Strona główna » Odyssei Pogoda » POWSTAWANIE CHMUR

POWSTAWANIE CHMUR

Chmura jest widzialnym zbiorem zawieszonych w atmosferze kropelek wody lub kryształków lodu, albo jednych i drugich, będących produktem kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu.

CHMURY PIĘTRA WYSOKIEGO
Fot. Bartłomiej Machowski

Zawartość wody w chmurze zależy od temperatury i waha się w granicach od 02, do 5 g w 1 m³. Chmury tworzą się głównie na skutek adiabatycznego ochładzania się powietrza podczas wznoszenia się go ku górze. Gdy temperatura powietrza wznoszącego się ku górze przekroczy punkt rosy, a zawiera ono jądra kondensacji, para wodna skrapla się i powstają chmury.

CHMURY PIĘTRA WYSOKIEGO
Fot. Bartłomiej Machowski

Wznoszące prądy powietrza, powodujące jego oziębianie się adiabatycznie i prowadzące do tworzenia się chmur, powstają przeważnie z takich przyczyn jak: - ogrzewanie się powietrza skutkiem wypromieniowania energii cieplnej z powierzchni Ziemi nagrzanej wcześniej przez promienie słoneczne. Zjawisko to występuje podczas silnego nasłonecznienia. Wówczas strugi ogrzanego powietrza wznoszą się do góry, oziębiają się na drodze adiabatycznego rozprężania i w wyniku kondensacji powstają grube chmury kłębiaste o dużej rozciągłości pionowej.

CHMURY PIĘTRA WYSOKIEGO
Fot. Bartłomiej Machowski

- wtargnięcie masy chłodnego powietrza, wypychającej ciepłe powietrze w górę, powoduje powstawanie silnie rozbudowanych pionowo chmur kłębiastych. Chmury kłębiaste powstają również podczas napływu chłodnego wilgotnego powietrza nad ciepłe podłoże. - łagodne wślizgiwanie się ciepłego powietrza po pochyłej powierzchni powietrza chłodnego, wskutek czego tworzą się rozległe ławice chmur warstwowych pokrywających całe niebo.

Wykorzystane źródła: Źródło: Cz. Radomski - Agrometeorologia
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika