Strona główna » Odyssei Zdrowie » Gruźlica

Gruźlica

Gruźlica to choroba zakaźna ludzi i zwierząt (przede wszystkim bydła), wywoływana przez kilka gatunków mikobakterii.

Zakażenie:
Do zakażenia zazwyczaj dochodzi przez układ oddechowy, rzadziej innymi drogami. Źródłem zakażenia jest prątkujący chory na płucną postać gruźlicy. Źródłem zakażenia może być też zwierze domowe np. krowa, owca, świnie. Do zakażenia dochodzi najczęściej w źle wentylowanych budynkach. Stosunkowo duża ilość prątków potrzebna jest do wywołania choroby. Zakażenie człowieka drogą jelitową występuje bardzo rzadko. Spowodowane jest spożyciem mleka, które zawiera prątka bydlęcego Mycobacterium bovis. Znane są przypadki infekcji przez skórę. Dotyczą one pracowników zajmujących się zwierzętami (weterynarze, rolnicy). Osłabienie odporności zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia.

Objawy:
Oto podstawowe objawy, które powinny skłonić każdego, kto je zaobserwuje, do poddania się badaniu lekarskiemu:
• utrzymujący się ponad 3 tygodnie kaszel,
• stany podgorączkowe,
• bóle klatki piersiowej,
• spadek ciężaru ciała,
• krwioplucie.


Zapobieganie:
Najważniejszą metodą u ludzi jest prowadzanie akcji szczepień szczepionką BCG. Szczepionka ta nie daje całkowitej skuteczności - szacuje się ją na ok. 80%, lecz aby doszło do zakażenia w osoby z nieuszkodzonym układem obronnym okres ekspozycji na prątki musi być bardzo długi. Zdarza się to u szczepionych dzieci, np. gdy jeden z domowników jest chory na postać gruźlicy. Znaczenie w zapobieganiu ma także przestrzeganie higieny pomieszczeń (wietrzenie, a w placówkach opieki zdrowotnej dodatkowo używanie lamp nadfioletowych).

Leczenie:
** leczenie lekami przeciwgruźliczymi - podstwowy typ leczenia. Stosuje się w nim długotrwałą (zazwyczaj trwającą 6 miesięcy) kurację kilkoma (trzema lub czterema) antybiotykami przeciwprątkowymi. Ma to na celu zabicie prątków o specyficznych cechach (np. gwałtownie rozmnażających się, utajonych w gruzełkach itp.), a także zapobiega wytworzeniu lekooporności.
** leczenie operacyjne w niektórych przypadkach
** leczenie klimatyczne - stosowane od starożytności
Polskie prawo nakazuje hospitalizację.
Gruźlica płuc wcześnie wykryta i prawidłowo leczona jest całkowicie i trwale uleczalna.

Występowanie:
Choroba może wystąpić na całym świecie szczególnie na obszarach wiejskich i obszarach o złym stanie higieniczno – sanitarnym.


Odyssei.com dokłada wszelkich starań, aby przedstawione informacje były zgodne z prawdą a ich wykorzystanie nie narażało na niebezpieczeństwo. Jednak informacje te mogą być traktowane tylko jako orientacyjne. Odyssei.com nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje ich wykorzystania.


Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika