Strona główna » Odyssei Praca za granicą » Praca Niemcy, praca w Niemczech

Praca - Niemcy



W Niemczech obowiązuje okres przejściowy i jest to jedno z państw, gdzie najtrudniej uzyskać pozwolenie na pracę.

Przydatne adresy: www.arbeitsagentur.de, www.auswaertiges-amt.de
Okres przejściowy: do 2011
Długość urlopu płatnego: 20 dni
Miejsca pracy: telekomunikacja, transport i logistyka, przemysł samochodowy, IT, kadra zarządzająca, PR, farmacja
Średnia długość tygodnia pracy (2004): 42.3
Poziom bezrobocia (2005): 9.5%
Sprawdź pośrednika: www.kraz.praca.gov.pl/StronaGlowna.aspx

1. Dokumenty


Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie
od jego celu) na terytorium Republiki Federalnej Niemiec do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru).

2. Pobyt


Pobyt w Niemczech powyżej trzech miesięcy wymaga legalizacji. W tym celu należy:
a. w ciągu 7 dni od daty wjazdu zameldować się we właściwym według miejsca przyszłego pobytu urzędzie meldunkowym (Meldestelle; w Berlinie – Bürgeramt) i odebrać potwierdzenie zameldowania;

b. w tym samym urzędzie złożyć wniosek, tj. wypełnić i podpisać odpowiedni formularz, aby uzyskać należne obywatelom państw UE potwierdzenie prawa pobytu na okres dłuższy niż trzy miesiące (pracownicy z uzyskaną wcześniej zgodą na pracę; samodzielni przedsiębiorcy mający uzyskaną w trybie oddzielnym zgodę na wykonywanie działalności gospodarczej w Niemczech; osoby bez zatrudnienia, ale mające środki na utrzymanie i ubezpieczenie medyczne); wraz z wnioskiem należy przedłożyć:
- aktualny paszport lub dowód osobisty,
- 2 fotografie, dokument potwierdzający cel pobytu (np. umowa o pracę, zaświadczenie z uczelni),
- dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych,
- zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia medycznego.
- Patrz także: www.wirtschaftpolen.de/pl/pdf/informator_weh_eu.pdf www.ambasadaniemiec.pl

3. Praca


a. podjęcie pracy w Niemczech musi być poprzedzone uzyskaniem formalnego pozwolenia (Arbeitserlaubnis EU). Jest ono zazwyczaj wydawane na czas określony przez Agencje ds. Pracy.

b. Informacje o Niemieckim rynku pracy możecie Państwo znaleźć na stronach:
- www.eures.praca.gov.pl
- w Wojewódzkich/ Powiatowych Urzędach Pracy na terenie Polski
- www.praca.gov.pl
- www.praca-w-niemczech.info/

c. Osoby, które przepracowały w Niemczech legalnie, na podstawie zezwolenia, bez przerwy, 12 miesięcy i w tym czasie miały miejsce pobytu w Niemczech, mogą wnioskować o nieograniczony dostęp do otwartego rynku pracy.

4. Własna działalność gospodarcza


a. Zgodnie z obowiązującymi umowami międzynarodowymi, obywatel polski może podjąć działalność gospodarczą na terenie Niemiec, pod warunkiem, że miejscowe władze uznają jego kwalifikacje, a uzyskane z tej działalności dochody pozwolą mu na samodzielne utrzymanie się.

b. Następnie, po znalezieniu lokalu na siedzibę przedsiębiorstwa, należy oficjalnie zgłosić działalność gospodarczą w Urzędzie ds. gospodarczych (Gewerbeamt/Wirtschaftsamt), właściwym dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa.

c. Jeśli prowadzenie działalności wiąże się z koniecznością otrzymania koncesji
lub uznania kwalifikacji, formalności tych należy dopełnić przed dokonaniem zgłoszenia. Uzyskaną dokumentację dołącza się do zgłoszenia.

d. Uzyskania zezwolenia wymaga:
- przewóz osób i towarów
- prowadzenie biura podróży
- usługi hotelarskie i gastronomiczne
- działalność prywatnych zakładów leczniczych
- agencję ochrony
- przetwarzanie danych
- handel używanymi towarami

e. Po otrzymaniu z urzędu ds. gospodarczych potwierdzenia do złożonego zgłoszenia, należy wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na pobyt w Niemczech. Wniosek składa się w niemieckim urzędzie ds. cudzoziemców, właściwym dla miejsca zamieszkania.

f. Urząd ds. gospodarczych we własnym zakresie informuje o utworzeniu przedsiębiorstwa:
- Urząd skarbowy
- Towarzystwo zawodowe
- Urząd statystyczny związku krajowego
- Izbę rzemieślniczą w przypadku wykonywania zawodów rzemieślniczych
- Izbę przemysłowo-handlową
- Sąd rejestrowy

g. Z urzędu skarbowego otrzymuje się numer identyfikacji podatkowej.

5. Ambasady


Ambasada RP w Berlinie
Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin
tel. (0-049 30) 22313 0
fax. (0-049 30) 22313 155
info@botschaft-polen.de e-mail:
adres www: www.berlin.polemb.net http://www.botschaft-polen.de
Wydział Ekonomiczno-Handlowy: http://www.wirtschaft-polen.de
Wydział Konsularny Ambasady RP:
Richard-Strauss-str. 11. 14193 Berlin-Grunewald
tel. (0-049 30) 223 13 0
fax. (0-049 30) 223 13 212
e-mail: konsulat.berlin@botschaft-polen.de
adres www: www.botschaft-polen.de

KONSULAT GENERALNY RP W KOLONII
LINDENALLEE 7
50968 KÖLN
tel. (0049) 221- 937300 lub 93730200 lub 93730201 centrala
fax.(0049) 221- 34 30 89 lub 385074
e-mail. konsulat.koeln@botschaft-polen.de
http://www.botschaft-polen.de

WYDZIAŁ EKONOMICZNO - HANDLOWY
AN DER ALTEBURGER MÜHLE 6
50968 KÖLN
tel. (0049) 221- 34990 centrala
tel. (0049) 221- 349911 lub 12 sekretariat
fax.(0049) 221- 349910
e-mail. info.koeln@wirtschaft-polen.de
http://www.wirtschaft-polen.de

Konsulat Generalny RP w Lipsku
Trufanowstrasse 25; 04105 Leipzig
tel. (0 049 341) centrala 5623300, 5623310
fax. 5623333
e-mail: konsulat.leipzig@botschaft-polen.de

Konsulat Generalny RP w Hamburgu
Gründgensstraße 20, 22309 Hamburg
tel. (0 049 40) 61187-0, 61187-101, 61187-140
fax. (0 049 40) 632 50 30
e-mail: konsulat.hamburg@botschaft-polen.de

Konsulat Generalny RP w Monachium
Röntgenstrasse 5, 81679 München
tel. (0 049 89) 4186080, 4709216
fax. 471-318
e-mail: konsulat.muenchen@botschaft-polen.de, info.muenchen@wirtschaft-polen.de
www.botschaft-polen.de

Konsulat RP w Stuttgarcie
Konsul Honorowy: Bernd Kobarg
Am Wallgraben 115, 70565 Stuttgart
tel. (0 049711) 782-1140
fax. (0-049711) 782-1144

Niemcy

Niemcy



Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA





  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika