosahovať stanovene9 ciele, vyplfdva z toho fakt, že každe1 jedna pomf4cka prispf4sobene1 potrebe1m posihtnute9ho, chore9ho alebo zdravotne oslabene9ho dieťaťa slfažia ako špecie1lna pomf4cka, ak prispieva k zlepšeniu jeho zdravotne9ho stavu.Použite1 literatfara:Habšudove1, M. Špecie1lne pomf4cky
 • v06qBSHF / 2013-10-02
  Dzień dobry. Wydaje mi się, że są speładnione przeadsłanki do takiego rozadszeadrzeadnia konadtakadtf3w, ale odnoadśnie wakaadcji, to chyba rozadsądadniej byłoby, aby dzikeco było naprzeadmienadnie po dwa tygoaddnie lipca i dwa tygoaddnie sierpadnia. Pełny mieadsiąc bez matki dla tak małego dziecka może być dużym streadsem, więc lepiej ten okres rozaddzieadlić. Warunadkiem oczyadwiadście rozadszeadrzeadnia jest dotychadczaadsowy stały, reguadlarny i właadściwy spoadsf3b realiadzaadcji konadtakadtf3w. Pozdrawiam
 • Obs9WmFyaB / 2013-10-02
  Špecie1lne pomf4cky majfa pri vfdchove a vzdele1vaned telesne potinhsutfdch, chorfdch a zdravotne oslabenfdch jedincov nezastupiteľne9 miesto. Delia sa na:Rehabilitačne9 pomf4ckyKompenzačne9 pomf4ckyOrtopedicke9 pomf4ckyŠpecie1lne pomf4cky slfažia na ne1cvik sebaobslužnfdch činnosted dieťaťa (aby sa vedelo najesť, obliecť, aby zvle1dlo osobnfa hygienu), na vzdele1vanie (držiaky, pere1, stojany na knihy, špecie1lne upravene9 kle1vesnice počedtača a pod), na zamestnanie (špecie1lne upravene9 ne1radie, špecie1lne držiaky pracovne9ho ne1radia), k spoločenske9mu začleneniu (spoločenske9 hry).Nesmieme zabudnfať ani na diagnostickfa funkciu špecie1lnych pomf4cok, ktore9 ne1m pome1hajfa zisťovať faroveň rf4znych vedomosted, zručnosted a ne1vykov dieťaťa, ako sfa napr. faroveň jemnej a hrubej motoriky, priestorovej oriente1cie a pod.zdroj: Mgr. Zuzana Gecziove1
 • Marta / 2011-08-18
  Ja sie wybieram za rok do Armenii na pewno :)
 • Maria / 2010-09-28
  Trzeba mieć wiarę w człowieka , radość życia i młodość oraz ciekawość świata -żeby się wybrać w tak szaloną, ale świetną podróż i przygodę.

  relacja mi się bardzo podobała i przypomniała mi o wielu nieoczekiwanych wydarzeniach z moich podróży w te strony-20 lat temu.Ludzie są tam bardziej prawdziwi,szczerzy.Chciałabym tam wrócić.
 • Łukasz / 2010-06-13
  A może ktoś ma ochotę się wybrać szlakiem autorów np. za rok /!?
 • Irena / 2009-11-11
  Tak mnie ta opowieść wciągnęła,że zaczęło świtać.Szkoda,że jestem chyba ze dwa razy starsza od autora,bo chyba już na takie trudy podróży bym się nie odważyła.Ale czytając te wspominki czułam się jakbym była w Gruzji.Język autora rewelacja.

REKLAMA


ArmeniaWybierz obszar który Cię interesuje

ArmeniaChcesz wiedzieć więcej?
Zadaj Pytanie
Wybierz obszar który Cię interesujeZobacz, kto był w tym kraju