Strona główna » Odyssei Zdrowie » Opieka zdrowotna w Polsce

Opieka zdrowotna w Polsce

Jeśli jest Pan/ Pani uprawniony/a do opieki zdrowotnej na podstawie przepisów wspólnotowych o koordynacji, podczas pobytu w Polsce ma Pan/ Pani prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Informacje o świadczeniodawcach, którzy zawarli umowy z NFZ, można uzyskać we właściwym oddziale wojewódzkim Funduszu. Na budynkach tych placówek zamieszczone jest logo NFZ:

Jak uzyskać świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej?

Należy udać się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępczy. Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje badania i poradę udzieloną przez lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz może także skierować pacjenta na badania diagnostyczne, do specjalisty lub do szpitala.

Przychodnie przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Po godzinie 18.00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta tzw. opiekę całodobową zapewniają placówki, które zawarły kontrakt na ten rodzaj świadczeń. Obejmują one opiekę ambulatoryjną oraz pomoc wyjazdową, tj. wizytę domową w przypadku złego stanu zdrowia pacjenta. Adresy i telefony placówek udzielających opieki całodobowej dostępne są w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak uzyskać świadczenia lekarza specjalisty?

Jeżeli zachodzi potrzeba ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego, niezbędne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie nie jest wymagane do następujących specjalistów:

• ginekologa i położnika,
• stomatologa,
• dermatologa,
• wenerologa,
• onkologa,
• okulisty,
• psychiatry

oraz w przypadkach następujących osób:

• chorych na gruźlicę,
• zakażonych wirusem HIV,
• inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
• uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych - w zakresie lecznictwa odwykowego.


Również w razie wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia otrzyma Pan/Pani niezbędne świadczenia medyczne bez skierowania.
Należy udać się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępczy.

Jak uzyskać świadczenia stomatologa?

Należy udać się do stomatologa, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępczy. Świadczenia stomatologiczne przysługują bezpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jedynie w wąskim zakresie, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 261, poz. 2601). Wykaz bezpłatnych usług i materiałów stomatologicznych dostępny jest w gabinecie stomatologicznym. Koszty świadczeń i materiałów ponadstandardowych pacjent pokrywa we własnym zakresie.

Jak uzyskać leczenie szpitalne?

Jeżeli zachodzi potrzeba leczenia szpitalnego, niezbędne jest skierowanie od lekarza.
W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia, otrzyma Pan/Pani niezbędne świadczenia medyczne bez skierowania.
Należy udać się do szpitala, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępczy. W trakcie pobytu w szpitalu zabiegi, badania i leki zapewniane są bezpłatnie.

Jak uzyskać transport do szpitala?

W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112) lub zgłosić się bezpośrednio do szpitala, w szczególności na szpitalny oddział ratunkowy (SOR). Transport medyczny jest w takich przypadkach nieodpłatny. Należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub certyfikat zastępczy.
Jak uzyskać leki?
Receptę może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego oraz lekarz niebędący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli zawarł z Funduszem umowę upoważniającą go do wystawiania recept.
Należy okazać w aptece Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub certyfikat zastępczy.
Leki wydawane na podstawie recepty można nabyć:

• po wniesieniu opłaty ryczałtowej - w przypadku leków podstawowych - 3,20 zł i recepturowych - 5 zł;
• za odpłatnością w wysokości 30% lub 50% ceny leku (w przypadku leków uzupełniających);
• za pełną odpłatnością - w przypadku leków spoza wykazu leków refundowanych.

Polskie instytucje zaangażowane w koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

1. Władza właściwa - Minister Zdrowia
2. Instytucja łącznikowa - Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
3. Instytucja właściwa/ miejsca zamieszkania/ miejsca pobytu - Narodowy Fundusz Zdrowia działający poprzez 16 oddziałów wojewódzkich.

Dane teleadresowe instytucji łącznikowej.
Biuro Współpracy Międzynarodowej - Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa,
tel. (22) 572 62 68, fax (22) 572 63 19, e- mail: ca17@nfz.gov.pl

Dane teleadresowe instytucji właściwych/ miejsca zamieszkania/ miejsca pobytu.

1. Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Joannitów 6
50-252 Wrocław, tel. (71) 79 79 131; fax (71) 79 79 129, e-mail: wf01@nfz.gov.pl

2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz, tel. (52) 325 27 04; fax (52) 325 28 68, e-mail: wf02@nfz.gov.pl

3. Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Szkolna 16
20-124 Lublin, tel. (81) 748 36 57 wew. 173; fax (81) 748 36 57 wew. 165, e- mail: wf03@nfz.gov.pl

4. Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Podgórna 9B
65-057 Zielona Góra, tel. (68) 328 77 77; fax (68) 328 77 53, e-mail: wf04@nfz.gov.pl

5. Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź, tel. (42) 677 49 40; fax (42) 677 49 12, e-mail: wf05@nfz.gov.pl

6. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Ciemna 6
31-053 Kraków, tel. (12) 29 88 386; fax (12) 29 88 318, e-mail: wf06@nfz.gov.pl

7. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, tel. (22) 582 84 40; e-mail: wf07@nfz.gov.pl

8. Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Głogowska 37
43-315 Opole, tel.(77) 402 01 02; fax (77) 402 01 01, e-mail: wf08@nfz.gov.pl

9. Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Zamkowa 8
35-032 Rzeszów, tel. (17) 860 41 02; fax (17) 860 42 28, e-mail: wf09@nfz.gov.pl

10. Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Pałacowa 3
15-042 Białystok, tel. (85) 745 95 31, fax (85) 745 95 39, e-mail: wf10@nfz.gov.pl

11. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Podwale Staromiejskie 69
80-844 Gdańsk, tel. (58) 321 86 26, fax (58) 321 85 15, e-mail: wf11@nfz.gov.pl

12. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice, tel. (32) 735 19 00, fax (32) 735 17 29, e-mail: wf12@nfz.gov.pl

13. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce, tel. (41) 36 46 100; fax (41) 34 30 490, e-mail: wf13@nfz.gov.pl

14. Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn, tel.(89) 539 19 27, fax (89) 533 96 70, e-mail: wf14@nfz.gov.pl

15. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158
60-309 Poznań, tel. (61) 850 61 37, fax (61) 850 61 02, e-mail: wf15@nfz.gov.pl

16. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Arkońska 45
71-470 Szczecin, tel. (91) 425 10 00, fax (91) 425 11 88, e-mail: wf16@nfz.gov.pl


Źródło informacji: http://www.nfz.gov.pl/


Odyssei.com dokłada wszelkich starań, aby przedstawione informacje były zgodne z prawdą a ich wykorzystanie nie narażało na niebezpieczeństwo. Jednak informacje te mogą być traktowane tylko jako orientacyjne. Odyssei.com nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje ich wykorzystania.


Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika