Strona główna » Odyssei Zdrowie » Hipotermia

Hipotermia

Hipotermią, nazywa się stan, w którym temperatura ciała spada poniżej 35
stopni C. Wiedza na temat hipotermii pochodzi z badań doświadczalnych na
zwierzętach i obserwacjach klinicznych. Hipotermia może powstać przy
całkowicie sprawnych mechanizmach termoregulacji, gdy ustrój narażony jest
na działanie zimna w sposób uniemożliwiający świadomą obronę. Obniżenie
temperatury ciała może wynikać również z przyczyn wewnątrzustrojowych, jako
skutek niewydolności narządów, które również biorą udział w termoregulacji.

Hipotermia hamuje czynność poszczególnych tkanek I narządów. Towarzyszą
temu zmiany adapatycjne wielu procesów ustrojowych w celu zatrzymania
stałości nowego środowiska wewnętrznego.
U osobników biologicznie sprawnych hipotermię poprzedzają intensywne
reakcje obronne. Objawy kliniczne okresu obniżania temperatury ciała zależą
od warunków ochładzania, a w badaniach doświadczalnych na zwierzętach od
sposobu obniżania temperatury ciała. Szybkie obniżanie temperatury ciała
następuje podczas przebywania w zimnej wodzie (0 – 15 stopni C), w czasie
zamieci śnieżnych, gdy człowiek pozbawiony jest ciepłego, a zwłaszcza
wodoszczelnego ubrania, oraz u ludzi, którzy zasnęli w śniegu.
Przewlekłe obniżanie temperatury ciała odbywa się wolno I nie przekracza 5
– 8 stopni C. Jeśli nastąpi taki spadek temperatury ciała w okresie 8 – 10
godzi, wtedy dochodzi do śmierci z powodu wyczerpania sił obronnych ustroju
i niewydolności mięśnia sercowego. Wolno postępujące obniżanie się
temperatury ciepłoty ciała, nawet w temperaturze pokojowej, obserwuje się u
ludzi z niewydolnością mechanizmów termoregulacji. Szczególnie łatwo
ochłodzeniu ulegają:
- starcy,
- ludzie niedożywieni i wyniszczeniu z powodu przewlekłych chorób,
- ludzie po znacznych utratach krwi,
- po ciężkich oparzeniach,
- osoby z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego przez uraz mechaniczny,
krwotok lub zator tętnicy mózgowej.
Hipotermia w przebiegu niektórych chorób zakaźnych (błonica, cholera, ospa)
jest skutkiem toksycznego uszkodzenia narządów biorących udział w
termoregulacji. Objawy przewlekłego ochładzania są podobne do objawów
szybko postępującego obniżania się temperatury ciała, trwają jednak dłużej
i powodują wyczerpanie rezerw odpornościowych ustroju.
Umiarkowana hipotermia nie uszkadza struktury tkanek. W temperaturze ciała
25 stopni C, trwającej 24 godziny, oraz w temperaturze 30 - 38 stopni,
trwającej 3 dni, nie wykazano żadnych nieodwracalnych zmian morfologicznych
w narządach, a opisywane czasem ogniska martwicy w sercu lub innych
narządach wewnętrznych są następstwem hipoksji.
Z obserwacji klinicznych wynika, że człowiek może przeżyć obniżenie
temperatury ciała od 30 do 18 stopni C, a zależy to od jego stanu ogólnego,
sposobu i stopnia oziębiania, jak również od wielu czynników swoistych i
nieswoistych. Bezpośrednią przyczyną śmierci z zimna może być hipoksja z
powodu zmniejszonej dysocjacji oksyhemoglobiny. Śmierć z powodu migotania
komór serca w hipotermii następuje u dorosłych w temperaturze ok. 28 stopni
C, a u dzieci w temperaturze 25 stopni C. Niekiedy nawet w temperaturze 35
stopni C może dojść do niewydolności wielu układów, której towarzyszy
hipoksja i kwasica.

Hipotermia, ze względu na przedłużenie czasu przeżycia po wyłączeniu
krążenia krwi, znalazła zastosowanie w neurochirurgii i kardiochirurgiim a
w związku z oszczędzaniem zasobów energetycznych ustroju, zmniejszaniem
toksyczności jadów i trucizn oraz hamowaniem wirulencji drobnoustrojów 0 w
leczeniu ciężkich postaci wstrząsów, infekcji i zatruć. Hipotermia nie jest
jednak metodą stosowaną na szerszą skalę, ponieważ wiele towarzyszących jej
zjawisk wymaga wyja


Odyssei.com dokłada wszelkich starań, aby przedstawione informacje były zgodne z prawdą a ich wykorzystanie nie narażało na niebezpieczeństwo. Jednak informacje te mogą być traktowane tylko jako orientacyjne. Odyssei.com nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje ich wykorzystania.


Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika