Strona główna » Odyssei Pogoda » OSADY ATMOSFERYCZNE – ROSA

OSADY ATMOSFERYCZNE – ROSA

Rosa jest to zbiór kropelek wody tworzących się bezpośrednio na powierzchni gleby, roślinności i przedmiotach znajdujących się na powierzchni Ziemi, w wyniku kondensacji pary wodnej otaczającego powietrza w temperaturze wyższej od 0º C. Osad ten powstaje wówczas gdy temperatura wymienionych powierzchni spada poniżej temperatury punktu rosy otaczającego je powietrza. Przyczyna takiego oziębienia tkwi zwykle w wypromieniowaniu energii cieplnej z powierzchni Ziemi. Promieniowanie to osiąga najwyższe wartości podczas bezchmurnych nocy i wtedy też mamy najczęściej do czynienia ze zjawiskiem rosy. Ilość osadzającej się rosy jest wprost proporcjonalna do wilgotności przygruntowej warstwy powietrza. Im więcej pary wodnej zawiera przygruntowe powietrze, tym więcej pary ulega skraplaniu.


Źródło: www.nkgphoto.republika.pl/mikroswiat.htm

Duży wpływ na ilość powstawania rosy ma wiatr. Nocą wiatr miesza wyższe, cieplejsze warstwy powietrza z niżej położonymi chłodniejszymi. W ten sposób podnosi się temperatura przygruntowej warstwy powietrza, zmniejsza oziębianie się powierzchni gleby, a w ślad za tym zmniejsza się intensywność powstawania rosy.


Źródło: www.tinkersgardens.com/flowers/

W przyrodzie mamy do czynienia także z białą rosą czyli z zamarzniętymi kroplami wody, na skutek spadku temperatury poniżej 0º C.


Wykorzystane źródła: Źródło: Cz. Radomski - Agrometeorologia
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika