Strona główna » Odyssei Praca za granicą » Praca Włochy, praca we Włoszech

Praca - WłochyObywatele z państw przyjętych do Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku o legalną pracę we Włoszech mogą starać się w ramach kontyngentu ustalonego dekretem premiera, zezwalającym obywatelom nowo przyjętych Państw Wspólnoty na przyjazd do pracy.

Przydatne adresy: www.cnel.it, www.welfare.gov.it, www.inforoma.info
Okres przejściowy: brak
Średnia długość tygodnia pracy (2004): 40.3
Długość urlopu płatnego: 20 dni
Miejsca pracy: sprzedaż, opieka medyczna, turystyka, ubezpieczenia, administracja, przemysł
Poziom bezrobocia (2005): 7.7%
Sprawdź pośrednika: www.kraz.praca.gov.pl/StronaGlowna.aspx

1. Dokumenty


Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Włoskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru)

2. Pobyt


a. Planując pobyt dłuższy niż 3 miesiące, należy wystąpić do komendy policji (Questura) o kartę pobytu. Aby ją uzyskać, trzeba udowodnić legalne zatrudnienie we Włoszech lub posiadanie stałego źródła dochodu powyżej minimum socjalnego (ustalane na początku każdego roku – ok. 5000 EUR rocznie) oraz ubezpieczenia zapewniającego pokrycie kosztów leczenia,

b. Zanim obywatel polski wystąpi o pozwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy, włoski pracodawca musi uzyskać zgodę urzędu pracy na zatrudnienie

c. Aby uzyskać pozwolenie na pobyt, należy przedstawić:
- umowę o pracę,
- ważny paszport lub dowód,
- potwierdzenie o zgłoszeniu przez pracodawcę pracownika do INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Socjale) – włoskiego systemu ubezpieczeń społecznych,
- potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ albo ubezpieczenie prywatne).

3. Praca


a. Podpisanie umowy z włoskim pracodawcą wymaga posiadania numeru identyfikacji podatkowej (Codice Fiscale). Można go uzyskać w regionalnym urzędzie skarbowym (Agenzia di Entrate).

b. Pozwolenie na pracę uzyskać można tylko na wniosek przyszłego pracodawcy, który zamierzając zatrudnić pracownika na czas określony lub na stałe, musi złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na pracę w Regionalnym Urzędzie Pracy (Direzione Provinciale del Lavoro).Do wniosku należy dołączyć:
- umowę porozumienia między stronami (między pracodawcą a obcokrajowcem),
- wniosek o pozwolenie na pobyt .

c. Włoski pracodawca zobowiązany jest zgłosić zatrudnionego pracownika do włoskiego systemu ubezpieczeń społecznych (INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale),

d. Informacje o włoskim rynku pracy można znaleźć na stronach:
- www.eures.praca.gov.pl
- w Wojewódzkich/ Powiatowych Urzędach Pracy na terenie Polski
- www.praca.gov.pl
- www.informa.info
- www.milanokg.it/
- www.welfare.gov.it/EaChannel/PrimoPiano/lavoratorineocomunitari.htm

4. Własna działalność gospodarcza


a. Rejestracja
- działalność gospodarcza podlega wpisowi do Rejestru Przedsiębiorstw. Rejestry takie są prowadzone wyłącznie przez Izby Handlowe właściwe terytorialnie (o właściwości decyduje siedziba danej firmy).
- Od 1 lipca 2003 r. składanie wszystkich dokumentów związanych z wpisem firmy
do Rejestru Przedsiębiorstw jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną
lub na nośniku elektronicznym (system TELEMACO) po potwierdzeniu podpisem elektronicznym.
- Aby zarejestrować działalność gospodarczą w powyższym systemie konieczne jest posiadanie specjalnej karty SMART, umożliwiającej składanie podpisu elektronicznego. Karty takie można otrzymać w siedzibach izb handlowych.

b. Cudzoziemiec pragnący prowadzić we Włoszech działalność na zasadzie samozatrudnienia powinien spełniać wymogi etyczne i zawodowe zgodnie z tymi stawianymi obywatelom włoskim, oraz wypełnić warunki, które upoważniają do wpisu na listy zawodowe (albo professionale).

c. Poza tym cudzoziemiec powinien:
- Zwrócić się osobiście, lub za pośrednictwem pełnomocnika, do urzędu, w którego kompetencjach jest wydawanie odpowiednich koncesji i zezwoleń lub sprawdzanie wymogów potrzebnych do prowadzenia działalności, co do której wymagany jest wpis na listy zawodowe, o wystawienie zaświadczenia o braku przeszkód
co do wydania dokumentu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji upoważniających do wykonywania w/w działalności.
- Wystąpić o wydanie zaświadczenia o niezbędnych do prowadzenia planowanej działalności warunkach i środkach materialnych.
- Posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe udokumentowane umową zakupu lub wynajmu nieruchomości lub poprzez oświadczenie złożone przez obywatela włoskiego lub cudzoziemca przebywającego legalnie we Włoszech, w której oświadcza, że udostępnił zainteresowanemu mieszkanie.
- Uzyskać w lokalnym Ufficio delle Entrate (Urząd Skarbowy): numer identyfikacji podatkowej - codice fiscale i numer dla celów podatku VAT - partita IVA
- Dokonać rejestracji dla celów ubezpieczeniowych w INPS (odpowiednik ZUS)
lub w branżowej kasie ubezpieczeniowej (w przypadku zawodów, które podlegają takim kasom).
- Udać się na policję (questura) z dokumentami upoważniającymi do prowadzenia działalności na zasadzie samozatrudnienia na terenie Włoch celem uzyskania karty pobytowej pracy (carta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo). Questura jest zobowiązana do wydania karty pobytowej w terminie do 120 dni. Do tego czasu zainteresowany może prowadzić działalność we Włoszech na podstawie tymczasowego pozwolenia.

d. Informacje szczegółowe są dostępne na stronie
- http://www.parp.gov.pl/partnerinfo/a02export.html
- http://www.infopolonia.it/.

5. Ambasady


Ambasada RP
via P.P. Rubens 20, Monti Parioli 00197, Roma, Italia
CENTRALA tel. (0.03906) 362-04200,
SEKRETARIAT AMBASADORA tel. (0.03906) 362-04204,
SEKRETARIAT WYDZIAŁU POLITYCZNEGO tel. (0.03906) 362-04209,
ATTACHAT WOJSKOWY tel. (0.03906) 362-04219,
KANCELARIA tel. (0.03906) 362-04231,
STAŁY PRZEDSTAWICIEL RP PRZY FAO tel. (0.03906) 362-04237,
fax. (003906) 32 17 895
e-mail: polish.embassy@agora.stm.it
adres www: www.ambasciatapolonia.it

Wydział Konsularny
WYDZIAŁ KONSULARNY - CENTRALA tel. (0.03906) 362-04300,
SEKRETARIAT WYDZIAŁU tel. (0.03906) 362-04302,
e-mail: konsul@infopolonia.it

Wydział Ekonomiczno-Handlowy
via Olona, 2/4
00198 Rzym
Tel. 0039/06/8541128
0039/06/8548189
Fax. 0039/06/8553391
Adres e-mailowy: info@infopolonia.it

Konsulat Generalny RP w Mediolanie
Corso Vercelli, 56, 20145 Milano
tel. (0039/02) 48018978, 48019084
fax. 4802-0345
e-mail: milanokg@iol.it
www.milanokg.it

Konsulat RP w Neapolu
Konsul Honorowy
via del Duomo, 214
80138 Neapol
Tel. 0039/81/7607206
Fax.0039/81/21
e-mail: info@consolatopolonia.it

Konsulat RP w Bari
Konsul Honorowy, Domenico Centrone (jęz. włoski)
Via Edmondo Caccuri,7 70100 Bari
tel/fax: (00 3980) 561 67 86
tel: (00 3980) 49 54 125
e-mail:domenicocentrone@libero.it

Konsulat RP w Bolonii
Konsul Honorowy, Corrado Salustro (jęz. włoski)
Via S. Stefano 63, 40100 Bologna, Italia
tel.: (00-3951) 683 59 68
fax: (00-3951) 22-72-38
e-mail: consolatopolacco.bo@libero.it

Konsulat RP w Genui
Konsul Honorowy: Giuseppe Taró (jęz.: włoski, angielski, francuski, hiszpański)
Piazza Tommaseo 4/5, 16129 Genova, Italia
tel.: (003910) 3106275
fax: (003910) 366489
e-mail: conpoloniage@libero.it

Konsulat RP w Padwie
Konsul Honorowy, Ugo Zovatto (jęz.: włoski, niemiecki)
Via Temanza 1/A – Scala A/26 – Padova, Italia
tel.: (00 3949) 876 63 66
fax: (00 3949) 821 93 67
e-mail: info@consolatodipolonia.it

Konsulat RP w Reggio Calabria
Konsul Honorowy, Antonio Giglio (jęz. włoski)
via Treviso 25, 89 125 Reggio Calabria, Italia
tel. 0965895118

Konsulat RP na Malcie
konsul honorowy Stephen Parnis England
60,
South Street, Valletta, Malta

tel. 0035 62 44 306
fax. 0035 62 33 093
info@wipe.com

  Praca we Włoszech – dyskusja, pytania, odpowiedzi
   Na Sycylii?
   Posadka w turystyce
   Polka pracujĄca

   Zobacz wszystkie dyskusje
Włochy

WłochyJeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika