Szczepienia, porady zdrowotne   
Strona główna » Odyssei Zdrowie » Norwegia - szczepienia, porady zdrowotne

Norwegia - szczepienia, porady zdrowotne

Zobacz zdjęcia

Instytucja właściwa w Norwegii

Instytucja właściwa - instytucją do której możemy się zgłosić w kraju UE w związku z problemami charakteru zdrowotnego poza granicami kraju np.:
- ustalanie wysokości świadczeń pieniężnych,
- koszt przewozu osoby, która uległa wypadkowi przy pracy.

Rikstrygdeverket (Narodowa Administracja Ubezpieczeniowa), Oslo, i instytucje przez nią wyznaczone: Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Narodowe Biuro ubezpieczeń społecznych za granicą) oraz lokalne i regionalne instytucje ubezpieczeniowe.

Władza właściwa w Norwegii

Władza właściwa - odpowiednik polskiego Ministra Zdrowia w danym kraju Unii Europejskiej.

Social- og Departementet
Grubbegata 10
Postboks 8011 Dep.
0030 Oslo
tel. 00.47.22.24.90.90
faks 00.47.22.24.95.76
http://odin.dep.no

Kommunal- og arbeidsdepartementet
Postboks 8112 Dep.
0032 Oslo
tel. 00.47.22.34.47.01
faks 00.47.22.34.95.49

Barne- og Familiedepartementet
Akersgt.59 (R5)
Postboks 8036 Dep.
0030 Oslo
tel. 00.47.22.24.90.90
faks 00.47.22.24.95.15
http://www.odin.dep.no

Justidepartementet
Akersgt 42 (blokk H)
PO Box 8119 Dep.
0032 Oslo
tel. 00.47.22.24.90.90
faks 00.47.22.24.95.40
http://www.odin.dep.no

Utenriksdepartementet
7, Juni plass 1
Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
tel. 00.47.22.24.36.00
faks 00.47.22.24.95.80 / 95.81
http://www.odin.dep.no

Ubezpieczenia w Norwegii

Osoba nie objęta systemem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce powinna wykupić przed przyjazdem do Norwegii indywidualną polisę ubezpieczeniową obejmującą przynajmniej koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Opieka medyczna w Norwegii

Uzyskanie porady medycznej w Norwegii jest związane z opłaceniem tzw. udziału własnego (opłata zryczałtowana nie podlegająca refundacji). Dotyczy to również osób objętych norweskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Przykładowe wysokości udziału własnego: wizyta u lekarza podstawowej opieki - 113 NOK wciągu dnia, 168 NOK wieczorem, w nocy oraz w dni świąteczne (wizyta domowa odpowiednio: 170 NOK, 290 NOK), wizyta u lekarza specjalisty w ciągu dnia - 201 NOK. Leczenie stomatologiczne jest pełnopłatne. Dzieci do lat 7 otrzymują wszystkie świadczenia medyczne bezpłatnie. Koszty leczenia w Norwegii są bardzo wysokie (pełna cena wizyty u lekarza internisty - 300-500 NOK, u stomatologa - 1000-1500 NOK, koszt jednej doby w szpitalu-ok. 3000 NOK, bez zabiegów i operacji).

Zagrożenia sanitarno - epidemiologiczne w Norwegii

W Norwegii nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.

Ubezpieczenie w Norwegii

Od 1 maja 2004 r. obywatele RP objęci systemem ubezpieczenia (NFZ) w kraju mają zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach na terenie Norwegii na takich samych zasadach jak osoby objęte norweskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego, po okazaniu ważnego odpowiedniego formularza, np. E-111 w przypadku turystów (formularze wydają oddziały terenowe NFZ).

Instytucja łącznikowa w Norwegii

Rikstrygdeverket
(Narodowe Biuro Ubezpieczeniowe)
Sannergata 2
Oslo
Norway
Tel. 0022 92 70 00
Fax 0022 92 70 00
rtv@trygdeetaten.no

Źródło: NFZ

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje w Norwegii

Lokalne oddziały Krajowego Urzędu Ubezpieczeń (lokale trygdekontor).

Źródło: NFZ

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów w Norwegii

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty.

Źródło: NFZ

Leczenie prywatne w Norwegii

Jeśli leczyłeś się w placówce nieposiadającej umowy z Narodowym Biurem Ubezpieczeniowym, musisz pokryć pełne koszty leczenia, bez prawa do ich zwrotu.

Źródło: NFZ

Recepty w Norwegii

Uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz, który posiada umowę z Narodowym Biurem Ubezpieczeniowym. Recepta jest ważna 12 miesięcy.
Aby wykupić leki z "niebieskiej recepty" po cenie refundowanej, musisz okazać w aptece Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i dowód tożsamości, w innym przypadku zapłacisz pełną cenę.

Źródło: NFZ

Transport sanitarny w Norwegii

Nr pogotowia - 113. Za transport sanitarny poniesiesz zryczałtowaną opłatę. Transport powrotny do Polski jest w pełni płatny przez pacjenta.

Źródło: NFZ

Opłaty za świadczenia zdrowotne w Norwegii

Zryczałtowane opłaty obowiązują za:

wizytę u lekarza rodzinnego,
poradę specjalisty,
badania laboratoryjne,
materiały wykorzystane w trakcie udzielania porady,
opiekę ambulatoryjną w szpitalu. Leczenie stacjonarne w szpitalu jest bezpłatne.
Z powyższych opłat zwolnieni są: kobiety w ciąży w przypadku świadczeń związanych z ciążą i porodem, dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci poniżej 18 roku życia w przypadku psychoterapii oraz osoby otrzymujące świadczenia związane z wypadkiem przy pracy.

Leczenie stomatologiczne jest w pełni odpłatne.

Za leki przepisane na "białej recepcie" zapłacisz pełną cenę. Za leki przepisane na "niebieskiej recepcie" (na choroby przewlekłe) zapłacisz 36% ceny do pewnego limitu.

Źródło: NFZ

Jak uzyskać opiekę zdrowotną w Norwegii

Możesz korzystać ze świadczeń placówek posiadających umowę z Narodowym Biurem Ubezpieczeniowym (Rikstrygdeverket). Ich listę można otrzymać w lokalnym oddziale Biura (lokale trydgekontor). Przedstaw lekarzowi swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i dowód tożsamości.
Leczenie specjalistyczne wymaga skierowania. Za wizytę u lekarza specjalisty bez skierowania poniesiesz dodatkową opłatę.
Na leczenie szpitalne także potrzebne jest skierowanie, lecz w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala, okazując administracji Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Źródło: NFZ

Szczepienia.

WZW A - wirusowe zapalenie wątroby typu A
szczepienie niekonieczne

WZW B - wirusowe zapalenie wątroby typu B
szczepienie niekonieczne

ŻG - Żółta gorączka
szczepienie niekonieczne

BTP - błonnica, tężec, polio
szczepienie zalecane

DB - dur brzuszny
szczepienie niekonieczne

W - wścieklizna
szczepienie niekonieczne

JZM - japońskie zapalenie mózgu
szczepienie niekonieczne

MK - szczepionka meningo-kokowa (a+c)
szczepienie niekonieczne


Norwegia - co jeszcze Cię interesuje?Wybierz obszar, który cię interesuje:

Zobacz zdjęcia Norwegia - szczepienia, porady zdrowotne Norwegia - filmy z wakacji Norwegia - porady i wskazówki Norwegia - kuchnia, potrawy, alkohole
Norwegia - pogoda, temperatura, klimat Norwegia - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Norwegia - relacje i reportażeOdyssei Forum Podr�nikaJeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju


  Informacje o tym kraju
  » Norwegia
  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

  Wątpliwości? Zapytaj specjalistę!
  » Norwegia

   Zostań doradcą!
RSS Norwegia - szczepienia, porady zdrowotne - RSS