Szczepienia, porady zdrowotne   
Strona główna » Odyssei Zdrowie » Słowacja - szczepienia, porady zdrowotne

Słowacja - szczepienia, porady zdrowotne

Zobacz zdjęcia

Instytucja właściwa na Słowacji

Instytucja właściwa - instytucją do której możemy się zgłosić w kraju UE w związku z problemami charakteru zdrowotnego poza granicami kraju np.:
- ustalanie wysokości świadczeń pieniężnych,
- koszt przewozu osoby, która uległa wypadkowi przy pracy.

Towarzystwo ubezpieczenia zdrowotnego (Zdravotna Poistovna), w którym zainteresowany jest ubezpieczony.

Władza właściwa w Słowacji

Władza właściwa - odpowiednik polskiego Ministra Zdrowia w danym kraju Unii Europejskiej.

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2,
837 52 Bratislava 37, Slovakia
tel. 00421 2 59 373 312
faks 00421 2 54 777 984
Osoby kontaktowe:
Magdaléna Lacová
e-mail: magdalena.lacova@health.gov.sk
Hana Gottschallová
e-mail: hana.gottschallova@health.gov.sk

Zagrożenia sanitarno - epidemiologiczne na Słowacji

Nie istnieje zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne.

Opieka medyczna na Słowacji

Słowacka służba zdrowia nie udziela bezpłatnej pomocy medycznej w przypadkach nagłych zachorowań lub wypadków. Polskie polisy ubezpieczeniowe są uznawane. Dla osób nie ubezpieczonych opieka medyczna jest płatna. Cena wizyty lekarskiej wynosi ok. 400 Sk. Opłata za pobyt w szpitalu wynosi ok. 1200 Sk za dobę(plus opłaty za koszty leczenia, badań, lekarstw, transportu itp.).

Ubezpieczenia na Słowacji

Konieczne jest posiadanie ubezpieczeń. Służby graniczne mogą żądać okazania potwierdzenia wykupienia polisy ubezpieczeniowej. W przypadku braku ubezpieczenia słowackie służby graniczne mogą odmówić wjazdu na teren RS.

Jak uzyskać opiekę zdrowotną w Słowenii

Możesz korzystać ze świadczeń placówek, które podpisały umowę ze Słoweńskim Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych (ZZZS). Ich adresy są dostępne w regionalnych (območna enota), jak i w terenowych oddziałach ZZZS (izpostava). Oddziały są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 12.00 oraz dodatkowo w środy 14.00 - 16.30.
Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania od lekarza ogólnego, jednak w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala, okazując Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Źródło: NFZ

Instytucja łącznikowa na Słowacji

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Odbor medzinárodných vzťahov a zúčtovania
Grösslingova 5
SK-812 62 Bratislava
Slovakia
Tel. 00421-2-59311301, 59311304; 59311303
Fax: 00421-2-59311371

Źródło: NFZ

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje na Słowacji

Biura towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych (Zdravotna Poistovna).

Źródło: NFZ

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów na Słowacji

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty.

Źródło: NFZ

Leczenie prywatne na Słowacji

Jeśli skorzystałeś ze świadczeń lekarza, który nie podpisał umowy, będziesz musiał pokryć pełne koszty leczenia. Nie podlegają one zwrotowi.

Źródło: NFZ

Transport sanitarny na Słowacji

Nr pogotowia - 155. Z wyjątkiem transportu w sytuacjach zagrożenia życia, musisz opłacić część kosztów transportu sanitarnego na terytorium Słowacji (2 Sk za 1 km). Opłatę wnosi się bezpośrednio przewoźnikowi. Transport powrotny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta.

Źródło: NFZ

Opłaty za świadczenia zdrowotne na Słowacji

Za wizytę u lekarza lub stomatologa wnosi się ryczałtową opłatę (20 Sk), natomiast w przypadku leczenia szpitalnego trzeba opłacić stawkę dzienną, maksymalnie za 21 dni hospitalizacji.
Tylko podstawowe świadczenia stomatologiczne są bezpłatne, w przypadku pozostałych musisz ponieść część kosztów.
Za leki na receptę zapłacisz zryczałtowaną opłatę (20 Sk), a w niektórych przypadkach także pewną część ich ceny. Są także leki sprzedawane za pełną odpłatnością.

Źródło: NFZ

Jak uzyskać opiekę zdrowotną na Słowacji

Możesz korzystać ze świadczeń placówek, które podpisały umowę z jednym z 5 towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych (Zdravotna Poistovna). Korzystając z opieki zdrowotnej, musisz wybrać jedno z towarzystw ubezpieczeniowych. Informacje na temat świadczeniodawców posiadających umowy dostępne są w biurach towarzystw. Lekarzowi przedstaw swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Na leczenie specjalistyczne i szpitalne wymagane jest skierowanie. W przypadkach nagłych można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala, okazując Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Źródło: NFZ

Szczepienia.

WZW A - wirusowe zapalenie wątroby typu A
szczepienie niekonieczne

WZW B - wirusowe zapalenie wątroby typu B
szczepienie niekonieczne

ŻG - Żółta gorączka
szczepienie niekonieczne

BTP - błonnica, tężec, polio
szczepienie zalecane

DB - dur brzuszny
szczepienie niekonieczne

W - wścieklizna
szczepienie niekonieczne

JZM - japońskie zapalenie mózgu
szczepienie niekonieczne

MK - szczepionka meningo-kokowa (a+c)
szczepienie niekonieczne


Słowacja - co jeszcze Cię interesuje?Wybierz obszar, który cię interesuje:

Zobacz zdjęcia Słowacja - szczepienia, porady zdrowotne Słowacja - filmy z wakacji Słowacja - porady i wskazówki Słowacja - kuchnia, potrawy, alkohole
Słowacja - pogoda, temperatura, klimat Słowacja - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Słowacja - relacje i reportażeOdyssei Forum Podr�nikaJeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju


  Informacje o tym kraju
  » Słowacja
  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

  Wątpliwości? Zapytaj specjalistę!
  » Słowacja

   Zostań doradcą!
RSS Słowacja - szczepienia, porady zdrowotne - RSS