Strona główna » Odyssei Zdrowie » Tężec

Tężec

Tężec groźna choroba zakaźna wywołana przez jady (ektotoksyny bakteryjne) laseczki tężcowej (tetanospasmina), bardzo rozpowszechnionej w glebie, kurzu i wodzie.
Jest to choroba bardzo groźna - około połowa chorych na tężec umiera pomimo leczenia.

Zakażenie:
Do zakażenia tężcem dochodzi podczas zranienia i zabrudzenia rany, najczęściej ziemią. Najbardziej narażone na zakażenie są osoby, które uległy zranieniu podczas prac rolnych, w ogrodzie lub działce. Do rany wraz z brudem i ziemią wnikają zarazki powodujące tężec - bakterie zwane laseczkami tężca. Produkują one silną truciznę, zwaną tetanospazminą. Już 0,01 mg tej toksyny stanowi dawkę śmiertelną dla człowieka. Toksyna wędruje wzdłuż nerwów i uszkadza centralny układ nerwowy, powodując objawy choroby po kilku do kilkunastu dniach od zakażenia.

Objawy:
Tężec jest chorobą zakaźną, której głównymi objawami wysoka gorączka oraz długotrwałe i bolesne skurcze całych grup mięśniowych, przy wzmożonej pobudliwości odruchowej na najlżejsze bodźce, szczękościsk i prężenia.
Poważnym problemem mogą być skurcze mięśni krtani i oddechowych prowadzące do wystąpienia zagrażającej życiu ostrej niewydolności oddechowej. Stan taki wymaga bardzo szybkiej interwencji na oddziale intensywnej opieki medycznej do oddechu wspomaganego za pomocą respiratora włącznie.

Zapobieganie:
Jedyną metodą zapobiegania tej chorobie są szczepienia przeciw tężcowe. Szczepienia te są bardzo skuteczne, a zarazem bezpieczne.
Wszystkie dzieci w Polsce szczepione są bezpłatnie przeciw tężcowi. Najczęściej chorują natomiast osoby starsze, u których przebieg choroby jest bardzo ciężki i często kończy się zgonem. Aby uchronić osobę dorosłą przed zachorowaniem, konieczne jest powtarzanie podawania dawek tej szczepionki w odpowiednich odstępach czasu w ciągu całego życia, nie rzadziej niż co 10 lat. Szczepienie jest ważne 8 lat.
U osób skaleczonych podstawowym elementem profilaktyki jest właściwe chirurgiczne opracowanie rany, dzięki czemu usuwa się zarodniki tężca, ciała obce, tkanki martwicze oraz przywraca się ukrwienie, zatem utlenowanie tkanek - wiadomo, że tężec rozwija się w środowisku beztlenowym. Podaje się również antybiotyki (penicyliny, cefalosporyny, tetracykliny) W wybranych przypadkach istnieje celowość podanie profilaktyczne surowicy przeciwtężcowej czyli anty-toksyny.

Leczenie:
Leczenie tężca prowadzi się w warunkach intensywnej opieki medycznej. Zasadniczym lekiem jest surowica przeciwtężcowa (czyli antytoksyna) Antytoksynę podaje się w zależności od częstości przypadku.
Występowanie:
Może wystąpić we wszystkich rejonach świata.
Ze względu na częstsze występowanie tężca w tropiku i narażenie
podczas podróży szczepienie polecane jest każdemu turyście.


Odyssei.com dokłada wszelkich starań, aby przedstawione informacje były zgodne z prawdą a ich wykorzystanie nie narażało na niebezpieczeństwo. Jednak informacje te mogą być traktowane tylko jako orientacyjne. Odyssei.com nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje ich wykorzystania.


Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika