Znajdź gminę:         
Strona główna » Gminy polskie » Gmina Ciechanowiec

Gmina Ciechanowiec

Wyświetlono ... razy.

Jesteś mieszkańcem gminy Ciechanowiec? A może tylko kiedyś ją odwiedziłeś? Podziel się swoimi wrażeniami! Napisz o osobliwościach gminy Ciechanowiec, miejscach i ciekawych wydarzeniach.


Zabytki Ciechanowca i okolic

Rating 5/5Ocena 4.7000 z 5.00. 10 głosów oddanych

Agnieszka, 2007-11-12 09:12:06

Ciechanowiec to jedno z najpiękniejszych i najciekawszych miast w regionie ?zielonych płuc Polski? położone w powiecie wysokomazowieckim. Leży 130 km od Warszawy, na trasie turystycznej do Białowieży. Pod względem atrakcyjności krajoznawczej Ciechanowiec zaliczono do I grupy miejscowości o znaczeniu regionalnym.
Jednym z atutów Ciechanowca jest rzeka Nurzec przepływająca przez miasto, której dolny ok. 8-kilometrowy odcinek znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca. Meandry i zakola wijące się wśród pól i lasów stanowią ostoję dla wielu cennych gatunków zwierząt żyjących nad wodą np. bobrów, wydr i różnych ptaków oraz doskonałą atrakcję turystyczną dla miłośników spływów kajakowych.
Zainteresowani historią znajdą tutaj wiele zabytkowych budynków - drewnianych i murowanych, zbudowanych wzdłuż historycznych ulic miasta. Obejrzą zachowany czytelny układ przestrzenny średniowiecznego miasta w kształcie wrzeciona rozciągniętego równolegle do Nurca, a także zabytki związane z najsłynniejszym mieszkańcem Ciechanowca księdzem Krzysztofem Klukiem (1739 ? 1796), przyrodnikiem epoki Oświecenia, autorem pierwszych polskojęzycznych podręczników przyrodniczych pisanych na zamówienie Komisji Edukacji Narodowej, odznaczonym przez króla Stanisława Augusta złotym orderem ?Merentibus?.
Główną atrakcją turystyczną Ciechanowca jest Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka wraz ze Skansenem Mazowiecko-Podlaskim. Na terenie skansenu znajduje się ponad 40 zabytkowych obiektów, a w ramach Muzeum Rolnictwa działają m.in.: Muzeum Weterynarii, Muzeum Pisanki, Muzeum Leśne czy też Ogród roślin zdatnych do zażycia lekarskiego urządzony wg. planu ks. Kluka. Muzeum Rolnictwa znajduje się w zespole pałacowo ? parkowy. Można podziwiać tam zachowane do dziś obiekty dworskie, czynny drewniany młyn ulokowany u ujścia przepływowego stawu parkowego, resztki parku krajobrazowego z połowy XIX wieku oraz zabytkowe aleje lipowe na drogach prowadzących do pałacu, którego neoklasycystyczną, asymetryczną bryłę zaprojektował architekt Julian Ankiewicz.
W Ciechanowcu przez cały rok odbywają się imprezy kulturalno ? rozrywkowe gromadzące wielu gości z Polski i z zagranicy, między innymi są to.: ?Ligawki" - Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. K. Uszyńskiego, Podlaskie Święto Chleba, Podlaskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, Festyn ?Wianki na Nurcu?, Zajazd Wysokomazowiecki ? Szlachty Historia na Żywo.
W Ciechanowcu znajduje się też wiele zabytków architektury sakralnej, które zostały opisane na portalu www.odyssei.com

Poniżej znajduje się szersze omówienie poszczególnych zabytków Ciechanowca i okolic.


I. ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY (Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka)
Zachowany do dziś z niewielkimi zmianami zespół obiektów dworskich i resztki parku krajobrazowego powstały w połowie XIX wieku. Obecną, asymetryczną bryłę i klasycyzujące detale architektoniczne, a przede wszystkim kolumnowy ganek, bogate gzymsy i obramienia okienne zaprojektował architekt Julian Ankiewicz
Odrębne traktowanie detalu architektonicznego w murowanych budynkach dawnych stajni, powozowni i w drewnianym młynie wodnym, datowanych na 1886 rok - świadczą o działaniu artysty związanego z architekturą bawarską tego okresu. Nieco inny jeszcze charakter ma oficyna i romantyczny pseudo obronny zespół murów ogrodowych, gdzie dominuje narożna okrągła baszta.
W ścisłym związku z zabudowaniami dworskimi pozostawały budynki służby dworskiej przy ul. Pałacowej. Tuż za bramą wjazdową mieściła się leśniczówka, a nieco dalej przy zbiegu ulic trzy budynki służby. Jeden z nich zachował swoją pierwotną architektoniczną bryłę.
Na terenie dawnych ogrodów dworskich, sadu i na działce - z pozostałością starego drzewostanu parkowego po drugiej stronie ulicy Pałacowej - zlokalizowano Skansen Mazowiecko-Podlaski z wiejskimi budynkami drewnianymi ilustrującymi różne typy architektury i technik budowlanych. W budynkach skansenu prezentowane są zbiory etnograficzne ilustrujące życie codzienne mieszkańców wsi i dawne rzemiosło wiejskie, a także hodowane są rodzime rasy zwierząt ? owce wrzosówki, owce świniarki i kury zielononóżki kuropatwiane.

ZESPOŁY DWORSKIE
W Ciechanowcu pozostałości zespołu dworskiego (tzw. ?Zamek?) składają się z niewidocznych na powierzchni ruin zamku, pozostałości muru przy ulicy Parkowej, murowanego czworaka z lat 90 XX wieku i pozostałości parku.
Zespół dworski w Pobikrach to przede wszystkim oficyna dworska z pierwszej połowy XIX wieku, zbudowana pierwotnie zapewne jako dwór Ciecierskich, następnie użytkowana jako oficyna. Klasycystyczna, drewniana, konstrukcji zrębowej, tynkowana, parterowa, dziewięcioosiowa, zbudowana na planie wydłużonego prostokąta. Inne obiekty podworskie to murowany spichlerz z przełomu XIX i XX wieku, murowana obora z 1904 roku, murowane: stajnia i wozownia z 1905 roku oraz kuźnia z lat 20-tych XX wieku. Do rejestru zabytków wpisane są także: park krajobrazowy z drugiej połowy XIX wieku oraz aleja dojazdowa prowadząca do wsi i krzyż przydrożny z 1861 roku.
W Antoninie pozostałości zespołu dworskiego składają się z drewnianej oficyny z końca XIX wieku oraz cztery murowane obory z lat 20 XX wieku, natomiast w Czajach-Wólce z murowanej stajni z 1911 roku, murowanej oficyny z końca XIX wieku oraz murowanego spichrza z początku XX wieku.

ZABYTKI TECHNIKI
Ciechanowiec ? na terenie Muzeum Rolnictwa znajduje się drewniany młyn wodny z 1886 roku.

Łempice ? drewniany wiatrak koźlak, Tworkowice ? murowany młyn wodny, Winna-Poświętna ? pozostałości drewnianego młyna wodnego i murowanego młyna motorowego.

ZABYTKI ARCHITEKTURY DREWNIANEJ I MUROWANEJ
Na terenie całej gminy znajduje się 148 XIX i XX-wiecznych, obiektów drewnianych i 24 obiekty murowane. Są to zagrody lub pojedyncze: domy, stodoły, chlewy, spichlerze, stajnie. Do rejestru zabytków drewnianych na terenie Ciechanowca zapisanych jest 66 obiektów, w Bujence -18, w Czajach-Wólce - 2, w Kocach-Basiach ? 1, w Kocach-Piskułach ? 3, w Kocach-Schabach ? 4, w Kozarzach ? 2, w Łempicach ? 3, w Pobikrach - 1, w Radziszewie-Królach ? 7,w Radziszewie-Sieńczuch ? 7, w Skórcu ? 10, w Trzaskach ? 6, w Tworkowicach ? 8, w Winnie-Chrołach ? 3 (w tym szkoła), w Winnie-Poświętnej ? 2, w Winnie-Wypychach ? 5. W rejestrze zabytków murowanych znajdują się 23 obiekty w Ciechanowcu i 1 w Kocach-Piskułach.

Zespół klasztorno ? szpitalny w Ciechanowcu
Zespół obiektów klasztoru sióstr Szarytek i szpitala został ufundowany przez Ossolińskich.
Szpital kilkakrotnie płonął. Po pożarze w 1915 roku został odbudowany z przeznaczeniem na siedzibę magistratu (1925). Kolejne zniszczenie w 1944 r. i odbudowa w latach 1954-60, z przeznaczeniem ponownie na szpital, z dobudową trzeciej kondygnacji spowodowały całkowite zmiany walorów architektury tego budynku. Z dawnego zespołu zachowały się jedynie brama wjazdowa z datami 1737-1925, fragment ścian dawnego klasztoru i nieźle jeszcze zachowany kamienny parkan otaczający dawną posiadłość sióstr Szarytek.

Pomnik ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
W roku 1850 na reprezentacyjnym rynku Ciechanowca dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika ks. Krzysztofa Kluka, ufundowanego przez ówczesnego właściciela Ciechanowca, hr. Stefana Ciecierskiego. Wykonał go znakomity rzeźbiarz polskiego klasycyzmu Jakub Tatarkiewicz.
W czasie II wojny światowej, aby zapobiec zniszczeniu, dokonano przeniesienia monumentu na teren placu przykościelnego.

Figura św. Floriana w Ciechanowcu
Na placu przed kościołem stoi figura św. Floriana, patrona straży ogniowej. Rzeźba została wykonana w stylu neogotyckim w 1849 roku, z piaskowca, na wysokim cokole z dwuspadowym daszkiem, fryzem arkadowym i herbem Rawicz fundatora Stefana Ciecierskiego.

MIEJSCA PAMIĘCI
Ciechanowiec - mogiła żołnierzy polskich z 1920 na ul. Wińskiej; mogiła żołnierzy polskich z 1939 na ul. Kuczyńskiej, mogiła żołnierzy radzieckich na ul. Drohickiej; ul. Mickiewicza - obelisk na placu przy cerkiewnym w miejscu straceń ludności cywilnej w czasie II wojny światowej; Kozarze - mogiła ludności cywilnej pomordowanej w latach 1941 ? 42;
Pobikry - mogiła ludności żydowskiej pomordowanej w 1942.

CMENTARZE
Ciechanowiec ? na ul. Sienkiewicza kompleks cmentarzy z początku XIX wieku: rzymskokatolicki, prawosławny, ewangelicki i dwa żydowskie, na ulicy Uszyńskiej ?Mogilnej pozostałości cmentarza żydowskiego;
Pobikry - cmentarz rzymskokatolicki (zabytkowe krypty grobowe ok. 1900 roku, oraz z 1881 roku , z żeliwnym ogrodzeniem i żeliwnym, odlewanym krzyżem).
Winna-Poświętna - cmentarz przykościelny (nagrobki klasycystyczne z pierwszej połowy XIX wieku; w murze wmurowane tablice epitafijne, klasycystyczne z drugiej ćwierci XIX wieku) i cmentarz grzebalny (piaskowcowe płyty inskrypcyjne z herbem Jelita Tchórznickich: Wiktora i Mateusza, synów Wojciecha, współwłaściciela Winny w 1794 roku).

ZABUDOWA RYNKU
Na obszarze Ciechanowca lewobrzeżnego zachował się czytelny układ przestrzenny średniowiecznego miasta w kształcie wrzeciona rozciągniętego równolegle do rzeki Nurzec wzdłuż głównej drogi - traktu Drohiczyn- Brańsk z prostokątnym rynkiem oraz przylegającym do niego od wschodu Końskim Targiem, który po przekształceniu w rynek reprezentacyjny obudowany został w XVIII wieku od strony wschodniej zespołem architektury kościoła, od strony północnej zespołem klasztornym. Stronę południową zajmowały budynki plebańskie.
Rynek handlowy w kształcie wydłużonego prostokąta był znacznie większy. Z jego narożników wychodziły głównie trasy przelotowe. Ze starej zabudowy zachował się jedynie XIX-wieczny parterowy dom i wybudowany na początku XX wieku piętrowy budynek.
Prawobrzeżny Ciechanowiec miał swój główny rynek w kształcie trójkąta, zamieniony obecnie na zieleniec miejski. Z dawnej zabudowy zachowało się kilka domów parterowych: murowanych i drewnianych przy ul. Łomżyńskiej oraz XIX-wieczny murowany dom piętrowy w narożniku rynku.

ZABYTKI ARCHEOLOGICZNEŁempice ? kurhan, oraz stanowiska archeologiczne w Bujence, Czajach-Wólce, Dąbczynie, na Kolonii Kostuszyn, w Łempicach-Klinach, Radziszewie-Królach, Radziszewie Sobiechowie, Radziszewie-Sieńczuch, Starym Radziszewie, Tworkowicach i Winnie-Poświętnej.

Oceń tę informację:
Dodaj komentarz >>

ZABYTKI ARCHITEKTURY SAKRALNEJ w Ciechanowcu i okolicy

Agnieszka, 2007-11-12 09:02:26

Turyści zwiedzający Ciechanowiec i jego okolice znajdą tutaj kilka bardzo ciekawych zabytków architektury sakralnej.
W barokowym kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, wzniesionym w latach 1731-37 z fundacji Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego, znajduje się epitafium nagrobne (1848) z marmurowym popiersiem ks. Krzysztofa Kluka.
Obok kościoła znajduje się zabytkowy zespół obiektów klasztoru sióstr Szarytek i szpitala ufundowany przez Ossolińskich. w XVIII wieku oraz wykonana w stylu neogotyckim XIX-wieczna statua św. Floriana, patrona straży ogniowej.
Cerkiew prawosławna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, wybudowana w 1884 roku na miejsce rozebranego kościoła unickiego, w czasie II wojny światowej była miejscem egzekucji ludności cywilnej, co upamiętnia to obelisk ustawiony na placu przy cerkiewnym.
W Ciechanowcu znajduje się też wiele innych miejsc, zabytków wartych obejrzenia, które zostały opisane na portalu www.odyssei.com

Poniżej znajduje się szersze omówienie poszczególnych zabytków sakralnych Ciechanowca i okolic.

Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu

Obecny kościół parafialny został wybudowany z fundacji ks. Franciszka Ossolińskiego, w latach 1736- 1739, przez architekta Jana Kluka. Kościół ma typowo barokowe założenie, a wnętrze wyposażono w późnobarokowe rzeźby.
Zwiedzając kościół warto zwrócić uwagę na epitafium nagrobne (1848) z marmurowym popiersiem ks. Krzysztofa Kluka, wykonane przez znanego rzeźbiarza polskiego klasycyzmu Jakuba Tatarkiewicza. W prezbiterium znajdują się pamiątkowe tablice: Katarzyny z Ossolińskich Jabłonowskiej i nagrobna Justyna Ciecierskiego.
Z malarstwa we wnętrzu kościoła na uwagę zasługują przede wszystkim: XVIII-wieczna włoska kopia obrazu Carla Maratti w ołtarzu głównym oraz obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ok. 1600 roku i jego kopia sporządzona w czasie konserwacji w 1982 roku, na którą nałożono prymitywnie trybowaną koszulkę z blachy miedzianej (1822), pierwotnie umieszczoną na oryginale

Kościół pw. św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnie-Poświętnej

Kościół został wzniesiony w 1696 roku z uposażenia miecznika ziemi nurskiej Andrzeja Jabłonowskiego Grzymały i jego żony Urszuli ze Skiwskich. Orientowany, drewniany, na podmurówce z kamienia polnego, konstrukcji zrębowej, wzmocniony lisicami, szalowany. Ołtarz główny i ołtarze boczne barokowe. Warto zwrócić uwagę na renesansowy obraz św. Stanisława z 2 połowy XVI wieku i zespół rzeźb ludowych z końca XIX wieku, autorstwa Teofila Kaczyńskiego.
Obok kościoła stoi współczesna kościołowi, dwukondygnacyjna, drewniana dzwonnica o konstrukcji zrębowej, na podmurówce z kamieni polnych, czworoboczna, dach namiotowy kryty gontem; barokowe dzwony pierwszy z datą 1652 i sygnaturą Augustyna Koesche, ludwisarza toruńskiego, drugi to sygnaturka przelana w 1757 roku staraniem proboszcza Idziego Dąbrowskiego.

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Pobikrach

Obecny kościół został wybudowany w latach 1857-60 kosztem Stefana Ciecierskiego według projektu warszawskiego architekta Ernesta Baumana. Neogotycki, orientowany, nietynkowany.
W ogrodzeniu cmentarza kościelnego murowanym z nietynkowanej cegły znajdują się zabytkowe bramki: od strony zachodniej, w formie potrójnej ostrołukowej arkady i od strony północnej, stanowiąca przejście na teren przylegającego cmentarza, pełniąca pierwotnie funkcję kostnicy, zbudowana na planie kwadratu, nakryta krytym blachą dachem czterospadowym.

Cerkiew Prawosławna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ciechanowcu

Cerkiew wybudowano w 1884 roku na miejsce rozebranego kościoła unickiego. Dawne wyposażenie wnętrza nie zachowało się, brak też dokumentacji ikonograficznej pozwalającej na próby odtworzenia. W czasie II wojny światowej cerkiew była miejscem egzekucji ludności cywilnej. Upamiętnia to obelisk ustawiony na placu przy cerkiewnym.

Synagoga

Synagoga została wybudowana pod koniec XIX wieku. Budynek wzniesiono na planie prostokąta. Po stronie południowo-zachodniej znajdował się przedsionek, z umieszczonym nad nim babińcem. Od strony południowo-wschodniej była główna sala modlitewna, przykryta stropem wzmocnionym podciągami, podpartym czterema prostymi słupami. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali synagogę. Po wojnie w opuszczonym budynku urządzono sklep, biura i młyn. Po 1989 roku rozpoczęto prace remontowe w budynku.

Kaplica grobowa Szczuków w Ciechanowcu

Na terenie cmentarza rzymskokatolickiego, powstała ok. 1842 roku z fundacji Artura Ignacego Szczuki jako kaplica grobowa, obecnie pełni funkcję kaplicy cmentarnej. Klasycystyczna, zbudowana z cegły, tynkowana, na planie krzyża greckiego o płytkich ramionach. W ołtarzu obraz św. Andrzeja Apostoła, z 1858 roku, warszawskiego malarza Franciszka Tegazzo. W posadzce płyta żeliwna z 1850 roku, zamykająca kryptę grobową Szczuków.

Kapliczki

Zachowały się murowane kapliczki: z 2 ćwierci XIX wieku w Ciechanowcu i 2 połowy XIX wieku w Tworkowicach oraz trzy kapliczki z początków XX wieku w Czajach-Wólce, Gaju i Kocach-Basiach.

Oceń tę informację:
Dodaj komentarz >>

Ciechanowiec - zamek

Rating 5/5Ocena 5.0000 z 5.00. 1 głosów oddanych

MaciejJablonecki, 2006-06-12 16:13:36

Źródło informacji: http://polskiezamki.w.interia.pl/

Kiedy tam byliśmy: maj 2004
Stan zachowania: zachowały się ślady bramy (kilka cegieł we wgłębieniu w wale), oraz wał
Obecne przeznaczenie: łąka
Jak znaleźć: z Ostrowa Mazowieckiego należy pojechać w kierunku Siedlec i w miejscowości Małkinia Górna skręcić w kierunku Ciechanowca, w Ciechanowcu należy od rynku jechać na Brańsk i skręcić w pierwszą lub drugą ulicę w lewo, należy jechać tak długo, jak długo jest chodnik, tam się zatrzymać i podejść na pobliską łąkę po prawej stronie i rozglądać się za wałem, tam są ruiny
Ogólne wrażenia: no cóż, nie ma czego oglądać
Inne informacje: w Ciechanowcu znajduje się Muzeum Rolnictwa z bardzo ciekawym skansenem
Nasza ocena (0-10)
- patrz ranking 0,4

Oceń tę informację:
Dodaj komentarz >>
Schowaj komentarze << (1)

jan
w ciechanowcu brak pracy jest to wiocha duża
Odyssei Forum Podr�nika

Lista wszystkich gmin


Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA